Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof, Update

MOB in bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek vliegvelden

kippen

Terwijl veeboeren dwangsommen boven het hoofd hangen, wordt vliegvelden geen strobreed in de weg gelegd (foto: Alexa via Pixabay)

4.6
(159)

Medio maart besloot minister Christianne van der Wal om Schiphol, Zestienhoven en Welschap niet te houden aan de stikstofwetgeving. Het vliegverkeer mag daarom doorgaan met de uitstoot ondanks het ontbreken van een natuurvergunning. MOB tekent bezwaar aan tegen deze onwettige beslissing.

Deel op XDeel op Linkedin

Schiphol heeft de aanvraag voor een natuurvergunning bijgesteld van maximaal 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen, conform het voornemen van minister Mark Harbers om het aantal vluchten te beperken. Maar de minister wil zelfs overschrijding van dit bijgestelde aantal voor onbepaalde periode gedogen.

Volgens haar moet Schiphol een redelijke overgangsperiode worden geboden om het vliegverkeer terug te brengen tot 440.000 vliegbewegingen. Zij verzuimt daarbij te benoemen hoe lang die periode mag duren.

Dat is volgens natuurbeschermingsorganisatie MOB in strijd met de plicht tot handhaving, die is vastgelegd in de wet. Door nu geen grens te stellen aan de gedoogperiode geeft zij de vliegvelden de kans steeds meer slots uit te geven dan mogelijk is binnen de grenzen van de wet.

Getreuzel
“Met een besluit waarin een handhavingsmaatregel wordt gekoppeld aan het overschrijden van de termijn had u een duidelijke boodschap kunnen afgeven dat er niet teveel slots mogen worden uitgegeven”, aldus MOB in het bezwaar.

Door het getreuzel met de natuurvergunning heeft Schiphol nu al meerdere keren ten onrechte extra slots kunnen uitgeven die boven de aangevraagde 440.000 uitkomen. Zelfs na het kabinetsvoornemen om Schiphol te beperken tot 440.000 vliegbewegingen, werden er daarom doodleuk extra slots uitgegeven.

MOB vindt ook dat de minister er al te makkelijk vanuit gaat dat Schiphol op tijd compenserende maatregelen zal treffen die de aangevraagde 440.000 vliegbewegingen mogelijk moeten maken. Daarom bestaat een reëel gevaar dat zelfs dit geringere aantal vluchten zal leiden tot aantasting van kwetsbare natuurgebieden en dat mag niet.

Natuurherstel in de knel
“Daarbij komt dat externe saldering niet langer automatisch aanvaardbaar is als compensatie. Aangetoond moet immers worden dat het gaat om aanvullende maatregelen en dat is allerminst bewezen in dit geval. Schiphol kan niet verwijzen naar een pakket maatregelen dat de noodzakelijke reductie van stikstofdepositie waarmaakt op korte termijn.”

Dergelijke maatregelen zijn voor sommige natuurgebieden nog urgenter dan eerder werd aangenomen. Schiphol deponeert stikstofverbindingen op een aantal van deze gebieden, terwijl de depositie daar al vóór eind 2025 onder de kritische waarde moet zijn teruggebracht.

Sowieso verwacht MOB dat de 440.000 vliegbewegingen op Schiphol niet in aanmerking kunnen komen voor een natuurvergunning. De minister baseert dit aantal op onduidelijke argumenten, terwijl MOB concreet verwacht dat voor maximaal 274.000 vliegbewegingen een vergunning kan worden gegeven.

Nooit een natuurvergunning gehad
Dit heeft te maken met het feit dat Schiphol nooit de moeite heeft genomen de wettelijk verplichte vergunning aan te vragen en dat daarom moet worden gekeken naar het aantal vliegbewegingen dat plaatsvond toen de vergunningsverplichting ontstond. De minister noemt een aantal van liefst 460.000 vliegbewegingen, maar kan (of wil) niet aangeven op welke gronden zij zich baseert.

De minister gaat dus op voorhand uit van een te hoog aantal vliegbewegingen, maar motiveert nauwelijks waar dat getal vandaan komt. Wanneer de vergunning alsnog op dat hoge aantal wordt afgegeven, zal dit verschil van inzicht aan de rechter worden voorgelegd. Er bestaat dan ook nog geen enkel concreet zicht op legalisatie, zoals de minister beweert.

Tegelijkertijd met het bezwaar tegen de beslissing van de minister om Schiphol niet te houden aan de Wet natuurbescherming, heeft MOB ook vergelijkbare bezwaren ingediend tegen de vrijbrieven die Rotterdam Airport en Eindhoven Airport kregen. Rotterdam Airport bleek in zijn aanvraag de stikstofuitstoot te hebben gebaseerd op valse cijfers en moet alle berekeningen opnieuw maken – een extra reden waarom niet gesproken kan worden over ‘zicht op legalisatie’ en waardoor de minister volgens de wet verplicht is wél over te gaan tot handhaving.

Langlopende soap
De soap rond de stikstofvergunningen van de vliegvelden loopt nu al ruim drie jaar. Al die tijd grijpt de overheid niet in en wordt een illegale situatie gedoogd met als smoesje dat de vergunning eraan zit te komen.

Onlangs werd in de Eerste Kamer nog gevraagd hoe lang zo’n situatie kan duren. Minister Van der Wal antwoordde toen dat dit aan de rechter is om te bepalen. Dat oordeel komt met het nieuwe bezwaar van MOB steeds dichterbij.

MOB diende al eerder een handhavingsverzoek in. Dat werd toen afgewezen, vooral omdat dankzij corona het aantal vluchten was ingezakt. Inmiddels is het vliegverkeer voor een belangrijk deel hersteld en pleitte de vliegindustrie met succes in de rechtbank voor een terugkeer naar het niveau van 2019.

Update 21 april 2023 om 16:00 uur
Zojuist is bekend gemaakt dat dit bezwaar niet in een zitting zal worden behandeld, maar schriftelijk wordt afgedaan. De slager gaat het eigen vlees keuren, dus zal het met alle waarschijnlijkheid weer de gang naar de rechter worden.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 159

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. C. Verhagen

  Wat moet die foto van die kippen er nu bij ? Dacht dat het over vliegtuigen ging . Deze kippen vliegen niet zo ver .

 2. Loek

  Deze kabinetten en handhaven is sowieso al een lachertje. Zo’n beetje alles wat kan handhaven is wegbezuinigd.

  22
 3. Hup MOB

  De laatste weken worden we in noord Amstelveen iedere avond tot 22.30 uur vergast op laag over denderende toestellen die waarschijnlijk halverwege de baan starten.
  Bij ieder toestel denk ik aan de zoete wraak die eraan komt als MOB wint.
  Hoe heerlijk stil zal het zijn, hoe schoon het huis zonder de zwarte laag verbrande kerosine, hoe gezond onze pijnlijke kelen zonder hoesten en slijm.
  Ook wij begrijpen helemaal niet hoe dit toch al jaren voortduurt zonder enige schroom bij de vlieg-terroristen dat ze duizenden kinderen al jarenlang uit hun slaap vliegen.
  Onbegrijpelijk. En dan zo een incompetente minister….

  50
 4. Ed

  Heel veel waardering voor de enorme kennis, inzet, en vasthoudendheid van MOB!

  60
 5. W wigman

  Go MOB.
  Schiphol terug naar regionale grootte.
  De economische waarde is vele malen kleiner dan Den Haag ons wil laten geloven

  67
 6. G

  Super MOB en heel veel dank.

  27
 7. Fokko

  Het Schiphollen is niet alleen tot binnen het ministerie van I&W doorgedrongen, maar nu dus ook bij LNV.

  Welk konijn zullen deze ministeries nu weer uit de hoge hoed toveren, samen met Schiphol, KLM en andere belanghebbenden, om onder een handhavingsverzoek uit te komen?

  Go go go MOB!!

  60
 8. Bedankt MOB!

  Bedankt MOB! 👏👏👏
  Want van onze politici hoeven we het niet te hebben als het gaat om natuur- en mensbescherming.

  Beseft de boerensector ondertussen dat ook zij worden geschiphold? Alle uitstoot bij hun meetellen en bij de uitstoot van Schiphol boven de 900m (= 90% van de uitstoot) gewoon doen of het niet bestaat.
  Wat een rechtsongelijkheid.
  Flying blue pigs are more equal than pink pigs apparently.

  73

Geef een reactie

Translate