Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof

MOB: halvering Schiphol nodig om natuur te redden

duingebied

Natuurgebieden dichtbij Schiphol niet meegenomen door LNV (foto: DolfiAm via Pixabay)

4.9
(101)

Nog steeds beschikken de vliegvelden niet over een verplichte natuurvergunning. Het is MOB en vele anderen een doorn in het oog. De natuurbeschermers uit Nijmegen vragen de autoriteiten dan ook om maatregelen te treffen zodat een halvering van de stikstofemissies in 2035 haalbaar is.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit verzoek is door het verantwoordelijke Ministerie van Landbouw (LNV) op 6 januari jongstleden afgewezen. Volgens de jurist van MOB op dubieuze gronden en nauwelijks onderbouwd.

Reden genoeg om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Hoewel LNV er nu al bijna drie jaar over doet om de natuurvergunningen voor de vliegvelden te beoordelen, rammelt de afwijzing van handhavingsverzoeken aan alle kanten.

Zo blijkt LNV slechts gekeken te hebben naar de stikstofdepositie in natuurgebieden in Noord-Brabant (!) om aan te geven dat het wel meevalt met de vervuiling. Dichterbij gelegen natuurgebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar de depositie veel hoger is, zijn niet meegenomen.

Geen zicht op de maatregelen
De afwijzing is bovendien deels gebaseerd op de aanname dat andere maatregelen voldoende zouden zijn om de depositie voldoende terug te brengen. Echter, bestaat helemaal geen zicht op wat die andere maatregelen dan precies zijn. De wet schrijft voor dat dergelijke maatregelen expliciet en aantoonbaar bekend moeten zijn.

Door de gebrekkige onderbouwing van de afwijzing degradeert LNV het handhavingsverzoek van MOB “tot een karikatuur”, aldus de raadsman van de coöperatie.

In antwoord daarop stipt MOB vilein aan dat een reductie van 50 procent mogelijk niet voldoende is volgens de wet. Immers, om de al aangerichte natuurschade te herstellen, is het niet ondenkbaar dat een krimp van 70 procent noodzakelijk is.

Krimp van het vliegverkeer wordt bovendien steeds belangrijker, nu andere maatregelen als het plaatsen van luchtwassers in stallen en emissie-arme stalvloeren veel minder effect blijken te hebben op de stikstofemissie als verwacht.

Niet doorschuiven naar Lelystad Airport
Ondertussen schermt Schiphol met historische rechten die het zou hebben om zoveel stikstof te mogen uitstoten dat er nog voldoende ‘over’ zou zijn om ook Lelystad Airport erop te laten draaien. De jurist van MOB wijst LNV er in dit kader fijntjes op dat als Schiphol inderdaad over zoveel stikstofruimte zou beschikken, er sprake is van een nog grotere aanslag op de natuur dan eerder werd aangenomen. Dat zou dan moeten leiden tot een evenredig grotere bijdrage door Schiphol aan het oplossen van de Nederlandse stikstofproblemen.

Die ruimte heeft Schiphol echter helemaal niet en daarmee is het onbestaanbaar dat een deel van die niet-bestaande vergunning zou worden doorgeschoven naar Lelystad.

“Het gaat in dit geval om stikstofruimte die nooit is gebruikt. Door die nu wél in te gaan zetten, doen we de facto niets voor de natuur. Dat is in strijd met de wet”, aldus in het kort de redenering in het bezwaarschrift.

Oorlogskas
MOB is dan ook niet van plan de juridische strijd te staken, integendeel. Wel deed voorman Johan Vollenbroek het ministerie van LNV eerder een schappelijk voorstel: halveer het aantal vliegbewegingen van Schiphol en laat Lelystad gesloten om slepende juridische procedures te voorkomen.

Voor het geld hoeft MOB het niet te laten. De coöperatie beschikt inmiddels over een aanzienlijke oorlogskas voor het voeren van rechtszaken. In korte tijd haalde het meer dan 100.000 euro op aan donaties. Naar schatting is de komende tijd zo’n 120.000 euro nodig, dus ook uw gift is meer dan welkom.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 101

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. MKH

  Over de Nieuwkoopse Plassen & de Haeck denderen met enige regelmaat tot 600 kisten per etmaal. In dit Natura2000 gebied mag je op veel plekken ook niet met de roeiboot komen. Begrijpelijk toch, je gaat de flora en fauna niet verstoren en ik houd mij eraan. Je riskeert een flinke boete als je met je sloepje op een dergelijke sloot vaart. De kisten scheren met een gigantisch kabaal eroverheen en onze overheid onderneemt hiertegen niets. Snapt iemand dat?

  13
 2. Water naar de zee dragen

  https://amp.nos.nl/artikel/2381725-ook-de-duinen-lijden-flink-onder-stikstof.html

  “Langs de hele Noordzeekust zorgt stikstof ervoor dat de natuur verschraalt. De Nederlandse duinen hebben er stevig onder te lijden. Uit onderzoek door de NOS blijkt dat duinbeheerders de afgelopen tien jaar tientallen miljoenen euro’s hebben uitgegeven aan het bestrijden van de gevolgen van stikstof.

  Ecoloog Dick Groenendijk: Van alle oorzaken die leiden tot achteruitgang van de natuur in duingebieden is stikstof de belangrijkste, het grootste probleem.
  Duinen zijn belangrijk voor onze kustbescherming. Ze ‘bewegen mee’ met de zee. Zand van het strand waait de duinen in, en het grondwater onder de duinen stijgt mee met de zeespiegel. Dit meebewegen van het duin kan niet meer als stuivend zand verdwijnt en er meer struiken en bomen komen. “Dan stijgt de bodem niet meer automatisch mee met de verwachte zeespiegelstijging en mis je een belangrijke schakel in onze kustbescherming.””

  En met zulke kennis in Den Haag beslissen ze nog steeds voor uitbreiding van vluchten en geen krimp?!
  Wanneer laten alle provincies die verantwoordelijk zijn voor de gehele kuststrook zich eens goed horen in Den Haag? Dat het zo niet langer kan. Het is dweilen met de kraan open.

  En ook water naar de zee dragen om met veel geld de stikstofuitstoot proberen te beheersen. En het niet bij de bron aan de pakken: de stikstof uitstoters. Ja, ook de luchtvaart. Waarvan de uitstoot ook nog eens grotendeels weggemoffeld wordt (boven de 1000 meter als ik me niet vergis). Waardoor ze als ‘verwaarloosbaar bijdragen’ weggezet worden.
  Over een tijdje zal het, door voortzetting van het overheidsbeleid, omgekeerd zijn. Dan draagt de zee het water het land in. En dan is ‘hadden we maar….’ te laat.

  9
 3. Bas van den Born

  Dikke halvering van NOx vroeger dan 2030

  5
 4. Manon

  En vergeet de Nieuwkoopse plassen niet, ook natura 2000 gebied!

  9
  • Kijk naar de toekomst

   In Zuid Holland worden Natura 2000 natuurgebieden helaas bedreigd door het straks via de Luchtruimherziening HYPERPREFERENT verklaren van de Kaagbaan. Zelfs een 2e Kaagbaan staat nog immer gepland om samen met de Polderbaan groei te accomoderen! De bijbehorende “herriegoten” – met om de 70 seconden urenlang laag aanvliegende toestellen – zijn bedoeld om de realisatie van het nieuwe stadscentrum van de MRA 2.0 rond de Zuid As mogelijk te maken.

   Een beperkt aantal topbestuuders bewerkt hiertoe een mega ambtenarenapparaat bij I&W, bij Provincies, bij tientallen MRA/MRDH gemeenten, bij de Metropoolbureau’s en sinds kort bij de nieuwe Landsdelen(!) en Regionale Ontwikkelings Maatschappijen.

   De hoofdregie ligt bij de Schiphol Groep c.s. – PvdA CEO Benschop in het bijzonder! – die de toekomstvisie voor een nagestreefde “Global City Regio/Holland Metropool” bijna achteloos weet door te drukken.

   Niet alleen de HUB maar zeker ook dit “governance”-netwerk zal aangepakt moeten worden om de gehele situatie te saneren.

   21
  • Johan

   En natuurgebied Botshol bij Vinkeveen en Abcoude. Ook een natura 2000 gebied onder een uit vliegroute.

   7
 5. Rob

  Simpel afschaffen van de hub functie en we zijn der. Hoe moeilijk kan het zijn.

  24
 6. Kijk naar de toekomst

  Nabij IJmond en Kennemerland ligt de kuststrook met Natura 2000 natuur en nogal wat Bijzonder Provinciaal Landschap, dat in de Provinciale Omgevingsvisie als beschermd wordt aangeduid.
  Maar zonder de nodige besluitvorming plaatsten Schiphol en LVNL reeds het “NextGen” hoogfrequent vliegsysteem voor een straks HYPERPEFRENTE Polderbaan.
  Met de luchtruimherziening dreigt een waar rampscenario wanneer dit systeem in werking wordt gesteld: zowel de gezondheid, de woon- en leefomgeving als genoemde Natuurgebieden zullen onherstelbaar beschadigd worden.

  STRUISVOGELPOLITIEK VIERT HOOGTIJ

  Desondanks blijven – op enkele lokale partijen na – de meeste lokale politici en PS in NH maar geloven in de sprookjes over “hinderbeperking” bij voortgaande groei. En vele bestuurders dringen zelfs aan op het negeren van de milieuparagrafen in de Omgevingswet, die na jarenlange beraadslaging nu eindelijk van start zou moeten gaan.

  Niet alleen onze Natuurgebieden maar de gehele woon- en leefomgeving alsmede de gezondheid van de bewoners rond de luchthavens staan inmiddels op het spel!

  33

Geef een reactie

Translate