Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Participatie, Update

Oproep: dien bezwaar in tegen extra Schiphol-herrie

snelweg van vliegtuigen

foto: Holger Detje via Pixabay

4.7
(142)

Diep weggestopt in een donker hoekje van het internet, houdt het luchtvaartminnende ministerie van I&W op dit moment een zogenaamde internetconsultatie. Doel: meer overlast door Schiphol toe te staan tijdens onderhoud aan de landingsbanen.

Deel op XDeel op Linkedin

Een internetconsultatie is eigenlijk niets anders dan de vroegere bezwaarprocedure. Zo’n stap maakt onderdeel uit van het democratische proces in ons land en moet verplicht worden doorlopen voordat de minister een ingrijpend besluit neemt. I&W geeft liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de extra herrie van Schiphol.

Omwonenden van Schiphol die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het vliegveld, ontvangen vrijwel wekelijks mail van I&W waarin prachtige volzinnen over bij voorbeeld de zegeningen van de luchtruimherziening of de voordelen van de luchtvaartnota. Maar over deze consultatie – die voor honderdduizenden bewoners nog meer herrie gaat opleveren – geen woord vanuit I&W.

Wie zwijgt, krijgt herrie
Daarom een oproep van onze zijde: maak bezwaar tegen de verruimde regeling voor Schiphol. Dat kan tot uiterlijk 1 december, dus nog maar drie weken. Wie nu zwijgt, krijgt automatisch meer herrie.

De documenten die het ministerie publiceert met deze consultatie zijn onduidelijk opgesteld: lange rijen getallen, zonder vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie. De oude situatie moeten geïnteresseerden er zelf maar bijzoeken, in weer andere documenten in zo mogelijk nog diepere krochten van het internet.

Maar waar het op neerkomt, is simpel. Schiphol moet zeer regelmatig onderhoud plegen aan de startbanen, maar weigert dan tijdig de capaciteit van het vliegveld terug te schroeven. In plaats daarvan worden niet-preferente banen veel intensiever en langer ingezet.

Capaciteit verminderen
Bij onderhoud aan het snelwegennet in ons land wordt het verkeer nooit omgeleid naar provinciale wegen of dwars door dorpskernen, evenmin worden de vrachtwagens ‘s nachts door de achtertuinen van de burger geleid. Dat wordt niet geaccepteerd in ons land. In plaats daarvan verlaagt I&W de wegcapaciteit, worden delen van de weg afgezet en worden de weggebruikers gewaarschuwd zodat ze er rekening mee kunnen houden.

Dat kan op Schiphol natuurlijk net zo goed gebeuren. Het aantal starts en landingen tijdelijk terugbrengen, zodat het vliegverkeer wel blijft passen in de toch al uiterst soepele normen. Maar dat gebeurt niet. I&W kiest ervoor in dit geval het verkeer wél om te leiden over de spreekwoordelijke dorpjes en B-weggetjes.

Een teer punt in de voorgenomen plannen is dat de minister onvoldoende motiveert waarom het in het geval van de luchtvaart wel acceptabel zou zijn om nog meer overlast en onveiligheid te veroorzaken tijdens het onderhoud, zelfs ten koste van de nachtrust van tienduizenden burgers.

Wrang is dat de minister met dit voorgenomen besluit een uitzondering wil maken op het Luchthavenverkeersbesluit uit 2008, dat zelfstandig al op onrechtmatige wijze tot stand is gekomen.

Omvliegen eenvoudig
Het is volkomen onacceptabel dat er voor Schiphol juist méér overlast wordt ingepland, temeer daar het vliegverkeer veel flexibeler is dan het verkeer over de weg. Met het grootste gemak kunnen toestellen uitwijken naar andere vliegvelden om het onderhoud op Schiphol te vermijden.

In zo’n geval zal nog steeds iedere reiziger en iedere kilogram vracht de bestemming kunnen bereiken. Misschien niet via een directe verbinding of met enige vertraging, maar dat is voor wegverkeer evengoed een geaccepteerd aspect van de wegwerkzaamheden. Luchtverkeer wordt daarom slechts marginaal gehinderd bij een afnemende capaciteit van Schiphol.

Als het tegendeel het geval zou zijn, had de minister dat moeten beargumenteren in zijn voorgenomen besluit. Dat is niet gebeurd.

We raden alle lezers dan ook met kracht aan een zienswijze te geven op de extra en overbodige herrie door onderhoud aan Schiphols startbanen. Dat kan hier, tot uiterlijk 1 december 2022.

Heeft u inspiratie nodig? Lees dan de eerder ingediende zienswijzen annex bezwaren. Deelt u dit artikel op sociale media? Graag, en tag dan uw lokale krant of nieuwswebsite in het bericht, zodat deze ook aandacht kan besteden aan de verstopte consultatie.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 142

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Jaap van de Geer

  Kan niet slapen van de herrie

 2. rrustema

  Wow. “In totaal zijn 1249 reacties op deze consultatie openbaar.” en dan zijn er nog meer die niet zichtbaar zijn. Dat is voor een internetconsultatie veel!

  1
 3. Gemeente Amstelveen praat mee!

  Nou, nou, de reactie van een wethouder in Amstelveen op de bezwaren-site van I&W:
  Zou de gemeente dan toch een beetje veranderen van mening?

  Graag reageer ik op de tijdelijke wijzigingen/regeling in grenswaarden van de handhavingspunten in het jaar 2023 tijdens onderhoud aan start-/landingsbanen. Richting zomer 2022 kende Amstelveen een forse toename aan geluidsoverlast als gevolg van groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan. B en W Amstelveen waren naar aanleiding daarvan in de veronderstelling dat toekomstig onderhoud voor-afgestemd wordt met de omliggende gemeenten. U communiceert nu vooraf netjes, echter de gemeente heeft niet pro-actief de reactie kunnen inbrengen op de planning. Ik verzoek u deze pro-actieve aanpak alsnog in werking te laten treden. Graag treed ik hierover (het momentum van planningen) met u in overleg. Ten slotte verzoek ik u om het onderhoud en de (al dan niet potentiële) gevolgen breed te communiceren in de omgeving en richting de gemeente Amstelveen een signaal te geven zodat we ook onze gemeentelijke communicatiemiddelen kunnen inzetten. Dit zal, zo verwacht ik, het begrip onder omwonenden doen verhogen.

  In relatie met de planning van baanonderhoud: werkzaamheden in de eerste week na de schoolvakantie in 2023 kunnen (starts van) nachtvluchten op de Buitenveldertbaan met zich meebrengen, dit vind ik een ongelukkige bijkomstigheid.

  Met vriendelijke groet,
  Wethouder Adam Elzakalai
  Gemeente Amstelveen

  1
 4. Jab

  Waar blijven nu de moraal ridders van D66 de Club die boeren wil uitkopen wegen milieuschade, stikstof en PFAS gedoe.
  Schiphol is heilig voor ze omdat ze naar de hemel vliegen maar de as komt op aarde terecht. Kom Moraalridder club doe je plicht en eis MER en Stikstof vergunningnen ook voor Schiphol

  4
 5. Regoort

  En uiteraard is de website in storing……

  2
  • Stop de nachtvluchten

   Vraag 21, was mijn eerste vraag:
   Waarom wordt er bij gepland onderhoud, de capaciteit van Schiphol niet verminderd?

   1
 6. Frank

  Quote van M.Th. Beekmans, Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023:
  “Een bedrijf dat handelt in strijd met de Luchtvaartwet kan niet op basis van diezelfde wet om vrijstellingen vragen. Dat zou een zeer scheve rechtssituatie opleveren ten opzichte van andere belanghebbenden als de omwonenden. Immers, het zou een precedent scheppen waarmee voortaan naar hartenlust kan worden geshopt in wet- en regelgeving om enkel de voordelen eruit te halen en de verplichtingen als facultatief te zien.”
  Voor wie meer interesse heeft in een goed onderbouwd juridisch kritiek op het voorstel van Schiphol aan minister Harbers:
  https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_regeling_groot_baanonderhoud_schiphol_2023/reactie/3e347c86-da44-45f3-8f0b-729715e5b118

  12
 7. Frank

  Dit is de reactie die ik heb gegeven op de overheidssite over de consultatie:

  U bent er al jaren van op de hoogte dat een gros van het vliegverkeer dat nu (en al jaren) op Schiphol neerdaalt geen enkele toegevoegde waarde heeft voor Nederland. Niet in economische zin, niet voor het welzijn van de inwoners van Nederland, niet voor de gezondheid van de inwoners van Nederland, niet voor (woning)bouw en landbouw, in het kort, het is slecht voor Nederland en haar inwoners, met name voor de mensen die dagelijks de overlast van Schiphol moeten verduren.
  Quote van “https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_regeling_groot_baanonderhoud_schiphol_2023/b1”: “Schiphol heeft het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperiode in 2023 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol over baan- en routegebruik. Ook is verzocht om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.” Dit druist compleet in tegen het beleid van het kabinet om de overlast van Schiphol te beperken (als dat daadwerkelijk het beleid is).
  Ik maak bezwaar tegen het verzoek van Schiphol om af te wijken van de regel- en wetgeving voor de luchtvaart tijdens baanonderhoud in 2023. Ik maak ook bezwaar tegen de praktijk dat de regel- en wetgeving voor de luchtvaart al jaren met voeten wordt betreden. De overlast van Schiphol is buitenproportioneel. Omwonenden worden met systematische regelmaat onderworpen aan geluidshinder, fijnstof, ultrafijnstof en talloze gifstoffen (o.a. kerosine). Ik snap niet hoe dit legaal kan zijn.

  16
 8. Pieter

  Ik wil graag reageren op de internetconsultatie. Ik probeer wat inspiratie te halen uit de eerdere reacties, maar die zijn toch vooral emotioneel van aard. Ik deel de emotie, maar denk dat het sterk is om ook een meer juridisch/feitelijk onderbouwde reactie te geven. Is er vanuit Schipholwatch of een een meelezende deskundige bewoner misschien een handvat te geven aan welke normen/regels je zou kunnen refereren bij het geven van een reactie? Dus bijvoorbeeld een Europese norm, een WHO-norm oid?

  7
 9. Josje

  Op Vliegherrie.nl regent het meldingen waaruit blijkt dat secundaire banen, m.n. de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan, nu al veel te vaak oneigenlijk worden ingezet, nl. met redenen die niet stroken met de gemaakte afspraken over bijv. weersomstandigheden, en die ad hoc bedacht lijken te worden om het vliegverkeer maximaal te faciliteren. Vooral in Aalsmeer, Uithoorn en Buitenveldert wordt zeer laag gevlogen gezien de korte afstand tot Schiphol, wat met een enorm geluidsgeweld gepaard gaat (> 85 dB). Deze banen zijn daarom niet voor niets bedoeld als secundaire banen: hun inzet is uitermate belastend voor onderwonenden. Uit de meldingen blijkt hoe vreselijk het uitpakt voor mensen als zo’n zogenaamd secundaire baan in werkelijkheid veel vaker wordt ingezet. Het is echt geen leven. Alleen al uit solidariteit met deze onderwonenden is het indienen van een zienswijze aan te raden.

  15
  • Stella

   97.01 dB hier gemeten door Sensornet Aalsmeer meetpunt nm40 en deze extreme decibellen worden met regelmaat gemeten. Vliegtuigen startend komen hier op minder dan 300 mtr over ons dak. Luchtdrukgolven en trillingen in huis voelbaar. Onleefbare situatie hier bij inzet Aalsmeerbaan, buiten én binnenshuis onleefbaar.

   4
 10. Suzy

  Bij deze maak ik bezwaar tegen de voorgenomen overschrijdingen van grenswaarden.
  Het onderhoud aan de landingsbanen valt onder het reguliere proces op de luchthaven en rechtvaardigt geen aanpassingen van regelgeving/ afspraken.

  7
 11. Jaques

  Ik vind het niet acceptabel om overlast van vliegverkeer te verplaatsen naar niet preferente banen gedurende het onderhoud van preferente banen. Net zoals we bij groot onderhoud aan een snelweg het verkeer niet door binnenwegen door dorpen heen loodsen, of bij onderhoud aan het spoor de trein via een andere route laten rijden. De overlast mag elders niet toenemen bij groot onderhoud. Zo zouden we ook niet vliegtuigen nieuwe routes over andere omwonenden moeten laten nemen indien een start of landingsbaan in onderhoud is. De enige juiste beslissing is het aantal vliegtuigen gedurende het onderhoud te laten afnemen.
  Ik vind het a;l een hele verzoeking om onder een uitvliegroute te moeten wonen die gedurende de tijd dat ik er woon ruim twee maal zo druk is geworden. Daar kunnen we niet ook nog extra luchtverkeer bij hebben als andere banen tijdelijk buiten gebruik zijn. Het gebruik zou juist aanzienlijk moeten verminderen en zeker uit de vroege ochtend en late avond moeten worden geweerd.

  6
 12. Manon

  Dank Schiphol Watch voor het attenderen om te reageren op deze consultatie!

  Onderstaande heb ik aan onze minister Harbers gericht:
  Bij deze mijn dringende oproep om vooral GEEN vrijstelling te geven aan deze bizarre oproep van de Schiphol Group. Als u even doorleest, ziet u dat het gaat om een vrijstelling van nachtvluchten. Afgezien dat Schiphol überhaupt geen natuurvergunning heeft om een vliegtuig op te laten stijgen of te landen, (we voor het gemak in deze setting de verbrandingsstoffen nog even buiten beschouwing laten), zijn nachtvluchten per definitie onveilig. Misschien op dat moment nog niet op de landingsbaan, maar de volgende ochtend wel op de weg, vanwege de bestuurders op de weg, die weinig tot geen nachtrust hebben gehad. Dat leidt onherroepelijk tot meer verkeersongevallen. Zeker als je naar de eerste periode kijkt, waar bewoners onder de betreffende luchtsnelweg ruim drie maanden geen nachtrust krijgen.
  Daar u heeft beloofd komend jaar de vliegbewegingen te gaan verminderen (en dan graag inclusief de privéjets!), is het verstandig de oplossing te zoeken in minder vliegbewegingen. Bijkomend voordeel is, dat u uw collega mevrouw van der Wal ook recht in de ogen kunt kijken.
  Het is heel makkelijk hoor, nee is namelijk ook een antwoord aan de Schiphol Group:-).
  Veel succes met vooral GEEN vergunning te verlenen aan dit curieuze verzoek.

  20
  • Bob

   Afgeleid van de reactie van Manon (met dank!) heb ik zojuist de volgende zienswijze ingediend:
   Bij deze ook van mijn vrouw en mij een zeer dingende oproep om vooral GEEN goedkeuring te verlenen aan de bizarre oproep van de Schiphol Group om nachtvluchten te mogen uitvoeren over bewoonde gebieden waar mensen ‘s nachts rustig moeten kunnen slapen . Waar Schiphol überhaupt geen natuurvergunning heeft om een vliegtuig op te laten stijgen of te landen, en we voor het gemak de verbrandingsstoffen nog even buiten beschouwing laten, zijn (ook) nachtvluchten per definitie onrechtmatig. U heeft beloofd komend jaar de vliegbewegingen te gaan verminderen, daarom zou het verstandig zijn de oplossing voor de gevolgen van het baanonderhoud te zoeken in minder vliegbewegingen. “Nee” is voor 2023 een acceptabel antwoord aan de Schiphol Group, ze kunnen er zo vast aan wennen dat ze de maatschappij niet eindeloos in een houdgreep kunnen houden.

   1
 13. MPG Roelants

  Hoorde dat Schiphol nu gekozen heeft om over de Utrechtse
  Heuvelrug te gaan vliegen, terwijl hier een groot bosgebied hebben waar veel dieren O.a reeen lopen. Dit kan toch niet!
  Nu hebben wij al veel last van vliegverkeer .
  Hoorde ook dat ze uitbreiding krijgen om meer te mogen vliegen terwijl de boeren ivm stikstof met hun boerderij moeten gaan stoppen. Is toch erg tegenstrijdig.
  Zo zie je maar weer dat de rijken hun zin krijgen en de boeren en de gewone bevolking als minderwaardig gezien worden.

  Mvrgr
  MPG Roelants

  22
 14. B. van Marlen

  Ik heb gisteren deelgenomen aan een vergadering van de UECNA. Een deelneemster uit de VS berichtte over de toepassing van NextGen en hoe desastreus dit is voor onderwonenden van de geconcentreerde vliegpaden. De termen die ze gebruikte op basis van vele reacties lieten geen twijfel bestaan. Voor de pechvogels ontstaat werkelijk een hel op aarde.

  I&W gaat gewoon door deze ramp over vele tienduizenden mensen aan de randen van woonkernen in dit kleine land te voltrekken onder het mom van ‘minder hinder’. Velen zullen als tweederangsburgers driedubbel worden gepakt ten gunste van anderen, zodat men kan beweren dat ‘het totaal aantal gehinderden is afgenomen’ ondanks de groei. Over het lot van deze mensen en hun gezondheid geen woord.

  Ik vind dit crimineel gedrag, dat nodig moet worden aangepakt via de rechter! Toch vreemd dat je er niets over leest in de pers!

  59
  • Josje

   Kan wellicht deze deelneemster geinterviewd worden door SchipholWatch? Naar ik begreep wordt deze site ook door steeds meer politici en journalisten gevolgd. Er moet veel meer publiciteit over komen. Het hele NextGen is een perverse uitvinding en het is compleet immoreel om burgers hieraan bloot te stellen. Dat kan iedereen met een sprankje gezond verstand van te voren bedenken, maar zo werkt het blijkbaar niet.

   38
  • Roland

   Ja, roerend mee eens, wij zitten hier al 30 jaar met het “fenomeen” dat beweerd wordt dat het steeds stiller wordt voor de algemeenheid, maar dat het voor ons inmiddels niet meer leefbaar is, domweg vanwege het feit dat we in relatief dun bevolkt gebied leven en er dus bij elke windvlag uit het noorden de Zwanenburgbaan 36C verworden wordt tot hoofdstartbaan – tegen alle beloftes en afspraken in! 360 vliegtuigen dagelijks startend op vol vermogen op 400m hoogte is totaal geen uitzondering meer, hoogtepunt was de periode 1/20 to 5/20 toen de Polderbaan zonodig opgeknapt moest worden – 4 maanden EXTREME overlast over een woongebied, iedereen vond het vanzelfsprekend, maar wij zijn ervan kapot gegaan!!! Geen excuses, niet eens een voorlichting of aankondiging vanuit de gemeente of de overheid, nee we dienden dit maar te slikken.
   Sindsdien kan ik de verantwoordelijken alleen nog maar zien als door de overheid gelegitimeerde terroristen, en de toekomst ziet er voor ons dus niet rooskleurig uit! Overal staan de verplichtte microfoons en meetapparatuur voor vervuiling – behalve hier waar daadwerkelijk gevlogen wordt! Knap bedacht van een onbetrouwbare en leugenachtige overheid, die blijkbaar de wettelijk vastgelegde bescherming van de bewoners tegen dit soort overlast overduidelijk TOTAAL niet belangrijk vindt, HET IS EEN GROTE SCHANDE!!!!

   3
 15. Dick

  Het zijn gewoon regelrechte criminelen .
  Het zou überhaupt niet mogelijk moeten zijn om er vanaf te wijken … laat de luchtvaart zich aanpassen ipv de omwonenden wederom op te zadelen met extra overlast … keer op keer de rekening bij de omwonenden neerleggen gaat ook een keer opvallen … ‘ when in doubt – zoom out ‘ … rechtspraak moet zsm plaatsvinden voordat al deze wetten verankerd gaan worden in de wet ..

  28
 16. rrustema

  De internetconsultatie heeft zelden tot grote aanpassingen geleid van een beleidsvoornemen. Het is praktisch vooral om kleine onvolkomendheden eruit te halen doordat de mensen uit de praktijk daar op kunnen wijzen als meelezer.

  Maar niet altijd. Zo was er ooit een internetconsultatie over de helmplicht voor de snorfiets. Minister Cora van Nieuwenhuizen was fel tegen die helmplicht, terwijl neurologen er met een brandbrief om smeekten om het gevaarlijkste voertuig op de weg aan te pakken met een kleine ingreep; jongeren werden onnodig kasplantje, diep triest. Nee, men moet zelf die verstandige keuze maken en een liberale overheid moet niet zo bevoogdend zijn vond de minister op grond van haar VVD-ideologie.

  Een ruime Kamermeerderheid (zonder VVD en PVV) steunt de artsen, maar wat deed Cora? Ze deed een expliciete oproep aan de snorfietsers, verkopers en industrie om de internetconsultatie te gebruiken om hun protest te laten horen! BOVAG/RAI en dergelijke verspreidde die oproep gehoorzaam.

  De oogst van de inbreng werd daarna gebruikt om te beweren dat er snorfietsen zijn waarbij je fysiek geen helm op kan omdat je erop moet trappen (de Solex). De brommerhelm geeft niet genoeg ventilatie en is te zwaar. Feitenvrij, want het trappen is heel kortstondig en de old-timers werden destijds ook met helm verkocht. De verzamelaars wilden niet lijden onder het wangedrag van de meerderheid. Was prima een andere oplossing voor te bedenken.

  Maar goed, ‘door de internetconsultatie’ moest de fietshelm (type NTA 8776:2016, voor de speedpedelec) ook toegestaan worden. Voor alle snorfietsen. Terwijl maar 30.000 van de 800.000 snorfietsen oldtimers zijn en waarschijnlijk minder dan 10.000 daadwerkelijk rondrijden. Maar ja, ‘het was uit de internetconsultatie naar voren gekomen’. En dus moest het doorgevoerd worden. Fietshelmen hebben grote ventilatiegaten om lichaamswarmte af te voeren (via het hoofd). Niet sterk met een buitenschaal uit 1 stuk en veel absorptie zoals de motor/brommerhelm (is hetzelfde).

  Ministers zijn uiteindelijk sterk ideologisch gedreven en het vroem-vroem-ministerie wordt altijd bewaakt door een VVD’er.

  Kamermeerderheid is niet genoeg, want de Tweede Kamer gaat niet over details, dat vertrouwen we de ambtenaren toe.

  Die gehoorzamen aan de baas.

  Die ideologisch gedreven is.

  Met kreupele wetgeving als resultaat: bromfietsers kunnen na 1 januari ook de fietshelm gaan dragen, want handhavers kunnen niet op afstand herkennen wie welke helm draagt. Hoogstens dat men ‘een helm’ draagt.

  Neurologen diep teleurgesteld, want nu mogelijk netto zelfs slechter af als de jeugd op grote schaal toffe fietshelmen via internet gaat bestellen. Ouders en handhavers zien het verschil met een goede helm niet makkelijk, hoogstens “goh, wat zijn helmen licht en open tegenwoordig.”

  De minister kan dus zelf gaan ‘shoppen’ in de internetconsultatie voor het ‘verbeteren’ van het beleid. De Tweede Kamer leest niet mee, tenzij we ze erop wijzen.

  Stuur dus ook vooral een kopie van uw reactie in de internetconsultatie naar uw favoriete Kamerlid. Met een samenvatting in 1 zin erboven.

  27
 17. Freelance geitenpadbestrijder

  Dit zou zomaar een poging kunnen zijn om te verbloemen dat men voor het zoveelste jaar niet gaat voldoen aan de vastgelegde geluidsnormen. Harbers roept dan wel dat het tijd is het gedogen van die overschrijding (het beruchte anticiperend handhaven) te beëindigen, maar op deze manier kan Schiphol in het nu komende jaar gewoon wéér doen wat ze wil. Zonder enige consequentie.

  De redenen die worden aangevoerd voor het groot onderhoud zijn buitengewoon vaag. De meeste van die banen zijn de afgelopen 18 maanden al grootschalig onder handen genomen. Zonder een dergelijke juridische vrijhaven te creëren. Dus waarom nu wel? En wat ga je dan nu weer doen? Het is allemaal te toevallig.

  In de bijgevoegde documentatie is een van de beoordelingscriteria ook het effect op de natuur. Die vraag wordt in het antwoord ontweken. Terwijl de consequenties van een jaar lang ander baangebruik wel degelijk grote gevolgen kan hebben op de natuur. Zomaar extra stikstofdepositie op Natura 2000 is totaal onwettig. Zeker als je al geeneens een natuurvergunning hebt. Welke goede jurist wil en kan hier induiken?

  42
  • rrustema

   Is er een jurist in de zaal? Ik kan me wel wat voorstellen bij de suggestie van ‘Freelance geitenpadbestrijder’. Dat het hier om een geitenpaadje gaat om de ontbrekende vergunningen te overvleugelen. Als de Tweede Kamer immers in meerderheid instemt met genoemd voorstel voor een deze vluchten is dat impliciet ook de vergunning om dat te doen.

   Kan me ook voorstellen dat deze materie juridisch supercomplex en nieuw is en dat rechters zich moeten buigen over zo’n tegenstelling. Dan zijn we snel een paar jaar verder, nadat alle (bekende, belanghebbende) experts gehoord zijn.

   4

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate