Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

‘Stillere vliegtuigen helpen niet tegen overlast’

De ontwikkeling van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol van 1997 tot en met 2030 en de mate van ernstige hinder en slaapverstoring vanaf het jaar 2004 tot en met 2019 (illustratie: ir Bob van Marlen)

4.8
(45)

De luchtvaartsector pronkt keer op keer met nieuwe technologie die vliegtuigen ‘stiller en schoner’ zou maken. Dat klopt voor wat betreft een individueel toestel, maar de steeds hogere aantallen vluchten doen dit effect teniet en zorgen juist voor meer overlast.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit berekeningen van ir Bob van Marlen, die keihard concludeert: “Groei met minder hinder bestaat niet. De overheid en de luchtvaartsector vertellen niet de waarheid”.

Vorig najaar kwam het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) met gegevens over de groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol in relatie tot de mate van hinder en slaapverstoring. Het rapport behandelt de periode van 2004 tot en met 2018.

In het rapport worden twee scenario’s uitgewerkt: één met de groei van het aantal omwonenden sinds 2004 en één zonder die groei. Die laatste variant wordt graag door Schiphol gebruikt omdat de luchthaven geen rekening wil houden met mensen die later naar de regio zijn verhuisd.

Van Marlen laat die sjoemelvariant vallen en rekent gewoon met de reële getallen, dus mét de toegenomen bevolking.

Nieuwkomers moeten slikken
“Schiphol vindt dat nieuwkomers de herrie maar moeten accepteren. Ik ga daar niet in mee. Ik vind dat Schiphol zijn overdreven claims op onze openbare ruimte maar eens moet laten varen. Om die reden laat ik de variant zonder bevolkingstoename buiten beschouwing”, aldus ingenieur Van Marlen.

Op basis van de jongste gegevens van CLO heeft Van Marlen een toekomstverwachting berekend tot het jaar 2030. “Ik ga daarbij uit van een herstel ten opzichte van de huidige situatie, uitkomend op een totaal van 540.000 vliegbewegingen in 2023 en vanaf dat jaar 1,5 procent groei per jaar, conform het streven van de sector.”

“Dat betekent dat er in 2030 zo’n 600.000 vliegbewegingen op Schiphol plaatsvinden. Zeer onwenselijk, maar gezien de mentaliteit in de vliegindustrie en het liberale gedachtengoed van de huidige politiek acht ik dat niet onwaarschijnlijk.”

Toekomstscenario
Van Marlen rekende zo de relatie uit tussen het aantal vliegbewegingen en de toename van ernstige hinder en slaapverstoring, gebaseerd op de historische gegevens van CLO. Die lijn trekt hij door naar een toekomst met nog meer luchtverkeer op Schiphol.

Hij vindt zo uit dat er een statistisch significante relatie is tussen het aantal vliegbewegingen en de ervaren ernstige hinder. Die relatie is er niet één-op-één te vinden voor het aantal vliegbewegingen en de mate van slaapverstoring. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat Schiphol al jaren op een gelimiteerd maximum nachtvluchten opereert en dat aantal niet is toegenomen bij de groei van het luchtverkeer.

Dit wil niet zeggen dat er lokaal geen sprake is van ernstige slaapverstoring, met name onder de nachtelijke aanvliegroutes van de Polderbaan en de Kaagbaan.

Explosieve stijging hinder
Doorrekening toont aan dat de ernstige hinder explosief stijgt bij een toenemend aantal vluchten. Een gegeven dat omwonenden al geruime tijd ervaren, maar nu ook onderbouwd is door de berekeningen van Van Marlen.

Een stijging naar het door Schiphol gedroomde aantal vluchten van 600.000 zal dan ook desastreuze gevolgen hebben voor de leefomgeving in de regio. In 2030 zullen er drie keer zoveel mensen zijn die ernstige hinder ondervinden dan in 2019 al het geval was. De circa 200.000 slachtoffers van toen groeien dan naar ruim een half miljoen burgers met zware geluidsoverlast door het vliegverkeer.

De berekeningen van Van Marlen zijn in lijn met onderzoek van de GGD Kennemerland, dat recent constateerde dat de geluidshinder in vrijwel alle gemeenten rond Schiphol in de periode van 2012 tot 2016 is gestegen na een aanvankelijke daling tussen 2008 en 2012.

“In een aantal gemeenten is de ernstige geluidshinder gestegen tot boven de 10 procent van de bevolking. In meerdere gebieden buiten de 48 Lden-contour is de hinder ook aanzienlijk”, aldus het GGD-rapport.

Alders zat verkeerd
Dit beeld spreekt de eerdere constateringen van bemiddelaar Hans Alders uit 2013 tegen. Die gaf aan dat er toen sprake was van een ‘gerealiseerde hinderbeperking’ van 12 procent en voorspelde zelfs 14 procent minder hinder in 2020.

“Als er al sprake was van een daling dan kwam die niet voort uit verbeteringen in de manier van vliegen of de technologische vooruitgang, maar uit het feit dat er vanaf 2007 een daling was van het aantal vliegbewegingen als gevolg van de kredietcrisis”, aldus Van Marlen.

“Vanaf 2010 nam het aantal vluchten weer toe en daarmee ook de ernstige hinder en slaapverstoring. De coronacrisis geeft nu eenzelfde soort effect.”

Van Marlen waarschuwt verder voor de komst van het NextGen-navigatiesysteem met vaste routes en ‘superpreferente’ banen. “Schiphol probeert hiermee het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden omlaag te krijgen, maar dat zal niet gelden voor de mensen onder die vaste vliegroutes, integendeel. Zij krijgen de volle laag en bovendien geen enkele wettelijke bescherming.”

BAS bevestigt beeld
De calculaties van Van Marlen worden bevestigd door de vandaag gepubliceerde jaarcijfers van het Bezoekers Aanspreekpunt BAS van Schiphol. In een persbericht meldt het vliegveld dat er 40 procent minder klachten werden ontvangen in corona-jaar 2020 “als gevolg van minder vliegverkeer”. In voorgaande jaren – dus met steeds ‘stillere’ vliegtuigen – namen de aantallen klachten juist jaar op jaar toe.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 45

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

Geef een reactie

Translate