Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

‘Geluidsberekeningen Schiphol leiden tot ongezonde situaties’

foto: Mimzy via Pixabay

4.8
(22)

De overschakeling naar een nieuwe rekenmethode voor het bepalen van de geluidsoverlast is volgens deskundige ir Bob van Marlen sterk in het voordeel van een verdere groei van Schiphol. Zouden de oude normen nog worden gehanteerd, dan zouden er in de wijde omtrek van het vliegveld inmiddels ernstige bouwbeperkingen gelden om de gezondheid van bewoners te beschermen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit concludeert Van Marlen na een uitgebreide vergelijking van oude en nieuwe normen op basis van actuele gegevens van een Nomos-geluidsmeetpunt in Uitgeest.

“De luchtvaartsector heeft zich akoestisch rijk gerekend met de komst van de Lden-geluidsnorm. Als de huidige geluidsbelasting wordt berekend volgens de traditionele norm met Kosten-eenheden, blijkt dat er inmiddels een situatie is gecreëerd die buitengewoon ongezond is.”

Nieuwe norm nauwelijks gestegen
Uit de calculaties van Van Marlen blijkt dat in de periode van 2007 naar 2020 – waarbij vanwege corona slechts gekeken is naar de eerste twee maanden van die gebruiksjaren (november en december van 2006 en 2019) – de Lden-waarde marginaal is gestegen van 55,6 naar 56,9 decibel.

Was de ‘oude’ Kosten-eenheid (Ke) nog steeds gebruikt, dan was het zicht op de verslechterde omstandigheden veel duidelijk geweest. De geluidsbelasting steeg in die periode van 37,8 naar 40,6 Ke.

Bewuste keuze van de politiek
De omschakeling van Kosten-eenheden naar Lden is gefaciliteerd door de overheid – het is een bewuste keuze van de politiek. Destijds werd gesteld dat 58 decibel volgens de Lden-berekening gelijk zou zijn aan 35 Kosten-eenheden. “Dat blijkt onjuist te zijn. De regering heeft met deze stap de luchtvaart de vrije hand gegeven ten koste van omwonenden.”

Een belangrijke reden voor de groeiende overlast is dat meer vliegtuigen per etmaal minder zwaar worden meegeteld in de Lden-berekeningen. Daarentegen telt de ‘winst’ van een iets stiller toestel juist extra mee om die berekeningen. Zo kan het gebeuren dat een nauwelijks hoorbare verbetering in de geluidsproductie van individuele toestellen het mogelijk maakt veel meer toestellen te laten vliegen voordat dit resulteert in een hogere, berekende geluidsbelasting.

Bewoners ervaren juist meer overlast
Dit staat lijnrecht tegenover de perceptie van omwonenden. Zij ervaren juist steeds meer overlast door een groeiend aantal toestellen, terwijl zij het verschil tussen een ouder en een nieuwer toestel nauwelijks horen. Juist een hoge frequentie van geluidspieken maakt een woonomgeving onleefbaar.

“Nu Schiphol apparatuur heeft geplaatst die nog meer vliegtuigen op de Polderbaan mogelijk maakt, ziet de toekomst er voor plaatsen als Uitgeest, Castricum en Limmen dan ook zeer somber uit”, meent Van Marlen. “Na corona zal de luchtvaart weer gaan groeien met als gevolg een toenemende druk op de gezondheid van vele duizenden bewoners.”

Slot op aantal vliegbewegingen
Van Marlen pleit er dan ook voor om naast de nu gehanteerde Lden-norm een maximum te stellen aan het aantal vliegbewegingen boven een bepaald gebied.

De voor Uitgeest vastgestelde Lden-waarde van bijna 57 decibel ligt ver boven de norm die wordt geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze stelt dat vliegtuiglawaai, mede vanwege de hoge irritatiefactor van dit geluid, moet worden beperkt tot 45 decibel voor een leefbare woonomgeving. Uitgeest ligt bijna 20 kilometer vanaf het begin van de Polderbaan.

Omgevingswet
Nog afgezien van de ongelijke bescherming die de Lden-norm biedt aan bewoners ten opzichte van de vroegere Ke-norm, is de luchtvaartsector al weer druk doende om zich onder de nieuwe Omgevingswet uit te frommelen.

Onder het mom van woningbouw wordt er door allerlei lokale bestuurders – veelal ter rechterzijde van het politieke spectrum – voor gepleit om de overlast van vliegtuigen uit die wet te houden.

Daarmee zou bewust worden gekozen om de negatieve gevolgen van vlieglawaai te negeren ten koste van honderdduizenden bewoners. Geheel tegen de geest van die wet in, die juist is bedoeld om burgers beter te beschermen tegen negatieve invloeden van omgevingsfactoren.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 22

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
  1. Ke was ook discutabel met de 65 dB(A) afkap. We moeten naar een nieuwe norm waarbij het aantal vliegtuigpassages per etmaal wordt meegenomen en alle geluid wordt meegerekend. Een gekmakende frequentie zoals bij NextGen moet worden tegengegaan.

    Niet zozeer de geluidsberekeningen, maar de te hoge norm van 58 dB(A) Lden voor Schiphol leidt tot ongezonde situaties. Een rekenmodel waarbij niet wordt gesloemeld hoeft niet slechter te zijn, mits aangevuld met echte metingen. Lden wordt namelijk altijd berekend.

  2. uit Heemskerk

    Ik heb ontzettend veel last van het lage gedreun, deze lage frequenties worden nauwelijks meegeteld in de dB(A) curve. Dit is echt schandalig want de lage geluiden komen veel verder en zorgen voor resonanties, die weer voor geluid zorgen. Het is om gek van te worden, de grotere vliegtuigen hebben juist grotere motoren die juist lagere frequenties produceren.

  3. Seyno Sluytermasn

    Zouden we niet ten strijde moeten trekken om de Ke systematiek heringevoerd te krijgen ? Het zit beter in elkaar, en sluit ook beter aan op de metingen die met explane worden gedaan dat immers LAmax meet.

Geef een reactie

Translate