Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Omgevingsdienst wil taak politiek overnemen: wegen van economische belangen

werkzaamheden bij pfas-depots

Schiphol is druk bezig met voorbereidend werk rond de PFAS-installatie, ook in de naastliggende sloot (eigen foto, mei 2024)

4.8
(110)

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) is op zoek naar een vergunningverlener die economische belangen afweegt tegen milieubelangen. Een omgevingsdienst dient volgens de wet milieu en omgeving te beschermen, niet het verdienmodel van grootvervuilers.

Deel op XDeel op Linkedin

Enkele dagen geleden verscheen de opmerkelijke vacature op carrière-site Linkedin. “Ben jij een ervaren vergunningverlener op het gebied van milieu en industrie? En bekijk jij als expert de vergunningsaanvragen van alle kanten? Zo’n professional kan beslissingen nemen, terwijl hij/zij economische belangen en omgevings- en milieubelangen tegen elkaar moet afwegen.”

De taakomschrijving staat in schril contrast met de taakstelling van omgevingsdiensten. Op de gezamenlijke website van de diensten lezen we: “Omgevingsdiensten zijn gespecialiseerd in milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving. De medewekers van omgevingsdiensten zijn experts op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, licht, energie, afval, asbest en bodem.” Geen woord over economie, verdienmodellen of financiële belangen.

Verontwaardiging
De advertentie wekt op sociale media de nodige verontwaardiging op, onder meer van de stichting Frisse Wind die al jaren strijdt tegen de ziekmakende uitstoot van Tata Steel. Op X schampert de stichting dat er in al die jaren van strijd nog geen enkele verbetering is opgetreden bij ODNZKG.

Frisse Wind heeft niet louter positieve ervaringen met de omgevingsdienst. Pas nadat burgers in de IJmond zélf acties starten als het continu monitoren van de Tata-uitstoot, kwam de omgevingsdienst moeizaam op gang. Jarenlang was weggekeken van de grove vervuiling van de omgeving door de staalproducent.

Eenzelfde patroon zien we op en rond Schiphol. Aan de lopende band worden daar verontreinigingen ontdekt met onder meer PFAS, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en zware metalen. Veelal kankerverwekkend en schadelijk voor milieu en natuur.

Ondanks die vondsten geeft ODNZKG zelden opdracht tot sanering en hoeft Schiphol meestal niet de volledige verontreiniging in kaart te brengen. Vaak onder het mom dat er geen gevaar zou zijn van verdere verspreiding of omdat er geen risico’s zouden zijn voor de gezondheid van mensen.

Taak van de politiek
Uit de vacaturetekst wordt nu in één oogopslag duidelijk dat deze omgevingsdienst prioriteiten stelt die buiten het takenpakket vallen. Van milieuinspecteurs mag niet worden verwacht dat deze genoeg inzicht hebben in de economische belangen om tot een maatschappelijk verantwoorde afweging te komen.

Zij dienen zich te richten op het handhaven van een ondergrens voor de bescherming van milieu, natuur, water en bodem. Pas als daaraan is voldaan, kan een bedrijf aan de slag met zijn verdienmodel. Het vooraf meewegen van economische belangen is geen taak van een omgevingsdienst, maar van de politiek.

Op sociale media vraagt een deskundige in het openbaar bestuur zich af welke modellen met zuivere wegingsfactoren ODNZKG beschikbaar heeft zodat de gezochte professional zijn of haar toekomstige taak goed kan uitvoeren.

“Dit is een schoolvoorbeeld van verdwenen rechtsstatelijk besef”, aldus een andere reactie. “De overheid heeft de primaire plicht burgers basale bescherming te bieden van hun gezondheid en welzijn. Pas als die bottomline is gegarandeerd, mag een afweging worden gemaakt tussen de verschillende belangen.”

Wegkijken
Ondertussen blijft de dienst wegkijken van de onzorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen, zoals het met scheurende zeiltjes afdekken van kankerverwekkende gifgrond door Schiphol of het ‘per ongeluk’ storten van PFAS-grond bij een reguliere grondbank.

Inmiddels is Schiphol zonder vergunning gestart met de bouw van de gifwasinstallatie aan de Tweeduizend El vlakbij Badhoevedorp. Honderden burgers maakten bezwaar, de bezwarencommissie moet nog uitspraak doen, maar de activiteiten gaan gewoon door, inclusief het uitbaggeren van een naastgelegen sloot zonder medeweten van het hoogheemraadschap, zo bleek vorige week.

In het verleden is keer op keer aangetoond dat Schiphol onzorgvuldig omgaat met gifgrond. Meer dan eens bleek de bodem onder tijdelijke opslaglocaties ernstig vervuild. Desondanks lijkt er geen enkele sprake te zijn van verhoogde waakzaamheid bij ODNZKG. Integendeel, kunstmatig opgeknipte vergunningaanvragen voor gifwasser en bijbehorende opslagdepots worden gewoon in behandeling genomen en toegewezen.

Het zal allemaal wel te maken hebben met de eigenhandig verruimde taakstelling bij ODNZKG om toch vooral ook de economische belangen goed mee te wegen. Tijd voor een frisse wind.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 110

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Robert Bleeker

  Vliegvelden-Verontreiniging-Verbodshandhaving zijn inmiddels een soort calamiteuze Bermuda Driehoek aan het worden :
  Naast mega-uitstoot van kankerverwekkende (ultra)fijnstoffen, ongebreidelde natuur-schadende stikstofneerslag en ziekteverwekkende geluidsoverlast – in alle gevallen zware PFAS/PFOS verontreiniging, waarvan de aanwezigheid ook nog eens stelselmatig (bewust) aan de kennis van de burger wordt onthouden. https://pointer.kro-ncrv.nl/vliegbasis-gilze-rijen-en-11-andere-defensieterreinen-ernstig-verontreinigd-met-giftig-pfas

  Op 27 januari 2023 (!) luidde in dit verband al de weinig aan de verbeelding overlatende kop boven een artikel van NRC over de in de eerste alinea genoemde uitstoot-materie :
  “Schiphol mag onbeperkt ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten, als enige bedrijf in Nederland” https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/27/schiphol-mag-onbeperkt-giftige-stoffen-uitstoten-a4155527

  Daarbij komt, dat de enige te verwachten verandering, die het zeer aanstaande (na de laatste TK-verkiezingen, door extreem-rechtse AGW ontkenners gedomineerde) kabinet zal willen doorvoeren, zal zijn, dat de lijst van vrijstellingen ten aanzien van uitstootbeperkingen voor bedrijfssectoren, eerder substantieel zal worden uitgebreid dan worden verkort (denk aan de agrarische-sector). https://schipholwatch.nl/2023/12/28/groot-deel-gevaarlijke-stoffen-in-lucht-afkomstig-van-vliegverkeer/

  Dit uitermate verontrustende gegeven betekent domweg, dat wij (alsof wij in een Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek wonen, in plaats van in een (veronderstelde) hoogwaardig georganiseerde, democratische rechtsstaat) als belanghebbende burgers letterlijk VOGELVRIJ zijn verklaard door zowel de vlieg-industrie, als door de (verondersteld) verantwoordelijke overheden : Nationaal, provinciaal/regionaal en lokaal.

  Ik verbaas mij tot slot (ook al ben ik volledig op de hoogte van de op zich bemoedigende omstandigheid, dat MOB, SW en andere partijen, bij voorbeeld onlangs nog, een massaclaim tegen het malafide staatsbedrijf Schiphol hebben aangespannen n.a.v. de PFAS problematiek), overigens nog vrijwel dagelijks over het feit, dat de zwaar getormenteerde bevolking, niet allang op grote schaal in opstand is gekomen en bij voorbeeld sector-relevante bedrijfs- en overheidsgebouwen heeft bezet. Bezet, net zo lang totdat voornoemde partijen aan hun wettelijke gezondheidszorgplicht jegens de bevolking zullen hebben voldaan. Want met het keer op keer sec benoemen van de verontrustende feiten an sich, verandert er gewoon nul komma nul.

  En ja, ik ben mij terdege bewust van het feit, dat dergelijke (relatief) vergaande (maar tegen de achtergrond van de hier in het geding zijnde existentiële gezondheidsbelangen, zeer zeker proportionele) burgerprotest-acties, door de verantwoordelijke overheden – publicitair, civiel- en strafrechtelijk en/of anderszins – weer maximaal ten laste van de actievoerende burgers zullen worden uitgebuit. Want het handhaven van de openbare orde en het beschermen van de eigendommen van notoir ernstig ziekteverwekkende partijen, heeft in de pathologische perceptie van diezelfde overheid, “nu eenmaal” een vele malen hogere prioriteit, dan het handhaven van de hen door ons allen toevertrouwde gezondheids-zorgplicht jegens de ernstig en chronisch door hun (!) toedoen en nalaten, bedreigde burger.

  5
 2. W Lieverst

  Het is toch wel vreemd dat op en rondom de vliegvelden zoveel pfas wordt ge gevonden. Is dit wel alleen van blusschuim en wat moet er een hoop hiervan gebruikt worden. Alle vliegvelden hebben te maken gehad met grote branden.
  OF HEEFT DIT TE MAKEN MET DE UITSTOOT VAN DE VLIEGTUIGEN ZELF?

  8
 3. Mike

  En.. ondertussen wordt het PFAS-schandaal steeds groter. NOS : ‘Vliegbasis Gilze-Rijen en elf andere defensieterreinen ernstig vervuild met PFAS’.
  De politiek riep moord en brand over de PFAS vanuit 3M in Belgie, maar dat stelt in vergelijking niets voor met ‘onze’ landelijke vervuiling.
  Het gaat nog gekker worden als ik lees in het AD (12 juni 2024) dat VVD ministers op een departement van ‘Klimaat en Groene groei’ krijgt. Dat is als een tomatenplukmachine je boekhouding laten doen. Het lijkt de vacature bij de ODNZKG wel.

  6
 4. Anton

  De trukendoos is nog lang niet leeg.

  11
 5. W Lieverst

  Er is gisteren een motie aangenomen over de 4e aanvliegroute? Wat behelst deze optie precies. Oppassen geblazen met deze nieuwe 2 Kamer en dit bijna gevormde kabinet.

  4
 6. W Lieverst

  Er is gisteren een motie aangenomen over de 4e aanvliegroute? Wat behelst deze optie. Oppassen geblazen met deze nieuwe 2 Kamer en dit bijna gevormde kabinet.

  5
 7. SK

  Wat ze al jarenlang doen (niet handhaven m.b.t luchtvaart /vliegvelden in Nederland) krijgt nu een ‘officiële’ taakomschrijving. Schaamteloze arrogantie die z’ n weergave niet kent. Te triest voor woorden.

  23
 8. HansB

  Toen op 4 juni 1991 de nieuwe verkeerstoren in gebruik werd genomen, met zijn ruim 101 meter destijds de hoogste ter wereld, hadden we gewaarschuwd moeten zijn. Dit gaat uit de hand lopen ……… En zie, het ene na het andere hoofdpijndossier komt op tafel.

  15
 9. rrustema

  Een sollicitant die via LinkedIn verbonden is aan SchipholWatch of volgers zal waarschijnlijk niet uitgenodigd worden heb ik zo het vermoeden.

  35

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate