Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Ook omwonenden jarenlang willens en wetens in kankerverwekkende uitstoot Schiphol

vies vliegtuig

foto: Documerica via Unsplash

4.8
(178)

Schiphol weet al sinds 2007 – zestien jaar geleden – dat het teveel kankerverwekkende stoffen uitstoot. De Arbeidsinspectie wil nu dat er snel een einde komt aan de ziekmakende arbeidsomstandigheden op het vliegveld, maar omwonenden staan vooralsnog in de kou.

Deel op XDeel op Linkedin

Het teveel aan uitstoot blijkt uit een rapport dat de Arbeidsinspectie opmaakte op verzoek van vakbond FNV. Daarin staat dat het vliegveld “grootschalig en structureel” de wet arbeidsomstandigheden overtreedt. Medewerkers staan dagelijks bloot aan kankerverwekkende uitlaatgassen van vliegtuigmotoren.

Overigens werden maatregelen tegen de ziekmakende arbeidsomstandigheden al eerder vermeld in een vergunning die Schiphol in 1992 verkreeg – nu meer dan 30 jaar (!) geleden. Het is dan ook vrijwel zeker dat Schiphol al veel langer weet van de gevaarlijke situatie voor werknemers dan sinds 2007.

Al in 1992 werd Schiphol opgedragen de uitstoot van vliegtuigen op de grond terug te dringen.

Zes weken de tijd
De inspectie geeft Schiphol nu zes weken de tijd om te reageren, maar vast staat dat het vliegveld veel meer moet doen om medewerkers te beschermen. Ondanks de bekendheid met de schadelijke effecten heeft Schiphol “tot op heden nagelaten de minimalisatie van de blootstelling voortvarend aan te pakken”.

De conclusie van de inspectie komt niet onverwachts. Eind 2021 werd uit de documentaire ‘Ziek van Schiphol‘ van Zembla al duidelijk dat het goed mis was met de arbeidsomstandigheden op Schiphol.

Pas na het uitzenden van deze documentaire kwam de Arbeidsinspectie in actie na jarenlange afwezigheid op Schiphol. Nu komt de dienst met een reeks maatregelen die moeten worden ingevoerd om de blootstelling aan gifstoffen te verminderen.

Zo moet het vliegverkeer voortaan op één motor gaan taxiën en mag een geparkeerd vliegtuig niet langer de eigen motor laten draaien voor de stroomvoorziening. Ook wil de inspectie dat minder vervuilende sleepvoertuigen ingezet gaan worden.

Geen enkele winst voor omwonenden
De nieuwe voorschriften leveren geen enkele gezondheidswinst op voor omwonenden van het vliegveld. Door de ligging van Schiphol tussen de woonwijken vliegen de toestellen op veel plekken met honderden per dag laag over deze wijken heen. Ook daarbij worden volop kankerverwekkende stoffen uitgestoten.

De schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid zijn zelfs al bekend sinds 1992, toen deze effecten expliciet werden benoemd in een reeks van bezwaren tegen een nieuwe milieuvergunning voor Schiphol. Dat bezwaar werd toen gebagatelliseerd door de provincie Noord-Holland als zou het vliegveld maar deels verantwoordelijk zijn voor de ongezonde situatie.

“De milieugevolgen vormen een zware belasting voor de bevolking in de regio, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Uit onderzoek blijkt een hoger percentage kankergevallen dan het landelijk gemiddelde. Dit percentage zal verder stijgen als Schiphol vergunning krijgt om verder uit te breiden.”

Sinds die zinsnede in de milieuvergunning werd opgenomen, is Schiphol gegroeid van 239.000 vliegbewegingen in 1992 naar 500.000 in het voorlopige piekjaar 2019. En nog steeds heeft de overheid geen enkel zicht op maatregelen die omwonenden gaan beschermen – een flagrante schending van de zorgplicht.

TNO slaat alarm
Eerder toonde TNO aan dat Schiphol met de uitstoot van bepaalde kankerverwekkende stoffen duizenden keren boven de norm zit die voor alle andere bedrijven in ons land gelden. De maatregelen op Schiphol leiden er niet toe dat de uitstoot boven woonwijken ook maar één grammetje afneemt.

Vakbond FNV heeft met de conclusies van de Arbeidsinspectie een sterk instrument in handen om voor haar leden een schadevergoeding af te dwingen. In gesprekken met het ministerie van Infrastructuur is al gevraagd om een bedrag van 22.000 euro per ziekgeworden vliegveldmedewerker.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 178

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  Ik wil u wijzen op de volgende denkfouten met betrekking tot de luchtvaart:
  1.Uitgaan van een geweten en fatsoen bij de Staat, de sector en de gebruikers ervan,
  2.Uitgaan van een rechtspraak, die omwonenden zal gaan beschermen,
  3.Rekenen op echte krimp van de luchtvaart,
  4.Geloven dat er inderdaad minder hinder komt zonder dat velen op een onmenselijke manier zullen worden belast als gevolg van de luchtruimherziening en de hiermee bedoelde groei,
  5.Ervan uitgaan, dat de ongezonde uitstoot van vliegtuigmotoren binnen afzienbare tijd zal stoppen,
  6.Ervan uitgaan dat deze sector zijn noodzakelijke bijdrage gaat leveren aan het tegengaan van gevaarlijke en onomkeerbare opwarming.

  Let op: op de vraag aan twitteraccount @BFPCA_ wat het maximale aantal vliegtuigen is per uur op Brisbane Airport kreeg ik de bevestiging van het idioot hoge aantal van 110, wat recent ook werd genoemd tijdens de MRS presentatie te Castricum! De toename in aantallen per uur zal om te beginnen worden uitgesmeerd over de Polderbaan en de Kaagbaan, die van ‘banen met de minste hinder’ zullen worden bevorderd tot ‘banen met de meeste hinder’, lees: een continue herriestroom!

  Dan weet u dat u onder de prachtige ‘optimale vaste routes’ van de luchtvaart een normaal gezond leven zal worden ontzegd! De luchtvaartwetten laten dit gewoon toe, en moeten dus worden herzien!

  16
 2. Bourree

  Dat Schiphol de uitstoot van kankerverwekkende stoffen niet serieus neemt is zeer kwalijk. Dat de overheid de beschermende taak even opzij schuift voor geldelijk gewin is onbegrijpelijk. Omwonenden hebben recht op bescherming tegen de gezondheidsrisico’s van industriële bedrijvigheid. Wet- en regelgeving en het monitoren van de gezondheid van omwonenden zijn de taak van de lokale overheden en de overheid zelf. Het is belangrijk dat er actie wordt ondernomen om de uitstoot van Schiphol per direct te verminderen en de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te beschermen.De kankerverwekkende stoffen afkomstig uit vliegtuigmotoren die ook in het grondwater rond Schiphol is aangetroffen, vormt een groot gezondheidsrisico voor de omwonenden. De uitstoot van Schiphol heeft een negatieve impact op het milieu. Groei van Schiphol leidt tot meer uitstoot en grotere klimaateffecten, waardoor de kosten om de uitstoot terug te dringen toenemen. De uitstoot van Schiphol zorgt voor geluidsoverlast en andere vormen van overlast voor de omwonenden. Dit heeft een negatieve invloed op hun leefomgeving en welzijn. Schiphol kiest voor groei van het vliegverkeer, terwijl zij dus al decennia weten dat vliegtuigen een grote uitstoot veroorzaken. Een onacceptabele en onverantwoorde situatie! Vooral omdat vele bewoners geen enkele kans krijgen om de situatie te verbeteren. Ze worden niet of nooit gehoord en mogen stikken in hun eigen leefomgeving. Er zijn heel veel organisaties die hier bewust hebben weggekeken. Bedankt, namens de mensen die hierdoor vroegtijdig langdurige gezondheidsklachten kregen, of imddels zelfs al zijn overleden. Het wordt echt tijd voor een ongenadige massaclaim!

  40
 3. Mike

  Ik wil een verglijking met Asbest (in het verleden) maken.
  Ik zie namelijk heel veel overeenkomsten met de luchtvaart nu :
  – Economisch belang en welvaart.
  – Verminderde welzijn.
  – Werknemers uitgebuit en in giftige omgeving.
  – Werknemers worden niet oud !
  – Propaganda & lobbie van de industrie.
  – Artsen en instanties die wisten van het gif, maar niets bereikten.
  – Ook de industrie zelf wist er van, maar hield dit stil om een precedent te voorkomen.
  – Nog jaren bezig op kosten van de staat (=burger) om de boel te saneren.
  De geschiedenis lijkt zich volledig te herhalen !!

  Bron informatie over Asbest : https://historianet.nl/maatschappij/dagelijks-leven/asbest-een-geniaal-maar-giftig-wondermiddel

  32
 4. Ziekmakend en onleefbaar

  Ze vliegen laag over de woonwijken dichtbij Schiphol.
  Ze vliegen vanaf 40km van Schiphol af al op laagte 500-600m bij het landen.
  Ze vliegen 19 a 20 uur per dag en in de nacht.
  Ze vliegen ongeveer 1200 keer per etmaal, dat is ‘normaal.’

  Ziekmakend en onleefbaar voor mens, dier, bodem, grondwater, plant en planeet.

  46
 5. ad

  al die carcinogene uitstoot, mogen we die luchtvaartcowboys nu niet met recht kankerlui noemen?

  39
  • Bas

   Kankerveroorzakers misschien beter voor een dialoog, als er überhaupt een dialoog met voorstanders van luchtvaart te voeren valt.

   Weet ik eindelijk waar die K voor staat, er was nooit een luchtvaartmaatschappij die al 10O jaar bestond in Nederland en dus nooit Koninklijke kon voeren. Kanker Luchtvaart Maatschappij afgekort KLM.
   Wie weet waar die K anders voor had mogen staan mag het zeggen.

   22
   • Bas

    Voor allen die denken wat is dat nu voor taalgebruik. Het is nu een keer klaar geweest na decennia van groei tegen beterweten in zonder de gezondheidsschade serieus te nemen, dit moedwillig veroorzaken van ernstige gezondheidsschade is een misdaad. Ook als je hieraan meewerkt, bedrijven zoals BAM, Heijmans en VolkerWessels die zorgen voor de groei van Schiphol zijn dus ook medeplichtig. Of geldt maatschappelijk verantwoord ondernemen niet voor deze bedrijven?

    Mis overigens nog dat bij laagvliegen de verbranding in de straalmotoren niet optimaal is door de andere luchtdichtheid en lage snelheid, ook meer PAK’S dus bij lang laag aanvliegen.

    24

Geef een reactie

Translate