VVD Amstelveen tegen vliegen in de nacht

Anders dan de landelijke VVD, pleit de Amstelveense afdeling bij monde van wethouder Herbert Raat voor een nachtelijk vliegverbod. De economische waarde van nachtvluchten weegt volgens hem (en ons) niet op tegen de overlast en slaapverstoring voor omwonenden.

Amstelveen wil nachtelijk vliegverbod op Schiphol

AMSTELVEEN Amstelveen gaat zich samen met andere gemeenten rond Schiphol sterk maken voor het instellen van een nachtelijke vliegverbod op Schiphol. Aanjager van het idee is wethouder Herbert Raat (VVD), die voor Amstelveen Schiphol in zijn portefeuille heeft en sinds kort namens zijn gemeente de vertegenwoordiger is van Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de opvolger van de vroegere Alderstafel.

Amstelveen gebukt onder nachtvluchten

In principe mag ‘s nachts alleen vanaf de Polderbaan en Kaagbaan worden gestart en geland. Bij het landen moeten de toestellen daarnaast via strikte smalle routes vliegen en de landing in een glijvlucht uitvoeren om geluidsoverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Recent zijn vanwege een verbouwing aan de verkeerstoren wel tijdelijk nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan toegestaan.

,,De aanzienlijke overlast die mensen ervaren tijdens de nachtrust in een dichtbevolkt gebied als Amstelveen staat ons inziens niet in verhouding tot het economische belang van een paar nachtvluchten. Het strookt daarnaast niet met gemaakte afspraken hierover en wij vragen het college dan ook hier actie op te ondernemen,” aldus VVD-gemeenteraadslid en woordvoerder Schiphol Janneke Leegstra. Lees verder >

Bewoners boos over extra nachtvluchten

Vanaf 1 september is het weer raak. Maar liefst bijna een jaar lang extra nachtvluchten over Aalsmeer. De bewoners zijn boos.

Foto: Ben Koorengevel via Unsplash

Aalsmeer boos over nachtvluchten Schiphol

De minister heeft vrijstelling verleend van het verbod op nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan tussen 1 september van dit jaar en 8 juni volgend jaar. Burgemeester Jeroen Nobel benadrukt in de brief aan de minister dat de gemeente het hier niet mee eens is. Leefbaarheid Vooral de woonwijken in het oostelijke deel van Aalsmeer hebben eronder te lijden.

Aalsmeer kwaad over nachtvluchten Schiphol: ‘Onacceptabel’

De gemeente Aalsmeer heeft in een brief aan het minister van Infrastructuur en Waterstaat geklaagd over de nachtelijke vluchten vanaf en naar Schiphol. Begin augustus besloot minister Cora van Nieuwenhuizen dat er tussen september van dit jaar en half juni volgend jaar ook ’s nachts gevlogen mag worden vanaf de Aalsmeerbaan van de luchthaven.

https://nos.nl/artikel/2249068-aalsmeer-baalt-van-nachtvluchten-op-schiphol.html