Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetenschap

Belgische Gezondheidsraad: sluit het vliegveld ‘s nachts tussen 23 en 7 uur

nachtvlucht

foto: erikviktor2005 via Pixabay

4.8
(166)

Nu demissionair minister Mark Harbers door de rechter aan het werk is gezet om de overlast van het vliegverkeer in te perken, komt de Belgische Hoge Gezondheidsraad in een alarmerend rapport tot de conclusie dat vliegveld Zaventem ‘s nachts gesloten moet worden. Waar blijven onze Gezondheidsraad en het Ministerie van Volksgezondheid?

Deel op XDeel op Linkedin

Het rapport uit België windt er geen doekjes om: een volledige nachtsluiting tussen 11 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends is nodig om de gezondheid van omwonenden veilig te stellen. Expliciet wordt vermeld dat een sluiting tot 6 uur ‘s ochtends onvoldoende is.

“De Raad benadrukt het belang van dit ene uur. Omdat de slaap in de vroege ochtend minder diep is, hebben vluchten op dat tijdstip een aanzienlijk effect op de perceptie van slaapkwaliteit, aangezien slapers makkelijker wakker worden, maar ook op objectieve slaapparameters.”

De Belgen achten de nu gehanteerde norm Lnight volstrekt onvoldoende om de overlast te duiden. Die maat geeft het jaargemiddelde niveau van het nachtelijke vliegtuiggeluid aan, maar is ondergeschikt aan het aantal vliegbewegingen dat ‘s nachts plaatsvindt.

Aantal vluchten van groot belang
“Naast Lnight moet worden vermeld dat de blootstellingsfrequentie een dominante invloed heeft op de objectief gemeten slaapkwaliteit. Om de blootstellingsfrequentie goed te karakteriseren moeten meer gekwalificeerde indicatoren voor enkelvoudige geluidsgebeurtenissen (LAmax) worden gebruikt”, aldus het rapport.

De onderzoekers brengen de gezondheidsproblemen veroorzaakt door vliegverkeer in rechtstreeks verband met de verhoogde druk op de zorg in de regio. “Wat de gezondheidszorg betreft, mag worden verwacht dat een vermindering van de vervuiling en het lawaai rond Brussels Airport de last op morbiditeit en mortaliteit, maar zeker ook op huisartsen en ziekenhuizen zal verminderen.”

De Hoge Gezondheidsraad acht het wenselijk om de impact van het vliegverkeer op het budget voor de gezondheidszorg in kaart te brengen.

Miljarden aan maatschappelijke kosten
“In Frankrijk worden de sociale kosten van vliegtuiglawaai geschat op 6,1 miljard euro. In België komen de gezondheidskosten van 110.000 mensen met slaapverstoring door vliegverkeer uit op een miljard euro, plus nog eens 578 miljoen euro vanwege ernstige hinder.”

“Gezien het substantiële bewijs voor (ernstige) negatieve gezondheidseffecten die voornamelijk gerelateerd zijn aan slaapverstoring, is de Hoge Gezondheidsraad van mening dat een volledig verbod op nachtvluchten tussen 23 en 7 uur het meest wenselijk is om het welzijn van ruim 160.000 burgers binnen de 45 decibel-contour (Lnight) te beschermen.”

De maatregel moet ervoor zorgen dat omwonenden tenminste zeven uur, maar liever nog acht uur, ongestoord door vliegverkeer kunnen slapen. “Bovendien moet bijzondere aandacht worden besteed aan het vermijden van een hoge concentratie van vluchten in de randuren ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat.”

Geen onaanvaardbare geluidspieken meer
De raad adviseert bovendien de vliegroutes zo te ontwerpen dat geen enkele omwonende te maken krijgt met geluidspieken hoger dan 60 decibel (LAmax), vooral ‘s nachts. “Niet alleen mag niemand aan een onaanvaardbaar geluidsniveau worden blootgesteld, er moet ook voor worden gezorgd dat het aantal personen dat ernstig gehinderd wordt zo laag mogelijk blijft.”

De Belgische raad is glashelder over de groei van het vliegveld bij Brussel: “Een uitbreiding van de luchthaven met als doel toename van het aantal vluchten is niet aanvaardbaar gezien de huidige hoge belasting van de omwonenden in termen van luchtvervuiling en blootstelling aan lawaai”.

Het rapport gaat over Brussels Airport, een vliegveld met grofweg de helft van het aantal vluchten van Schiphol. Bovendien wonen er binnen de geluidscontouren van Zaventem veel minder mensen dan rond Schiphol. Hieruit volgt dat de overlast en vervuiling door Schiphol veel ernstiger is en veel meer mensen raakt dan in België.

Nederlandse autoriteiten doodstil
Toch blijft de Nederlandse Gezondheidsraad muisstil als het gaat om de negatieve effecten van Schiphol. Ook het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) ontwijkt de discussie angstvallig. Terwijl de Belgische onderzoekers veelvuldig onderzoeksresultaten aanhalen van het Nederlandse RIVM.

In Den Haag wordt alles overgelaten aan het Ministerie van Infrastructuur (I&W) dat zoals bekend bevolkt wordt door luchtvaartknuffelaars die – blijkens talloze vrijgegeven documenten – vooral bezig zijn om Schiphol optimaal te faciliteren. Burgers die hun zorgen uiten bij VWS, krijgen antwoord van I&W. Regels over de gezondheidsaspecten van het vliegverkeer vallen onder de Wet luchtvaart en niet onder de algemene wetgeving voor milieu en gezondheid.

Goed voorbeeld van een verouderd inzicht: waar Schiphol rekent met de onderste stippellijn, heeft de wetenschap al aangetoond dat er tot vier keer zoveel overlast is bij een bepaald gemiddeld geluidsniveau (bron: Hoge Gezondheidsraad)

De conclusies van de Belgen zijn ronduit alarmerend en moeten als jongste wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in het traject dat I&W nu volgt op last van de rechter. Die oordeelde immers dat de bescherming van omwonenden binnen een jaar moet worden gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap en niet langer op verouderde inzichten zoals nu het geval is.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 166

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  De maat Lden heeft een etmaalweegfactor van 3.16 voor de avond (19:00-23:00h) en 10 voor de nacht (23:00-07:00h). Dit betekent dat een vliegtuig in de avond telt voor 3.16x en in de nacht voor 10x zoveel vliegtuigen. Als je nacht vluchten verbiedt zonder de grenswaarde van Lden aan te passen dan kan men inderdaad het aantal overdag opvoeren.

  De grenswaarden voor Lden en Lnight zijn veel te hoog en moeten dus naar beneden, dan kan men het aantal vluchten in de nacht ook sterk reduceren. MinIenW en de sector zullen er alles aan doen om dit te voorkomen en dus mensen in een ongezonde herrie blijven zetten. De huidige coalitie (als die er komt) gaat hier volledig in mee, let maar op!

  7
  • Wilfried

   Partij van Omtzigt het kleine strohalmpje i.v.m. de rechtstatelijkheid, die deze partij hoog in het vaandel heeft staan? Van de 3 andere partijen, vooral van de VVD en PVV, hoef je inderdaad niets te verwachten.

   3
   • Michiel van Parreeren

    NSC is voor nachtsluiting maar wel een zeer beperkte. Gezonder zou zijn van 23:00 tot 07:00 of langer maar we moeten weer naar de rechter want politiek gaat nog eens 10 jaar praten.

    6
 2. HansB

  Luister en huiver: https://ozv.nu/blog/wp-content/uploads/2023/11/Video_Matt_Poelmans-2.mp4

  Ook de BBB bij monde van Caroline van der Plas ziet nu veel mogelijkheden om door innovaties de luchtvaart “schoner, stiller en zuiniger” te laten vliegen. Laten we vooral de luchtvaart niet te veel in de weg zitten, is haar devies.

  6
 3. Mario

  De overheid in België heeft respect voor hun burgers.
  1 ‘s nachts rust.
  2 kinderen blijven bij hun ouders.
  3 lagere benzine prijs ( ik moet naar mijn werk ).

  7
 4. Jan Barteld

  Het is in Nederland wat betreft het door de overheden selectief serieus nemen van gedegen wetenschappelijk onderzoek over hinder door vliegtuiglawaai net als met het door de overheden compleet negeren van veelvoudig gedegen wetenschappelijke onderzoeksresultaten mbt de gezondheidseffecten van straling via zendmasten bij specifieke frequenties ( de overheden kijken enkel naar uitkomsten bij de overschrijding van een bepaalde hoeveelheid straling van electomagnetische velden via zendmasten). ( Zie het boek “Straling van alle kanten bekeken van het Wetenschapsplatform Electromagnetische Velden Nederland WPEN ) De Nederlandse overheden zijn nog steeds in staat zich categorisch onverantwoordelijk en schadelijk te gedragen tegenover de mensen en hun gezondheid en daarmee weg te komen. Het ontbreekt hen hierbij aan gezag, ze opereren op basis van macht. Hoe zouden we de overheden kunnen opvoeden ? Toch hopelijk niet enkel door steeds maar rechtszaken te voeren ?

  5
  • Mario

   Afgelopen nacht werden wij rond één uur gewekt door dat satanische Schiphol.
   En wij niet alleen!!!

   1
 5. Anton

  Hoopvol bericht van de Belgen!!!! Nu wij nog!!

  20
 6. Geert

  Het is in ieder geval nog duidelijker geworden dat zo’n luchthaven in de bebouwde kom heel erg slecht is voor je gezondheid en dat er hier in dit corrupte leugenachtige vliegtuiglandje nodig de bezem doorheen moet.

  25
 7. HansB

  Nieuwsblad Transport (een Belgische krant voor professionals actief in transport en logistiek) geeft daar een eigen invulling aan: “Er komt geen volledig verbod op nachtvluchten voor Brussels Airport. Wel moet het aantal nachtvluchten omlaag en zijn vanaf 2026 in weekenden alleen stille toestellen toegestaan op te stijgen en te landen in Zaventem.”

  Daar heb je die “stille” vliegtuigen weer, een troef om gewoon door te kunnen gaan. Verder staat er impliciet dat buiten het weekend gewoon nog lawaaivluchten welkom zijn. Want die zijn immers nodig voor witte druiven uit India, blauwe bessen uit Peru, peultjes uit Madagaskar en rozen uit Kenia. En vergeet de goederenstromen van Temu niet.

  Afgelopen twee nachten werden we in de regio Leiden ook weer eens getrakteerd op een buldervlucht in de kleine uurtjes (03:25) door een Boeing 747 van Nippon Cargo Airlines, dwars over de bebouwde kom. Ze vlogen wel keurig op tijd, dat moet ik ze meegeven: vannacht om 03:36 en gisternacht om 03:25 u. Niet gek op een vlucht van bijna 8000 km. Ik word er cynisch van.

  27
  • rrustema

   Die belofte van ‘stille vliegtuigen’ vergt ook weinig pushen door de industrie omdat er ook aan getrokken wordt door consumenten (en journalisten!) die zichzelf (en lezers) willen voorhouden dat er een ‘tech fix’ komt. Want de elektrische auto hebben we toch ook als antwoord op de benzine-auto? Zon- en windenergie hebben we toch ook als antwoord op steenkool? Dus voor dit probleem komt het ook helemaal goed. Spoiler: it’s more complicated.

   10
 8. Stichting Behoud Leefmilieu Limburg

  Meteen doorpakken! Ook voor de omwonenden van windindustrie. Ook daar nachtrust want mensen worden er ziek van. Actueel, nu in alle provincies vergaande plannen die zelfs versneld gaan worden.
  En met de mogelijkheid om deze industrie met turbines van 280 meter hoog in de directe woonomgeving van mensen te zetten en dan een jaargemiddelde norm te stellen voor bovendien alleen het hoorbare geluid is dit en zijn ( en zijn zij ) ONGEHOORD.

  6
 9. Paul2

  Schipholwatch,wat is hiervan waar?

  “het opgeven van een nachtvlucht leidt juist tot meer ‘geluidsruimte’ overdag. Dat bevestigt slotcoördinator Hugo Thomassen van Airport Coördination Netherlands, de instantie die de zogeheten ’slots’ uitdeelt voor vluchten.
  Geluidsruimte
  In internationale regels is vastgelegd dat er door het opgeven van een nachtvlucht vijf keer meer ’geluidsruimte’ aan de randen van de dag ontstaat en tien keer zo veel overdag.
  Een volledige nachtsluiting zou dan leiden tot ‘geluidsruimte’ voor 150.000 starts en landingen overdag, dus een explosieve groei van zo’n 30%, op basis van de huidige capaciteit van Schiphol”

  Hier zouden dus regels voor zijn?
  https://archive.is/Rmagd

  8
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Vluchten aan de randen van de nacht worden 5x zo zwaar meegeteld en nachtvluchten 10x in de berekeningen. Echter bestaat er ook (nog) een maximum aantal vluchten voor heel Schiphol (exclusief de zakenjets dan). En dat maakt het onmogelijk om een dergelijke groei door te voeren. Het is angst en twijfel zaaien door de vliegindustrie, daar zijn we inmiddels wel bekend mee.

   24
   • Paul2

    Dank voor de reactie.
    Maar zou Schiphol niet kunnen
    zeggen :”OK,we vliegen nu 500000 ,we gaan nu akkoord met reductie met 150000 vluchten.Maar we schaffen nachtvluchten vanaf nu ook af .”

    Met als resultaat dat men alsnog recht heeft op bijna 500000 vluchten ?

    1
    • rrustema

     Naar verluid kan Transavia alleen profijtelijk zijn als ze 3 keer per dag op en neer kunnen vliegen naar vakantiebestemmingen. Dat past niet alleen overdag. Geen nachtvluchten, dan Transavia belly up.

     Dat is nou net het enige KLM-onderdeel dat net als dergelijke maatschappijen winstgevend kan zijn. Ook door tegen zo laag mogelijke kosten op dit continent heen en weer te vliegen. Met flinterdunne marges natuurlijk.

     10
     • Transblaffia

      Transavia is blijkbaar het enige bedrijf in Nederland die de prijzen voor consumenten bij hogere kosten (zoals 2x heen en weer vliegen ipv 3x) niet kunnen verhogen.

      Schiphollen dus.

      6
 10. Rob

  Luchtvaart is gelijk aan liegen + bedriegen

  25
 11. Adrie

  Ik ben heel nieuwsgierig hoe de media hier mee omgaat. Het zal wel weer genegeerd worden…

  26
 12. W Lieverst

  Af en toe bekruipt mij het gevoel dat alle instituties, waaronder nu ook weer de Gezondheidsraad, corrupt zijn. Wordt er weleens gekeken of de mensen die bij dergelijke instituties werken veel vliegen en of zij voor hun tickets betalen? Met andere woorden de Staat laat alle ‘belangrijke’ werknemers maar gratis vliegen of zoiets.

  23
  • rrustema

   De stomste, banaalste verklaringen zijn doorgaans de beste. Zoals hier ook geschreven staat, als het over luchtvaart gaat wordt het doorgegeven aan het luchtvaart-ministerie. Zo van, “oei, dat is complex, te groot voor mijn bordje, bij I&W weten ze er alles van.”

   En het schiphollen draagt daar aan bij. Alle relevante instanties willen er uit voorzichtigheid of angst er de handen niet aan branden. Geef de hete aardappel maar aan I&W, daar zit de luchtvaart-expertise en die zitten in een proces met de omwonenden, beter daar niet doorheen fietsen.

   Je ziet het ook bij journalisten, die passen ook braaf hoor en wederhoor toe bij ‘de luchtvaart’ en bellen met Schiphol en het ministerie. Dan duizelt het je als eenvoudige journalist al snel en kopieerplak je wat frases van de woordvoerders daar omdat je anders je deadline niet kan halen.

   25
  • Ik denk het wel

   Ik weet dat een kennis haar echtgenoot een marginale baan heeft op SchipHel en dat ze een paar keer per jaar gratis mogen vliegen naar bestemmingen waar nauwelijks passagiers voor zijn.
   Zij verzuchtte dat ze eigenlijk alles al gezien hadden “om nou weer naar Kopenhagen te vliegen…” zei ze.
   En laatst in de krant dat een paar journalisten, onder wie juffie Yteke, naar Curaçao mochten op kosten van de (K)lm inclusief hotel, dan zal het hele ministerie ook wel naar Kopenhagen mogen vliegen, die pendel gaat immers 6x per dag leeg heen en weer.
   Hebben die vrouwtjes met knellende panty’s en kokerrokjes tenminste nog iets te doen.

   6
 13. L

  Hoogste tijd voor een ander business model voor de KLM, Transavia en Schiphol!
  De huidige directie van deze bedrijven blijft vasthouden aan het verleden toen alles kon en mocht door gebrek aan handhaving en regelgeving . Tijd voor de raad van commissarissen om in te grijpen !

  59
 14. Rich

  Je ziet veel schadelijker dan gedacht en zeuren dat zorgkosten zo hoog worden terwijl we ziek gemaakt worden door onze eigen politiek die alles maar goed vindt en zich alleen op boeren focust terwijl de grootste vervuiler van Nederland mag doen wat het wil met dank aan liegende vvd bestuurders
  ( wat gaat onze leugen premier met de navo doen weinig goeds vrees ik)

  43
 15. Belgische wijsheid

  We kunnen vanaf nu stoppen met Belgenmoppen. Ze zijn daar namelijk veel intelligenter dan hier.

  55
  • Michiel van Parreeren

   Je bent me voor. Het is hier misschien de gierigheid van Schiphol, KLM en vooral Transavia die het wint van de intelligentie.

   35

Geef een reactie

Translate