Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Bewoners: ‘minder hinder’-plannen Schiphol te vrijblijvend

foto: Amsterdam Airport Schiphol

5
(83)

Het ‘minder hinder’-plan van Schiphol rammelt aan alle kanten. Er zijn geen harde doelstellingen geformuleerd en de in het verleden afgesproken hinderbeperking is nog steeds niet geleverd. Voor echte hinderreductie bestaat maar één optie: vermindering van het aantal vluchten.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit schrijft de officiële vertegenwoordiging van bewoners in een brief aan de Tweede Kamer. De burgers zijn zwaar teleurgesteld in de Schiphol-plannen en vrezen juist voor nog meer overlast als deze worden uitgevoerd. Ze keuren de plannen dan ook unaniem af.

De aanpak van Schiphol is veel te vrijblijvend, zo menen zij. Onderzoeksbureau To70 heeft in een onderzoek geen beoordeling (kunnen) geven van de mate waarin de ideeën bijdragen aan een echte oplossing, terwijl in ander onderzoek van hetzelfde bureau de effecten ‘beperkt’ worden genoemd.

De bewonersdelegatie is gepikeerd omdat in het verleden afgesproken verbeteringen nog steeds niet geleverd zijn. Zo is de 50/50-regel – waarbij de helft van de ‘geluidswinst’ van stillere vliegtuigen terecht zou moeten komen bij de burgers – niet nagekomen terwijl Schiphol wel alvast is doorgegroeid naar 500.000 vliegbewegingen.

Geen duidelijke doelstelling
“Het nieuwe plan is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De technische mogelijkheden om de hinder te verminderen zijn uiterst beperkt, zoals de ervaring leert. Het is veelzeggend, dat Schiphol de plannen niet kwantificeert en geen duidelijke doelstelling afgeeft”, aldus de brief.

Alle maatregelen die leiden tot échte hinderbeperking wijst Schiphol categorisch af. Voorstellen voor minder vluchten, een stop op nachtvluchten of gegarandeerde rustperiodes voor omwonenden worden door Benschop cum suis doorverwezen naar de politiek. Schiphol ziet dat als luchtvaartbeleid en dus buiten het bereik van het eigen plan.

“Voor een echte oplossing is dan ook nieuw luchtvaartbeleid nodig. De huidige normen voor geluid zijn verouderd en sluiten niet aan op de beleving van bewoners. Het werken met jaargemiddeld geluid houdt geen rekening met het ontbreken van rustperiodes en het groeiende aantal hindermomenten.”

Juist méér overlast
Dat is bevestigd in het eindverslag van het Alders-overleg, zo brengen de bewoners in herinnering. Daarin beschrijft onderhandelaar Hans Alders de paradox dat een kleine daling van het gemiddelde geluid leidt tot een grote toename van het aantal vluchten en daarmee tot nog meer overlast. “Omwonenden merken zo niets van de hinderafname. Integendeel, hun woonklimaat wordt juist ernstig geschaad.”

“In de praktijk kan hinderreductie alleen worden bereikt als Schiphol niet terugkeert naar de 500.000 vliegbewegingen van voor de corona-crisis. Dat draagt ook direct bij aan het oplossen van andere problemen van Schiphol zoals de uitstoot van kooldioxide, stikstofoxyden en ultrafijnstof, schept ruimte voor woningbouw en voor een hogere mate van veiligheid op en rond het vliegveld.”

Schiphol hoeft ook niet meer zo groot te worden, omdat het vooral buitenlandse overstappers zijn die profiteren van het grote aantal bestemmingen. “Voor de zakelijke bereikbaarheid volstaat een netwerk als dat in Zwitserland – ook een land met een kleine thuismarkt dat toch beschikt over een uitstekend netwerk. Dat levert bovendien betere marges op voor de vliegmaatschappijen aldaar.”

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 83

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Ben

  Ik heb nog nooit zoveel overlast van schiphol meegemaakt. 450 vliegtuigen per dag zijn geen uitzondering. Ze vliegen erg laag en creëren dus ook extreem veel lokale uitstoot, hiervan is de samenstelling helaas deels bekend ( kankerverwekkende stoffen ).
  Men begint letterlijk om 05:00 in de ochtend en stopt pas na 00:00 ( de nachtvluchten niet meegenomen ).

  Het lijkt wel of alle gene is weggevallen, alsof het ze niet meer interesseert ( verval van het morele compas ). Ik denk zelf dat het onderdeel is van een beleidskeuze, het murw beuken van klagers. Ook BAS begint klagers persoonlijk aan te vallen.
  Enge ontwikkelingen allemaal.

  22
 2. Rob

  De iets rustigere Corona tijd is helaas al weer lang geleden. Van 5 uur in de ochtend tot 00.30 in een stroom van 1 vliegtuig per minuut waarbij het geluid dus nooit weg is worden we weer gek gemaakt langs de Polderbaan.
  Diep in de nacht dan nog wat vracht vliegtuigen laten vertrekken maakt onze slaap tijd lachwekkend. Schiphol en Den Haag vinden het geen enkel probleem om omwonenden zo te kwellen dat ze letterlijk ziek worden van de klachten. Buiten alle kanker verwekkende stoffen die we ongewild door onze longen in ademen. Het is echt schokkend om te zien dat er geen enkele intentie is om dit te veranderen. Helaas durven zo ook niet eerlijk uit te spreken dat het ze niets interesseert en het alleen maar erger zal worden.
  Alle hoop is voor ons gevestigd op MOB en advocate Benedict die hun tanden hopen we stuk bijten tbv de gezondheid van omwonenden
  De luchtvaart zelf en de politiek is 1 grote huichelachtige voorliegende bende

  33
 3. Schiphol als buur

  Uit artikel: “Schiphol ziet dat als luchtvaartbeleid en dus buiten het bereik van het eigen plan.”

  Verander deze tekst bij “Schiphol als buur” dus maar snel:
  “We doen er veel aan zodat jij veilig en prettig kan wonen en werken in de omgeving van de luchthaven. Zo proberen we hinder te beperken, de veiligheid te bewaken en houden we de luchtkwaliteit scherp in de gaten.”

  In:
  “We duwen zoveel mogelijk en met zoveel mogelijk geluid- dag en nacht- vliegtuigen door jullie strot.
  Zodat jullie niet veilig en niet prettig meer kunnen wonen en leven. En niet meer van jullie thuis en tuin kunnen genieten. We beperken nergens hinder maar maken er een sport van de hinder jaarlijks te verhogen. Liefst nog te verdubbelen. We houden ons doof voor overbelaste bewoners. Veiligheid voor de bewoners op de grond interesseert ons eigenlijk niet, maar we gebruiken het veiligheidsargument wel altijd te pas en onpas. Luchtkwaliteit poetsen we boven de 900m weg. En verder schuiven we het af op de boeren. Grondkwaliteit en gezond grondwater houden we ons niet mee bezig. Dat is onze zorg niet. We vervuilen Nederland (ook met geluid) en het kan ons niets schelen. Beter geen goede buur, behalve voor de overstappers,”

  48
  • Aanpassen huidige, verouderde luchtvaartbeleid

   En dus is het inderdaad aan de politiek die het al jaren laat afweten op dit onderwerp. Zij roepen nu op om de thermostaat lager te zetten, op 19 graden. Huizen te isoleren, zonnepanelen neer te leggen op daken, GFT-afval te scheiden, plastic te scheiden, minder huisafval te produceren, elektronische apparaten te laten repareren ipv te vervangen, meer thuiswerken, 100km/u te rijden etc etc

   Wij roepen de politiek op om hun verantwoordelijkheid ook te nemen in het aanpassen van het huidige luchtvaartbeleid: geen half-lege vliegtuigen meer laten vliegen, geen onnodig vervuilende hub functie meer, giftige uitstoot door vliegtuigen over klimaat, natuur, kuststrook en bewoners strikt aan banden leggen en sterk verminderen, het verminderen van de luchtvervuiling door vliegtuigen (ook al zegt de ICAO of IATA nu nog anders tot 900m. De vervuiling is er natuurlijk gewoon en is voor een deel bv al op te lossen door in glijvlucht vanaf grote hoogte (vanaf 4000m) met zo min mogelijk motorvermogen te landen, evenals het sterk verminderen van het aantal vliegbewegingen), geen lekkage vervuilende stoffen meer in ons zo belangrijke grondwater en vervuilde grond ver rondom Schiphol laten saneren door de vervuiler.

   Beleidskeuzes in een tijd waarin het leek of er geen consequenties waren, moeten aangepast worden aan de nieuwe tijd die voor iedereen niet florissant meer is. Zeker niet voor een land als Nederland die grotendeels onder de stijgende zeespiegel ligt. Elke besparing kerosine, uitstoot stikstof, andere vervuilingsstoffen, bescherming gezond grondwater, bescherming kuststrook etc. zou voorrang moeten hebben op het laten rondvliegen van 300.000 vliegtuigen TE veel per jaar.

   Want ze menen toch niet echt dat burgers alleen aan de bak moeten en de regering niets hoeft aan te passen aan het huidige, zeer verouderde en vervuilende luchtvaartbeleid?

   43
 4. Ed

  De feiten: op vrijdag 1 april vlogen er 297 vliegtuigen over Oegstgeest. Het is laagseizoen, en het aantal vliegbewegingen is na Corona nog niet terug op 500k. In de zomer van 2018 en 2019, bij identieke windrichting (Noordelijk), vlogen er maximaal ongeveer 150 vliegtuigen over Oegstgeest. Dit was hoogseizoen en voor Corona met Schiphol tegen de 500k vliegbewegingen. Er is dus nu al sprake van een verdubbeling van het aantal passages wat zich slechts laat verklaren door een verandering in de aanvliegroutes. De toename in overlast is evident. De klachten op “vlieghinder” uit de regio (Zuid Holland Noord) spreekt boekdelen. Enige tijd geleden zei de heer Benschop: “Schiphol zal nooit meer zoveel overlast veroorzaken als in 2019”. Een leugen, moeten we nu constateren, het kon niet erger, en het werd erger. De leefbaarheid in de regio staat zeer zwaar onder druk. Een verdubbeling van het aantal passages is geen toeval, daar zit beleid achter. Rest de vraag, wat nu?

  26

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate