Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Schiphollen

ORS-voorzitter Van Geel: 'Maak einde aan nepparticipatie'

Interim voorzitter Pieter van Geel van de omgevingsraad: “Cosmetische veranderingen onvoldoende” (foto: ORS)

0
(0)

Pieter van Geel (CDA) is de nieuwe Hans Alders als interim voorzitter van het overleg tussen omwonenden, de bestuurders, natuurbeschermers en de luchtvaartsector in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Sinds het vertrek van Alders heeft Van Geel een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken. Belangrijkste conclusie: Schiphol is alle draagvlak in de regio verloren, waardoor een nieuwe vorm van overleg noodzakelijk is.

Deel op XDeel op Linkedin

Op basis van zijn gesprekken met alle belanghebbenden concludeert Van Geel dat cosmetische veranderingen in het overleg niet voldoende zijn. “Een goed gesprek, een andere voorzitter of andere samenstelling van de raad zijn niet adequaat om de knelpunten op te heffen.”

Volgens hem is meer sturing vanuit de rijksoverheid nodig, zowel in beleidsvorming als -uitvoering. “Omgevingsparticipatie is onverminderd van belang omdat de wederzijdse afhankelijkheid van partijen er niet minder op geworden is.”

Geschrokken
Uit zijn rapportage blijkt dat Van Geel geschrokken is van de situatie waarin het overleg zich bevindt. Hij formuleert een groot aantal ‘observaties’, punten die hem zijn opgevallen tijdens zijn inleidende onderzoek.

“De context van het overleg is wezenlijk veranderd ten opzichte van 2007 door het grotere aantal vliegbewegingen, het gegroeide aantal gehinderden en de afnemende waardering voor het vliegen”, aldus een eerste constatering.

Oorzaak bij luchtvaartsector
Van Geel ziet dat de oorzaak van het mislukte overleg vooral in de luchtvaartsector zelf moet worden gezocht. “In andere sectoren is er wel degelijk sprake van succesvolle overlegstructuren.”

Hoewel Schiphol zijn problemen graag over de schutting gooit van de omwonenden, wijst Van Geel erop dat de uitwerking van de hinderbeperking toch echt bij het vliegveld zelf ligt. Hinderbeperking is het centrale uitgangspunt voor het beleid van de komende jaren, aldus het standpunt van de regering in een brief aan de kamer van 5 juli 2019.

Alsnog nakomen afspraken
Wat betreft die hinderbeperking stelt Van Geel dat deze is achtergebleven bij de afspraken onder leiding van Alders. “De omgeving beschouwt het alsnog naleven van die eerder gemaakte afspraken als cruciaal voor het herwinnen van vertrouwen.”

Het waterbedeffect speelt hierin een belangrijke rol. “Het wordt steeds moeilijker om regionaal overeenstemming te bereiken over hinderbeperkende maatregelen zodra die ertoe leiden dat een deelgebied hiervoor een prijs moet betalen.”

Ook het louter berekenen van hinderbeperking moet op de schop. “Er bestaat steeds meer verschil van inzicht over hoe hinder moet worden vastgesteld. Berekenen, meten, vaststellen van beleving?”

Van Geel erkent dat het niet langer volstaat om te rekenen met de uitgesmeerde jaargemiddelden en breekt een lans voor de frequentie van het vliegverkeer en piekbelastingen. Exact dus wat de gebruikers van Explane meten en vastleggen op de website van die app.

Even oppassen
Omwonenden dienen even op te letten bij een andere observatie van Van Geel: “De druk wordt vergroot omdat de sector wordt afgerekend op vermindering van het aantal gehinderden, terwijl de wijze waarop de ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt feitelijk leidt tot een hoger aantal gehinderden”.

Oppassen, omdat het aantal gehinderden een vrij harde en relatief goed te meten criterium is. Wordt zo’n norm in de toekomst losgelaten, dan zou deze kunnen worden vervangen door minder harde criteria en kunnen leiden tot een spectaculaire groei van het aantal gehinderden.

Even verderop hekelt Van Geel het principe van de ‘gelijkwaardige bescherming’. Dat principe staat ver af van de leefwereld van omwonenden. “Het systeem is uiterst complex en kent vele uitzonderingen zoals onderhoud. Het gaat uit van gemiddelden en biedt op individueel niveau geen enkele bescherming tegen overschrijding van maximum waarden.”

Minder wil om te participeren
De interim raadsvoorzitter constateert een afnemende wil om te participeren in het luchtvaartoverleg. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat niet geluisterd wordt naar de inbreng van omwonenden, zij worden slechts geïnformeerd in het overleg. Bovendien is de verstrekte informatie voor het grootste deel afkomstig van de sector zelf wat ook onwenselijk is.

“De informatievoorziening en bescherming van de omgeving wordt gehinderd door het groeiende aantal uitzonderingen op de reguliere situatie. “De wettelijke normen sporen steeds minder met de feitelijke situatie.”

Het overleg in de luchtvaartsector loopt volgens Van Geel achter op de participatie in andere sectoren. “Op andere terreinen wordt er veel meer werk gemaakt van burgeroverleg.”

Lees hier de volledige tussenrapportage van Pieter van Geel

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
  1. Guido Leenders

    Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldersakkoord. Is bekend wanneer de herdoping van Alderstafel in CROS heeft plaatsgevond (jaar) en dito voor overgang naar ORS (jaar)?

Geef een reactie

Translate