Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Lobby

Zwaar geschut luchtvaartlobby tegen nieuwe Omgevingswet

foto: Gerd Altmann via Pixabay

4.9
(107)

De luchtvaartlobby, deels geïnstitutionaliseerd in de Metropoolregio Amsterdam, zet alle zeilen bij om de nieuwe Omgevingswet alsnog onderuit te halen. Die wet bepaalt dat ook vliegherrie voortaan moet worden meegenomen in de bepaling van wat al dan niet acceptabel is.

Deel op XDeel op Linkedin

De nieuwe wet moet volgend jaar van kracht worden en zal ervoor zorgen dat er op veel meer plekken rond Schiphol niet meer mag worden gebouwd omdat de herrie er niet te harden is. Volkomen terecht vanuit het oogpunt van de bescherming van de individuele burger, maar voor gemeenten en provincies een stevige rem op de broodnodige woningbouw.

De vlieglobby probeert deze problematiek te framen als zouden er te strenge regels worden opgesteld. Echter, de huidige regels bieden totaal geen bescherming voor individuele burgers, terwijl de Omgevingswet daar wél werk van maakt. Het zijn dan ook niet de nieuwe regels die de woningbouw in de weg staan, maar de enorme overdaad aan vliegtuiglawaai.

Honderdduizenden uit slaap gehouden
De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert nationale overheden al jaren om het jaargemiddelde aan vlieglawaai terug te brengen tot onder de 45 decibel. De regio Schiphol is ver verwijderd van die grens: maar liefst anderhalf miljoen mensen worden ongevraagd geconfronteerd met een hoger jaargemiddelde. Honderdduizenden zelfs met zoveel lawaai dat ze er ‘s nachts niet van kunnen slapen.

De luchtvaartcowboys zien zich geconfronteerd met groeiende weerstand van provinciale en lokale bestuurders die de noodklok luiden over de problemen met de woningbouw. In plaats van nu te gaan werken aan een structurele oplossing voor de vliegtuigoverlast, zoals een verhuizing van het vliegveld of een reductie van het aantal vluchten, worden de nieuwe regels ter discussie gesteld.

Die regels zijn echter gebaseerd op jarenlang onderzoek en op adviezen van internationale organisaties als de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Laakbaar luchtvaartbeleid
In dat kader moet ook het recente manifest van werkgeversclub VNO-NCW worden gezien waarin wordt gepleit voor een groter Schiphol, ondanks de aantoonbare schade die het vliegveld veroorzaakt aan de leefomgeving, de volksgezondheid, de economie en de staatsfinanciën.

In het stuk zit overduidelijk laakbaar luchtvaartbeleid verstopt. Het stimuleren van nog meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Randstad is gezien de negatieve gevolgen voor de burger een ware aanslag op de rechten van de mens. Het recht op een gezonde woonomgeving wordt met voeten getreden.

Toch ondertekenden tal van gemeenten, organisaties en individuen dit manifest. Sommigen hadden over de verstopte luchtvaartparagraaf heen gelezen. Zo trok burgemeester drs Jan Hamming van Zaanstad zijn steun weer in nadat hij werd gewezen op de gewraakte passage.

Links ondertekent vrolijk mee
Maar van andere prominente ondertekenaars, zoals GroenLinks-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, moet dat nog maar worden afgewacht. Ook voormalig gedeputeerde Adnan Tekin, destijds belast met de portefeuille luchtvaart en nu voorzitter van de MBO-raad, GroenLinks-veteraan Paul Rosenmöller (VO-raad) en professor dr Paul Schnabel (D66 en voorheen directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).

Het manifest noemt de verbindingen van Schiphol onder meer cruciaal bij het herstel van verdienvermogen van de BV Nederland en oreert over het ‘verduurzamen’ van de luchtvaart zodat die verbinding met de wereld kan worden behouden.

Een plan voor die verduurzaming ontbreekt: vooralsnog worden alleen grondoperaties zoveel mogelijk geëlectrificeerd, maar die zijn slechts goed voor een 0,5 procent van alle aan de luchtvaart gerelateerde uitstoot. Voor de overige 99,5 procent bestaan geen concrete plannen. Sterker nog: die uitstoot zal verder toenemen bij een groeiend Schiphol. Daar doen een paar elektrische ‘taxibots’ niets aan af.

Lak aan wetgeving en burgers
Met het manifest geven VNO-NCW en de medeondertekenaars impliciet aan lak te hebben aan de nieuwe Omgevingswet en aan de bewoners rond vliegvelden. Kennelijk hoeven individuele burgers volgens hen niet te worden beschermd tegen de vernietigende effecten van vliegoverlast en tegen de uitstoot van gevaarlijke en klimaatschadelijke stoffen. Dat is een koers die loodrecht staat op de koers die de overheid inmiddels vaart in het Tata-dossier.

“Het manifest biedt een interessant voorbeeld van wat de luchtvaartlobby met een uitgekiende netwerkstrategie weet te bereiken”, aldus een bericht van kenniscentrum Impact dat onder meer onderzoek doet naar de Metropoolregio Amsterdam en het hoge ondemocratische gehalte van die samenwerking van vier provincies en tientallen gemeenten. “Als lemmingen lopen de ondertekenaars achter de toekomstvisie Schiphol 2050 aan, eenzijdig opgesteld door directeur Dick Benschop.”

Impact maakt zich zorgen over de verschuiving van de democratisch gekozen lokale, provinciale en nationale macht naar metropoolregio’s waarin de kiezer geen enkele stem heeft. Die metropoolregio’s zijn niet veel meer dan publiek-private samenwerkingen, waarbij grote multinationals en verzelfstandigde overheidsinstellingen het voor het zeggen hebben.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 107

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. ir. B. van Marlen

  Het luchtvaartbeleid is inderdaad een grote leugen ten gunste van de belanghebbenden. Vele documenten onderbouwen dit, dat verzeker ik u. De bestuurscultuur is nog even rot als voorheen, getuige het manifest van VNO-NCW en MKB-NL, met de vele valse en huichelachtige ondertekenaars.

  Groen-Links graaft zijn eigen graf door hierin mee te gaan, ik heb ze laten weten, dat ze mijn stem kwijt zijn. Die gaat voortaan naar PvdD. Ik heb ze aangeraden Halsema eruit te gooien!

  De MRA 2.0 is een werkelijke bedreiging voor de leefbaarheid en gaat voorbij aan elke fatsoenlijke norm van democratie en burgerparticipatie. Niet aan meedoen is mijn advies.

  Het recht op een gezonde leefomgeving en een leefbare toekomst zal afgedwongen moeten worden.

  En mensen houd nu eens op met uw stem aan de verkeerde partijen te geven!

  Oh, ja, ik heb inmiddels zo’n pesthekel aan de luchtvaart, dat ik er geen gebruik meer van maak en dat hou ik nu al ruim 6 jaar vol! Nu u ook nog.

  8
 2. Josje

  Wel een heel duidelijk gevalletje van ‘Verzin een list’. Daar hoef je je niet meer voor te schamen tegenwoordig want de overheid doet het zelf ook. Zolang je het maar zo presenteert dat mensen erin trappen.

  6
 3. Ad

  Uit dit artikel: “Maar van andere prominente ondertekenaars, zoals GroenLinks-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, moet dat nog maar worden afgewacht. Ook voormalig gedeputeerde Adnan Tekin, destijds belast met de portefeuille luchtvaart en nu voorzitter van de MBO-raad, GroenLinks-veteraan Paul Rosenmöller (VO-raad) en professor dr Paul Schnabel (D66 en voorheen directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).”
  Vraag: hebben deze mensen (en een hoop anderen die een doorslaggevende invloed kunnen aanwenden) een afschrift van deze editie van de SchipholWatch nieuwsbrief ontvangen?

  8
 4. Frank Garnier, gepensioneerd huisarts

  Ik zie het minder mistroostig: Schiphol moet steeds zwaarder geschut inzetten, om zaken die 10 jaar geleden vanzelfsprekend waren erdoor te krijgen. Ik denk dat het geheel in een “kantelproces” zit: er komen steeds meer gegevens openbaar die tot een ander beleid nopen, net zoals bij het gas in Groningen, of Tata. Gewoon volhouden en blijven informeren.

  21
  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   Dat gevoel hebben wij nou ook. Ze weten inmiddels op Schiphol dat ze om iedere extra vlucht een straatgevecht moeten aangaan met de omwonenden. Dat is winst. Het automatisme is er gelukkig niet meer. En ja, dat informeren blijven wij zeker doen.

   18
 5. Rob

  Ongekend dit weer, burgers worden als voetveeg gebruikt, Schiphol denkt maar 1 ding dat is zich zelf. Gezondheid van de samenleving en vooral omwonenden wordt niet serieus genomen. En erger nog wordt zover genegeerd dat alles nog groter erger en smerig mag.
  Democratisch Nederland failliet

  22
  • Jeroen

   Dit is gewoon het gevold van 40 jaar neoliberalisme. Alles opofferen voor de grote bedrijven onder het mom van werkgelegenheid. Maar wat voor soort banen levert Schiphol op naast enkele duurbetaalde managers en piloten? Grondpersoneel dat onveilig werken moet tegen een karig minimumloon en waar onderzoek naar werkomstandigheden zelfs wordt geblokkeerd. Maar zolang de meerderheid van de omwonenden gewoon op pseudo-liberale CDA of liberale VVD en D66 partijen stemt of zich laat verleiden tot rechts populistische partijen zal er niets veranderen. Die partijen stemmen structureel tegen inperking van de luchtvaart. Gemeente Aalsmeer heeft bijzonder veel overlast, maar CDA en VVD zijn de grootste partijen. Uithoorn, VVD de grootste, Amstelveen VVD de grootste D66 tweede. Haarlemmermeer, VVD de grootste en ga zo maar door.
   Op een anti schiphol bijeenkomst in november werd aan de aanwezige 100 belangstellenden wie er nooit meer vliegt en dat waren er maar 6. Minder vliegen werd maar door ongeveer 20 mensen gedaan. De mensen die overlast hebben vliegen zelf ook. Zo verandert er echt nooit iets. Minder vliegen begint bij jezelf en in het stemhokje.

   11

Geef een reactie op Reactie annuleren

Translate