Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Provincie draait om de hete brij heen bij bodemvervuiling Schiphol

grond

foto: Jing via Pixabay

5
(66)

Op 6 februari stelde de Partij voor de Dieren de grootschalige PFOS-vervuiling op en rond Schiphol aan de kaak in Provinciale Staten van Noord-Holland. De antwoorden die vorige week binnenkwamen lijken georkestreerd door het Ministerie van Infrastructuur (I&W) en gaan vrijwel volledig voorbij aan de vraagstelling.

Deel op XDeel op Linkedin

Gedeputeerde Staten (GS) maken in de antwoorden een verwijzing naar berichten op SchipholWatch, die onjuist zouden zijn. Zo linkten we in een eerder artikel naar een milieurapport dat niet bij de besproken locatie hoorde. Dat was inderdaad een vergissing onzerzijds, maar doet geen afbreuk aan de kern van de zaak: dat bodemmonsters tweeënhalf jaar blijven liggen en een milieurapport niet wordt opgemaakt in afwachting van soepeler normen.

Hiermee creërt het provinciebestuur (of was het I&W?) vooral ruis en twijfel over de geloofwaardigheid van onze berichtgeving, terwijl de kern van de zaak op geen enkele wijze wordt weerlegd. Dat kan ook helemaal niet, omdat er tientallen rapporten openbaar beschikbaar zijn over de ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen op en rond Schiphol.

Talloze PFOS-verontreinigingen
Waar het echt om gaat is dat er op grote schaal gevaarlijke verontreinigingen van onder meer PFOS zijn aangetroffen. Er is nooit door ons gesteld dat al die verontreinigingen zijn terug te voeren op één bedrijfsongeval in 2008 met bluswater in een KLM-loods, zoals GS wil doen geloven.

Wel staat vast dat er een direct verband bestaat tussen luchtvaart en het optreden van dergelijke vervuilingen. PFOS komt immers ook voor in hydraulische vloeistoffen en antivriesmiddelen die in de luchtvaart worden toegepast. Bodemonderzoeken rond de verschillende pieren van Schiphol bevestigen de overmatige aanwezigheid van die giftige stoffen.

Woordspelletje
Gedeputeerde Staten heeft zo een woordspelletje gemaakt van de beantwoording van uiterst serieuze vragen over een grootschalige verontreiniging met zeer gevaarlijke stoffen die niet afbreekbaar zijn in de natuur en grote risico’s met zich meebrengen voor mens, dier en natuur.

In de antwoorden proberen GS het bedrijfsongeval bij KLM met het blusschuim te bagatelliseren. Watergangen zouden tijdig zijn afgezet, bluswater werd keurig opgeslagen en daarna gezuiverd en geloosd op de Ringvaart. Dat klinkt geruststellend. Maar in een calamiteitenbestrijdingsplan van het Hoogheemraadschap wordt deze case opgenomen als calamiteit op niveau 3. De enige categorie die daar nog bovenuit komt is van het kaliber Tsjernobyl.

Het provinciebestuur bagatelliseert de ernst van het bedrijfsongeval met PFOS-schuim bij KLM. In een calamiteitenplan wordt het voorval slechts één categorie onder een Tsjernobyl-achtige ramp ingedeeld (illustratie: Calamiteitenplannen Hoogheemraadschap Rijnland)

Bij het KLM-ongeval is dan ook zoveel PFOS vrijgekomen dat er in het Noordzeekanaal niet meer mocht worden gevist. De afstand tussen het vrijkomende blusschuim en dat kanaal is minstens 13 kilometer. Eerder concludeerde natuurbeschermer Johan Vollenbroek al dat de verontreinigingen waren uitgespoeld tot een gebied van honderd vierkante kilometer rond Schiphol.

Jarenlange rechtszaken
Gedeputeerde Staten zetten de vragenstellers van de PvdD op het verkeerde been als zij beweren dat er eendrachtig wordt samengewerkt tussen KLM, Schiphol en het Hoogheemraadschap om de troep op te ruimen. Dit gaat geheel voorbij aan de jarenlange rechtszaken die onderling zijn gevoerd – tot aan de Raad van State toe – die bepaald een andere indruk wekken.

Uit de antwoorden valt op te maken dat het provinciebestuur geen goed beeld heeft van de totale omvang van de vervuiling op en rond Schiphol. Gemeente Haarlemmermeer en de omgevingsdienst lijken in de lead te zijn en de provincie treedt nauwelijks op, terwijl de gevonden concentraties gifstoffen wel degelijk nopen tot onmiddellijke actie.

Geen herbeoordeling met nieuwe normen
Evenmin lijkt de provincie van plan de gevonden giflocaties opnieuw te beoordelen aan de hand van de inmiddels fors aangescherpte normen uit het nieuwe voorlopige handelingskader. Dat is vanuit het perspectief van de volksgezondheid gezien onbegrijpelijk.

In een vergelijkbare grootschalige verontreiniging rond de vestiging van chemieconcern 3M in Vlaanderen is inmiddels een enorme beweging ontstaan van burgers en overheden die het bedrijf hard aanpakken en aandringen op sanering. Onder meer wordt daar een grootschalig bevolkingsonderzoek opgestart om de gevolgen van de vervuiling voor de mensen in de omgeving in kaart te brengen.

Recht op échte antwoorden
Het zijn nog maar een paar voorbeelden van de onvolledige, onjuiste en ontwijkende antwoorden door Gedeputeerde Staten. Vragenstellers Jaap Hollebeek en Ines Kostić van de Partij van de Dieren zouden er goed aan doen GS te vragen met échte antwoorden te komen over de grootschalige vervuiling op en rond Schiphol, de grote vertraging in de nog steeds niet afgeronde, maar wettelijk wel verplichte, saneringen en de aanpak van de provincie bij lopende en toekomstige vervuilingen, zoals bij het vernieuwen van de teerlagen op de landingsbanen waarbij inmiddels verboden stoffen worden hergebruikt in het nieuwe asfalt.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 66

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Joris

  Wat een tuig die bestuurders in Haarlem en Hoofddorp. Juist van Haarlemmermeer zou je verwachten dat ze voor de belangen van de bewoners opkomen. Niets is minder waar. Maar ja, een gemeente waar de VVD de grootste partij is, in een provincie van de VVD de grootste partij is, in een land waar de VVD de grootste partij is, verdient waarschijnlijk niet beter.
  Laten we vooral de markt niet verstoren.

  6
 2. Manon

  En eerst de rotzooi opruimen natuurlijk.

  4
 3. Manon

  De hele samenleving mocht de afgelopen 2 jaar grotendeels in lockdown ten behoeve van de volksgezondheid, steeds met uitzondering voor het vliegverkeer. Nu zou je mogen verwachten ook ten behoeve van de volksgezondheid, het vliegverkeer nu in lockdown moet, zodat omwonenden niet worden blootgesteld aan verboden stoffen.

  10
 4. Dick

  Kanker letterlijk en figuurlijk voor alle omwonenden, wat een bananenrepubliek

  12
 5. Rob

  Criminele organisaties. Zowel de luchtvaart als het ministerie. Winstbejag over de ruggen van de samenleving.

  18

Geef een reactie

Translate