Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Kabinet pleegt onbehoorlijk bestuur met natuurvergunning voor Schiphol

schiphol

foto: Peter Void via Unsplash

4.7
(179)

Minister Christianne van der Wal zoekt de grenzen van behoorlijk bestuur op met het verlenen van de natuurvergunning aan Schiphol. Ze kiest welbewust een werkwijze waarvan vooraf al bekend is dat deze geen stand houdt bij de rechter.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit interne documenten die eerder werden verkregen met een beroep op de Wet open overheid. De scenario’s zijn op 17 december 2021 besproken door topambtenaren van de ministeries van Landbouw (LNV) en Infrastructuur (I&W).

De verschillende scenario’s zijn op 17 december 2021 besproken door topambtenaren.

De scenario’s staan beschreven in de tabel ‘Opties natuurvergunning/LVB Schiphol‘, waarin het ministerie zegt een ‘integrale afweging’ weer te geven van de publieke doelen inzake de Wet natuurbescherming (stikstof) en de Wet luchtvaart.

Nu blijkt dat de minister vol gaat voor variant B in deze tabel. Die wordt beschreven als een mogelijkheid om te komen tot een vergunning voor 500.000 vluchten, echter zonder externe saldering ten behoeve van Lelystad Airport en zonder extra stikstofruimte voor de toekomst – Schiphol zal hiermee niet meer boven de 500.000 vliegbewegingen uit kunnen komen.

Ook zal Schiphol in deze variant met een hard pakket aan maatregelen moeten komen om de stikstofuitstoot terug te brengen of te compenseren. Dat gebeurt in de huidige situatie door het opkopen van een tiental boerenbedrijven en door zoveel mogelijk grondverkeer te elektrificeren. Die tweede maatregel is echter niet nieuw en mag daarom niet meer worden gebruikt om de natuurvergunning te verkrijgen.

Alles voor Schiphol
“Via deze variant kan er zeer snel tot een vergunning worden gekomen”, aldus het scenario. Er blijft weliswaar nog steeds een grote ‘natuuropgave’ bestaan, maar er is sprake van “veel minder onzekerheid voor de luchtvaart en het Luchthavenverkeersbesluit (LVB)”. Dit voordeel van het gekozen scenario B krijgt een dubbele plus van de ambtenaren.

De minister gaat hierbij bewust voorbij aan de verplichtingen om vooraf compenserende maatregelen te nemen. Op de nu gekozen manier wordt voor Schiphol een eigen PAS-regeling opgetuigd en krijgt het vliegveld een vrijbrief om stikstof te blijven uitstoten in de hoop dat er later technische oplossingen zullen komen die de uitstoot compenseren danwel verlagen. Dit alles gebeurt terwijl voor iedereen bekend is dat de rechter de PAS-regeling jaren geleden al heeft afgeschoten.

Ook dubbel plus krijgt het feit dat via deze route snel een LVB kan worden vastgesteld en er een einde komt aan het anticiperende handhaven. De ‘snelle’ natuurvergunning plus dito LVB “levert stabiliteit op voor de luchthaven”. Tot zover geen woord over het doel van de wet, het beschermen van kwetsbare natuurgebieden.

Maar vervolgens houdt het op met de dubbele plusjes in dit scenario, zo geven de ambtenaren aan. Immers, zo schrijven zij, wordt slechts marginaal tegemoet gekomen aan de kritiek van de Commissie MER. Slechts aan één punt van die kritiek wordt (deels) tegemoet gekomen, waardoor een hoger juridische risico wordt gelopen dan in de twee andere scenario’s.

Discussie ingecalculeerd
Er zal dan ook zonder twijfel discussie ontstaan over de referentiesituatie, zo meldt scenario B. De referentiesituatie is de beginsituatie waarvoor Schiphol wél over historische rechten beschikt. Voor alle stikstof die méér wordt uitgestoten, moet het vliegveld compenserende maatregelen invoeren.

Dat daar discussie over gaat ontstaan is de ambtenaren meer dan duidelijk, immers wordt welbewust uitgegaan van een situatie die niet overeenstemt met de werkelijkheid. Voor het gemak wordt het meest beperkende besluit – dat bepalend is voor de referentiesituatie – ‘vergeten’. Het zogenaamde Aanwijzingenbesluit uit 1996 wordt achterwege gelaten, terwijl dat met een harde grens van 44 miljoen passagiers per jaar een lagere grens is dan gehanteerd in scenario B.

Nu de minister hier bewust kiest voor een onhoudbare referentiesituatie levert dat grote juridische risico’s op. Maar, zo stellen de ambtenaren, “deze keuze moet dan wel hard worden vastgelegd met Schiphol, maar mogelijk negatieve uitspraak van de rechter komt pas over jaren, dan is een deel van de maatregelen al ingevoerd waardoor de juridische kwetsbaarheid lager is”.

Niets te maken met natuurbescherming
Hier zien we een overheid aan de gang die bewust uitgaat van foute uitgangspunten en het daarmee op rechtszaken laat aankomen om een commercieel vliegveld – nota bene een staatsdeelneming – optimaal te faciliteren terwijl het grote schade aanricht aan kwetsbare natuurgebieden. Geheel tegen de bedoeling van de wetgeving in.

Een overheid bovendien die willens en wetens rechtsongelijkheid creëert. Er is immers geen enkele andere partij met behoefte aan stikstofruimte – neem de duizenden PAS-melders in de agrarische wereld – die zo op de wenken bediend wordt door het ministerie.

Het is bovendien een gevaarlijke route, want wat is straks de status van het Luchthavenverkeersbesluit als de rechter heeft vastgesteld dat de natuurvergunning in deze vorm ongeldig is? Het is een bijzonder kwalijk staaltje van onbehoorlijk bestuur. Als u het ons vraagt.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 179

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Paul Reus

  Als de NRC gelijk heeft in haar artikel over deze door de strot geduwde natuurgunning voor 440.000 vliegbewegingen.
  Dan kan die natuurvergunning weer in de prullenbak.
  https://x.com/paulus_2/status/1724563999767900650?s=46&t=1n4ZdTNvuikbdi75E17NYQ

 2. HansB

  Het is wel duidelijk waar Minister Christianne van der Wal heen wil: verdere groei van Schiphol. Nu Schiphol “voldoet aan wet- en regelgeving” ligt een tweede zet in dit schimmige spel klaar. Te weten een “wettelijk verankerd systeem waarin niet het middel (het aantal vliegbewegingen) maar het doel (minder hinder en uitstoot) leidend is”. Zo kan het aantal vliegbewegingen verder toenemen want daar zit geen limiet meer op. De factoren “minder hinder en uitstoot” gaan behendig ingevuld worden zodat ze voor het oog afnemen. Door het aanpassen van de normen (vlieghoogte en afstand tot Schiphol) zal de uitstoot drastisch afnemen. Door de aanvliegroutes te versmallen tot nauwe corridors zullen minder mensen geluidshinder ervaren. Het leefmilieu onder deze corridors zal dramatisch slecht worden door het permanente lawaai van straalmotoren maar het aantal klachten zal minder zijn en daar gaat het tenslotte om. Dat is de (niets ontziende) werkwijze van “onze” regering. De belangen van Schiphol zijn fenomenaal, zeurende burgers moet je uitschakelen. Wat dat betreft zit de VVD op een strategische plek (Milieu en Stikstof) , niet om het milieu te dienen, nee, om het naar hun hand te kunnen zetten.

  18
 3. Winnie Lieverst

  De KLM gaat schonere toestellen bestellen. Dit had allang gebeurd moeten zijn.
  Ook de uitstoot van fijnstof moet eens goed onderzocht worden.
  Het geven van een milieuvergunning is de opmaat om Lelystad Airport zomaar even te openen in december 2023.
  Het Lemelerveld en de Veluwe zullen wel ontzien gaan worden. Dit houdt in dat straks alle vluchten over de Noordoostpolder komen en het volk daar laat het gebeuren.

  9
 4. Bourree

  Misselijkmakend en arrogant

  In mijn omgeving zie ik voorbeelden genoeg. Als nette betrokken burgers scheiden wij het afval, leggen zonnepanelen op de daken, installeren een warmtepomp, isoleren de huizen, zijn betrokken bij de stand van de natuur en proberen de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wij reizen zoveel mogelijk per fiets of met de trein en zelfs de tegeltjes in de tuin zijn verdwenen om de insekten en de natuur te ondersteunen. Ik kan nog wel even doorgaan….

  Dat een demissionaire minister, tegen beter weten in, een door de kamer controversieel verklaarde natuurvergunning afgeeft aan een a-sociaal bedrijf dat zich bewezen “geen moer aantrekt” van de gevolgen voor de natuur en machteloze omwonenden, krakkemikkig en misleidend onderbouwd, is misselijkmakend. De politiek in zijn slechtste vorm. Achterbaks en arrogant. De beslissing is genomen wetende dat er een gang naar de rechter zal worden ingezet en dit nog jaren zal voortslepen ten koste van getergde burgers die wonen in een onleefbare en ongezonde leefomgeving. Deze “dame” heeft geen enkele “feeling” met wat er speelt in de maatschappij en is louter belust op macht en eigen gewin. Onwaardig! De VVD is de veroorzaker van de grootste onrechtdossiers in dit land.
  Chemours, Tata en Schiphol zijn de volgende in deze vieze rij van het ondermijnen van de burgers. Het stinkt aan alle kanten. En steeds meer mensen gaan dit inzien. De welvaart zal ergens plaats moeten maken voor het welzijn.

  De politiek is vergeten dat mensen belangrijker zijn dat geld. De politiek denkt dat de stemmers “een beetje dom” zijn en zich laten afschepen met verkiezingsbeloftes die na de verkiezingen niet worden nagekomen. Zelfs geen pogingen meer doen, maar zich verschuilen achter een poldermodel. Het is tijd voor verandering. Nieuwe idealen waar het welzijn van de burger centraal staat.

  Schiphol dankt de politiek in Nederland. “ Deze vergunning geeft aan dat wij ons netjes aan alle voorschriften en de wet houden!” Nee! De voorschriften en de wet zijn met gemanipuleerde cijfers en onwaarheden tot stand gekomen ten koste van hondduizenden omwonenden! En dat geldt ook voor deze natuurvergunning. Het is misslijkmakend. Het smalende lipje van de minister krult onder de priemende pretoogjes. Boeren uitkopen voor Schiphol. BAH!

  46
 5. Roland

  Een natuurvergunning voor het meest vervuilende bedrijf van NL in tijd van opperste crisis – het is ronduit schandalig! Terwijl Baksteen en Koerhuis de Champagnekurken laten poppen gaat de de wereld ongecontroleerd naar het einde – gefeliciteerd overheid! Al mijn invloed gaat uit naar een positieve verkiezingsuitslag!

  37
 6. Jan Adrichem

  Wat mevrouw van der Wal en haar kringetje ambtenaren laten gebeuren is waar heel veel Nederlanders schoon genoeg van hebben.
  Mevrouw van der Wal heeft in haar persoonlijkheid de duistere triade ((Machiavellisme, narcisme en psychopathie )zitten en diegenen die haar steunen ook.
  Het is ongelofelijk dat dit gebeurd terwijl het kabinet demissionair is. Maar misschien ook wel goed getimed.
  Wat dat kunnen zelfingenomen machtige mensen juist goed.
  Wij moeten de politiek niet de rug toe keren maar juist deze personen buiten spel zetten door hun slechtheid aan de maatschappij te laten zien.
  Deze vrouw mist elk empatisch gevoel en gaat alleen maar voor materie en macht.
  Ik hoop van harte dat de teeede kamer en de rechter haar terug fluiten.

  41
 7. Bianca

  Hoe zit het overigens met de berekeningen die vanaf 900m niet meegenomen worden? Dat is toch ook allemaal gebakken lucht, eigenbelang en “alles moet wijken voor de door de overheid gesubsidieerde luchtvaart”?

  58
 8. Van Dale

  Schiphollen staat al in de Van Dale.

  Zou er nog ruimte zijn voor het schitterende woord “vanderwallen”?
  Zij vanderwallen, Christianne heeft weer eens gevanderwald.

  En misschien is er ook wel een definitie te bedenken voor “rintelen”!

  Overigens heeft Marjan Rintel zelf nog de mogelijkheid om daar betekenis aan te geven. Hierbij de uitnodiging aan haar om dat zo goed mogelijk te doen!

  28
 9. verenigen!

  Wordt het niet tijd dat wij, omwonenden, net als bij Chemours gezamenlijk een rechtszaak aanspannen? Kunnen we mr. Ficq niet overnemen van Dordrecht?
  Helaas bestaat er nog geen ecocide wet waarin de natuur een rechtspersoon is.

  49
  • Manon

   Het zou heel fijn zijn wanneer gemeenten dit doen net als Dordrecht en omstreken. Dus Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp Nieuwkoop, Oegstgeest, Leiden, Kaag en Braassem, Amsterdam, Haarlem, Hillegom, Lisse, etcetera verenigt u en vraag uw collega gemeenten. Plan van aanpak hoeft slechts gekopieerd te worden.

   31
 10. Revolutie tegen de bullshit

  En zo komt, als je het mij vraagt, de revolutie vanuit onze jongeren steeds dichterbij. Tegen de bullshit van onbehoorlijk bestuur en tegen de bullshit van de onbehoorlijke politieke muur.

  27
 11. B. van Marlen

  ‘Een overheid bovendien die willens en wetens rechtsongelijkheid creëert.’ Dit komt ons bekend voor. Niet alleen zien we dit in andere dossiers (toeslagenaffaire, gaswinning), maar het geldt ook al decennia voor de luchtvaart. Het creëren van nieuwe grote lawaaibelaste gebieden zonder adequate bescherming tegen gezondheidsschade kennen we maar al te goed rond de Polderbaan.

  ‘… maar mogelijk negatieve uitspraak van de rechter komt pas over jaren, dan is een deel van de maatregelen al ingevoerd waardoor de juridische kwetsbaarheid lager is’. Een slinkse manier om de omwonenden voor een voldongen feit te plaatsen. Zeer laakbaar gedrag, maar volkomen conform de altijd gehanteerde werkwijze, is mijn conclusie.

  Dit artikel laat weer eens duidelijk zien dat de luchtvaart met de overheid een heel discutabel spel blijven spelen. Een rechter, die erin mee zou gaan, deugt voor geen kanten!

  58
 12. Maaike

  Ze gebruiken de letter van de wet om de geest van de wet om zeep te helpen.

  35
 13. Willem Verbrugh

  Natuurvergunning hmmm. … gaat zeker niet over PFAS of de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

  31
 14. HansB

  Dit is schiphollen optima forma!

  26
  • G

   Er wordt alleen maar over natuur bescherming gesproken. De gezondheids schade is minstens zo groot. Waarom niet naar de rechter om beide voor te leggen. Mevrouw Ficq is druk neem ik aan maar is er geen ander zwaargewicht te vinden met het hart op dezelfde plaats? We moeten nu de druk opvoeren!

   40

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate