Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Miljoenennota: uitgaven voor luchtvaart exploderen

koffertje miljoenennota

Uit de nieuwe rijksbegroting blijkt dat er steeds meer miljoenen belastinggeld vloeien richting de vliegindustrie (foto: tweedekamer.nl)

4.5
(148)

De uitgaven van het Rijk voor de sector luchtvaart exploderen, zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. In het lopende jaar werd voor een recordbedrag van 254 miljoen euro aan nieuwe verplichtingen aangegaan.

Deel op XDeel op Linkedin

Tegenover de uitgaven en verplichtingen staan nauwelijks inkomsten uit de sector. Waar in 2023 voor 254 miljoen euro aan verplichtingen werd aangegaan en bijna 120 miljoen euro werd uitgegeven aan de vliegindustrie, komen de ontvangsten niet hoger uit dan 4,5 miljoen euro.

In totaal staan er in de jaren tussen 2022 en 2026 subsidies op de planning voor een bedrag van 225 miljoen euro. De inkomsten steken daar schraal bij af met maximaal 43 miljoen euro.

Veel geld naar ‘verduurzaming’
Waar gaat al dat geld naar toe? Veel geld gaat naar het programma ‘luchtvaart in transitie’ waarmee de overheid zegt te werken aan een duurzamer luchtvaart. Dit jaar gaat daar zo’n 90 miljoen euro naartoe, volgend jaar nog eens ruim 30 miljoen, in 2025 24 miljoen en in 2026 weer meer dan 66 miljoen euro.

In dat programma krijgen bedrijven uit de vliegindustrie in het kader van verduurzaming geld voor onder meer het ontwikkelen van nieuwe bekabeling, experimenten met vliegen op waterstof en het lichter maken van toestellen. In totaal is voor deze – deels weinig kansrijke – projecten een bedrag opgenomen van 208 miljoen euro.

Dat steekt schril af tegen het geld dat is uitgetrokken voor de Maatschappelijke Raad Schiphol – het overlegorgaan dat het ministerie namens omwonenden moet adviseren. Voor deze MRS wordt net iets meer dan een miljoen euro per jaar uitgetrokken. Van dat geld moeten de leden en de voorzitter worden betaald, maar ook deskundigen ingehuurd om adviezen te onderbouwen.

De MRS krijgt hiermee nog minder geld dan boeren die bereid zijn om graanresten onder te ploegen in de regio rond Schiphol om de vogelstand zo laag mogelijk te houden. Daarvoor wordt dit jaar 1,7 miljoen euro uitgegeven en volgend jaar opnieuw zo’n bedrag.

Miljoenen naar de vlieglobby
Een opmerkelijke post in de begroting is de jaarlijkse bijdrage aan het agentschap ICAO van de Verenigde Naties. Deze verkapte lobbyclub bemoeit zich rechtstreeks met het Nederlandse luchtvaartbeleid waarin krimp een centrale rol speelt. Zo ‘waarschuwt’ ICAO de overheid dat het de reductie van het aantal vluchten op Schiphol niet moet doorzetten en probeert het de beleidsmakers angst in te boezemen met nauwelijks onderbouwde doemscenario’s over de gevolgen van minder vliegverkeer. Die club int desondanks ieder jaar 1,5 miljoen euro lidmaatschapsgeld van de Nederlandse belastingbetaler.

Na jaren zonder geld voor geluidsisolatie van woningen, wil het kabinet vanaf volgend jaar weer miljoenen gaan uitgeven aan dubbelglas en suskasten voor zwaar getroffen omwonenden. In totaal komt hiervoor over drie jaar een bedrag vrij van 29 miljoen euro.

Vierde aanvliegroute
Ondertussen lijkt de luchtruimherziening – inclusief de gedroomde vierde aanvliegroute over de Veluwe – door te denderen. Dit jaar wordt er 1,3 miljoen euro aan uitgegeven, volgend jaar 1,4 miljoen, in 2025 1,3 miljoen en in 2026 2 miljoen euro.

Hoeveel geld ieder jaar naar het lamliggende vliegveld Lelystad gaat, is niet precies op te maken uit de begroting. Deze uitgaven zijn samengevat in de post ‘overige opdrachten’ ter hoogte van 7,2 miljoen euro in 2024. Maar in diezelfde post is bij voorbeeld ook een onderzoek opgenomen naar de manier waarop Schiphol de aanbevelingen van de Onderzoeksraad al dan niet heeft opgevolgd.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.5 / 5. Aantal stemmen: 148

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ad

  Valt me op dat veel zijpaadjes worden gekozen in de reacties op
  “Miljoenennota: uitgaven voor luchtvaart exploderen”. Kennelijk is de explosie van de geplande overheidsuitgaven voor luchtvaart (subsidies of investeringen?) op zichzelf nog niet explosief genoeg.

 2. motie aangenomen?

  Is de motie van Henri Bontenbal nou aangenomen of niet? (ook toeristenbealsting voor overstappers).

  7
  • HansB

   Volgens mij wel. Natuurlijk zijn er mensen die mordicus tegen zijn. “Een groot drama en zeer slecht voor KLM”, zo reageert de voorzitter van de Board of Airline representatives in the Netherlands (Marnix Fruitema) op het aannemen door de Tweede Kamer van de CDA-motie. Ik vind het fantastisch goed nieuws! De tijden veranderen en KLM zal moeten meebewegen. Het businessmodel van KLM bestaat voor een belangrijk deel uit overstappers, die op Schiphol van een Europese naar een intercontinentale vlucht overstappen (en terug). Ze hebben dit kunnen zien aankomen. Voor niets gaat alleen de zon op, ook op Schiphol. Het is wel erg gemakzuchtig om maar te blijven denken dat je talloze kosten kan afwimpelen op de maatschappij en het milieu. De motie van Bontenbal is een goede stap richting True Price!

   15
   • HansB

    PS: Een retourticket voor reizigers die via Schiphol vliegen wordt dan ruim 52 euro duurder. Waar hebben we het eigenlijk over? Mensen die honderden euro’s voor een vliegticket uit kunnen geven, kunnen dit bedrag moeiteloos bijlappen. Alle ophef rond deze terechte vliegtaks is pure emotie van een verwende bedrijfstak die altijd gewend was hun zin te krijgen.

    12
 3. ir. B. van Marlen

  Daarbij komt nog het volgende. Onze ‘vrind’ Baksteen haalt graag RIVM-rapporten aan om aan te geven dat hinderbeleving toch wel iets heel anders is dan geluidbelasting, en vooral persoonsafhankelijk. Helemaal ongelijk heeft hij hier niet in, want mensen verschillen in reactie op geluid, maar hij verzuimde wel erbij te vermelden, dat de blootstelling-responsrelatie in 2020 veel slechter uitviel dan wat Schiphol in 2002 hanteerde (Zie RIVM-rapport, Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020, rapport 2022-0007 door R. van Poll, et al.). Met deze nieuwe BR-relaties zou het aantal ernstig gestoorden en slaapverstoorden ook veel hoger zijn uitgekomen, maar ik heb nog nergens een correctie hierop gezien, U wel soms?

  14
 4. HansB

  @ir. B. van Marlen: helemaal mee eens! Ik zou er nog aan willen toevoegen dat Benno Baksteen zich presenteert als “‘luchtvaart- en veiligheidsdeskundige” om daar mee een zekere onafhankelijkheid mee te suggereren maar iedereen weet (hoop ik) dat Benno Baksteen voor zijn pensionering gezagvoerder bij KLM is geweest (onder meer op de Boeing 747) en ook was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Dus die neutraliteit is vèr te zoeken. We hebben hier te maken met een door de wol geverfde lobbyist! Ik hoop dat Den Haag dat ook doorziet (voor zover ze het willen doorzien).

  26
 5. Kijk naar de toekomst

  NKL etc., correctie: “vijfde” team moet zijn “vierde”.

  Al begint het geheel wel op “een vijfde kolonne”” te lijken?

  3
 6. Kijk naar de toekomst

  EN WAT MAG DE NKL KOSTEN?

  Dit jaar start de “Nationale Klankbordgroep Luchtvaart” als nieuw vehikel om de sector de lakens te helpen uitdelen. Terwijl de bewonersgroepen zijn af geparkeerd in een Maatschappelijke Raad Schiphol MRS zijn een team bij de NOVEX Schipholregio van 4 Provincies en 56 gemeenten (tevens BRS) en een apart team luchtvaart op het Provinciehuis in Haarlem volop bezig om de sectorbelangen veilig te stellen.
  Een derde team houdt bij de operatie nieuwe Nota Ruimte een uitzonderingspositie voor de luchtvaart in stand en een vijfde team werkt verder aan een Project luchtruimherziening met desastreuze gevolgen voor onze gezondheid en leefomgeving.

  Vraagje: zijn de kosten van al deze activiteiten ook in het overzicht van het artikel meegenomen?

  15
 7. Rob

  Pimmetje horlepiep snapt er weer niets van.
  Typisch luchtvaart gedrag

  17
 8. Politici met oogkleppen op

  Een bizarre oogklepbegroting vol met fossiele subsidies o.a. aan de luchtvaart. Wat mij al jaren bezighoudt is dat politieke partijen die tegen immigratie zijn, versneld stoppen met fossiele subsidies aan diverse industrie en luchtvaart NIET op hun agenda hebben staan. Terwijl klimaatvluchtelingen ook zorgen voor immigratie. En die immigratiegolf zal ongekend hoog zijn, een niet tegen te houden tsunami, hoger dan we ooit hebben meegemaakt.
  Dit is toch ongeloofwaardig en oliedom?

  Verder haalt het demissionaire kabinet volgens mij levensonderhoud en bestaanszekerheid door elkaar. Grote groepen burgers kunnen niet of niet voldoende in hun levensonderhoud voorzien/ voldoende inkomen verwerven omdat ze mantelzorg moeten verlenen, eigen kinderen op moeten vangen, chronisch ziek zijn of een te laag uurloon krijgen.
  Het thema bestaanszekerheid zie ik vooral bij jongeren als item. Want is bestaanszekerheid eigenlijk niet gewoon in zekerheid kunnen leven waarbij er geen gevaar is wat dat bestaan bedreigt? Jongeren hebben niet alleen om te gaan met huidige en komende klimaatproblemen die zorgen en stress veroorzaken (stijgende wereldtemperatuur, stijgende zeespiegel, overstromingen, toenemende branden/ stormen/ hitte/, ongezonde lucht/bodem/ drinkwater/ eten, geen toekomst zien) maar groeien ook op met praktische stressverhogende zaken als hun kinderen zelf opvangen want het tekort in de kinderopvang is te groot (en dat blijft de komende 20-30 jaar ook zo). Natuurlijk voelen ze zich somber want hun toekomstperspectief qua bestaanszekerheid en vrijheid is totaal anders dan die van de generaties voor hun. Bij het met oogkleppen richting jongeren op blijven besturen, zie ik het wel gebeuren dat Nederlandse jongeren gewoon gaan emigreren en denken “bekijk het maar met je op het oog mooie land.”

  25
 9. ir. B. van Marlen

  Deze uitgaven zijn helemaal niet nodig of gewenst. Krimp Luchtvaart is de enige oplossing!

  Welke politieke partij er ook aan de macht komt, de luchtvaartspelletjes gaan gewoon door als voorheen. Op dit dossier is namelijk in werkelijkheid nog nooit iets echt veranderd, ook al leek het er soms op. De krimp werd al afgezwakt, en straks gaat men de kreet ‘bestaanszekerheid’ voor de luchtvaart misbruiken, let maar op.

  De luchtruimherziening, die een ramp gaat worden voor de mensen onder de vaste routes, gaat gewoon door. Want: ‘dit gave land is nog niet af (aldus Rutte)!’ Wij ondervinden dit nu al dagelijks, een enorme toename van jankers en dreuners over onze woonplaats.

  Ik vind dit schofterig gedrag dat gewoon nog steeds wordt getolereerd! De verkeerde lieden krijgen nog steeds een ruim podium, zoals dhr. Baksteen in het NHD afgelopen weekeinde, wat mij iets zegt over de rol van de media! Baksteen spreekt van ‘grote maatschappelijke schade’ door de krimp en vindt dat geluidhinder wordt ‘versimpeld tot de eenvoudige parameter geluidbelasting’.

  De waarheid is dat elke vliegtuig ook de zgn. ‘stille’ nog steeds behoorlijk veel herrie maakt, en dat afname in piekgeluid wordt gecompenseerd door meer vluchten, zodat omwonenden continu in de herrie komen. Onder vaste routes zal dit een ware hel worden! Hierover geen woord! Ook nergens iets over het onderzoek van GGD-Kennemerland.

  Ook wordt ten onrechte door hem beweerd ‘ondanks de groei is de omvang van het belaste gebied rond Schiphol sinds 1997 gestaag gekrompen’. De 48 dB(A) Lden contour is daarentegen met de Polderbaan enorm vergroot naar de regio Kennemerland en de 58 dB()A Lden contour is ook niet kleiner geworden. Hij verstopt zich achter ‘niet akoestische factoren’, m.a.w. het ligt aan onszelf. En de grofste leugen die ik las is: ‘de hinder zal door krimp eerder toenemen dan minder worden’.

  Uiteraard jeremieert hij ook over ‘het risico op verlies van het unieke KLM-netwerk’, alsof we in totale armoede terecht zouden komen met minder vluchten (en overstappers!). En natuurlijk komt de oplossing uit de ‘vlootvernieuwing’, als ‘win-win situatie’. Hij vergelijkt het luchtvaartbeleid met het stikstofbeleid, en ja, daarin geef ik hem wel gelijk, toegegeven. Pappen en nathouden ten gunste van de belanghebbenden en zonder echte oplossing speelt immers in beide dossiers een grote rol! Ook nergens wordt door Baksteen iets gezegd over de emissies van CO2, NOx, ZZP, UFP.

  En dat voor een ‘luchtvaart- en veiligheidsdeskundige!? Ik zeg: laat hem vallen als een baksteen!

  74
  • Bourree

   Ik voel mij ontheemd. Langzaam maar zeker vervreemd van mijn eigen vertrouwde omgeving. Eerst kwam het onbegrip, daarna boosheid dat overging in woede en verdriet. Ik probeer mij te verzetten en voel de behoefte om de beheersing en de controle over mijn leven terug te winnen. Alles van te voren afwegen en goed plannen gaf een tijdje een wat gerustellend gevoel. Waar ik ooit een drukke ekster was word ik nu gezien als een huismus. Opgesloten en verscholen achter de muren van mijn huis. De aanpassingen van de eigen agenda, de gewaardeerde regels, de normen en waarden, de gedachten en gevoelens werkte uiteindelijk averechts. Ik verloor alsnog mijn hele wezen, doordat de belangrijke keuzes die ik moest maken, werden opgelegd en beïnvloed door anderen.

   De buurvrouw heeft een appeltaart gebakken. Zij staat aan de voordeur met een flinke punt met daarop een lekkere dot slagroom. “Alles goed buurman?” Beleefd knik ik. “En met u?” Ze reageert met een grimas en pinkt een klein traantje uit haar ooghoek. De buurman overleed twee maanden geleden aan longkanker en daar heeft zij het nog erg moeilijk mee. Het was haar steun en toeverlaat. “Koffie?” vraag ik. Geen reactie. Ze was al gaan zitten en had het geluid van de tv harder gezet. Een vliegtuig overstemde het normale geluidsniveau van de tv en we konden elkaar niet meer verstaan. De televisie proestte de nieuwe plannen van de KLM door de huiskamer. Ik hoor de woorden van de mevrouw: “Hoger aanvliegen en stillere vliegtuigen” “Enorme geluidsreductie voor de omwonenden door wisselend baangebruik” Wij kijken elkaar aan schudden het hoofd. “Serieus?” Ze heeft “een baksteen” op haar tong. Manipulatieve ex-piloot. Hij vertelt altijd het halve verhaal. De zwanenzang van de KLM!!! En de omwonenden zijn alleen maar vervelend bijgeluid.

   47
 10. Peter Bos

  Weer geen belasting op kerosine? Nee, het kabinet pakt de fossiele subsidie van camperbezitters: kwarttarief motorrijtuigenbelasting wordt halftarief. Weer een extra stimulans om het vliegtuig te gebruiken voor vakantie en niet de trein of eigen vervoer.

  61

Geef een reactie

Translate