Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Gemeentes onder de Polderbaan: kom in actie!

foto: Frits de Jong via Pixabay

4.8
(64)

Het is niet in woorden te vatten hoezeer ik me overdonderd en als altijd door de overheid belazerd voel: wij, de burgers onder de belangrijkste vliegtuigsnelweg van ons land – de Polderbaan dus – hebben werkelijk geen idee welke hel ons te wachten staat.

Deel op XDeel op Linkedin

Nu mogen we dan weer onze ‘zienswijze’ geven op de herziening van het luchtruim. Maar dat plan vermeldt geen specifieke maatregelen. Dus hoe kun je daar nou een visie op formuleren? Als het niet zo verschrikkelijk was, zou je in de lach schieten.

Feit is dat de zienswijze op de luchtruimherziening vóór 25 februari aanstaande binnen moet zijn. Dus de tijd dringt.

Beeldvormende avond
Bij de gemeenteraad van Uitgeest werd gisteren via een livestream ‘een beeldvormende avond rond Schiphol’ georganiseerd, bestemd voor raadsleden en geïnteresseerde burgers. Dit gebeurde onder regie van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Sprekers waren onder anderen Egon van Zon (ODIJ), mensen van het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK), J. de Jong van Kennisnetwerk Impact en ir Bob van Marlen, ervaringsdeskundige en ingenieur.

Deze sprekers schetsten wat er – met de Luchtvaartnota 2020-2050 en de voorgenomen luchtruimherziening – rond en boven Uitgeest op korte en langere termijn gaat veranderen in het vliegverkeer.

Gekmakend en verschrikkelijk
En dat vooruitzicht is gekmakend en verschrikkelijk. Niet alleen voor Uitgeest, maar ook voor andere gemeenten zoals Zaanstad.

Ik geloof niet dat de boodschap al goed is doorgedrongen bij de verschillende gemeenteraden en bij de burgers onder de aan- en uitvliegroutes van de Polderbaan.

Niet alleen de ‘normale’ vijftig vliegtuigen per uur over je dak, maar nog twintig vliegtuigen per uur extra. Dat wil ‘onze’ regering in Den Haag.

Geen details bekendgemaakt
Waar die snelweg in de lucht precies komt te liggen, staat niet te lezen in de herzieningsplannen. Maar we moeten wel alvast een zienswijze indienen. Hoe kun je nou ergens iets zinnigs over zeggen als je niet waar het precies om gaat – waar de pijn gaat zitten.

Maar dat die pijn er komt, dat is wel duidelijk. Het gaat hier verschrikkelijk en onleefbaar worden.

De vernieuwde snelweg in de lucht wordt zo’n drie kilometer breed en wordt nu al Polderbaan 2.0 genoemd. En nee, hij gaat dus niet alleen Uitgeest veranderen in een hel, maar ook dorpen als Krommenie en Assendelft.

Tijdens het onderhoud aan de Polderbaan dat afgelopen maandag is gestart, wordt de landingsbaan nu klaargestoomd met zogenaamde NextGen-technologie. Die maakt het mogelijk dat vliegtuigen met een onderlinge afstand van slechts 70 seconden worden binnengehaald. Nu is dat nog grofweg 120 seconden.

Hartverscheurende verhalen
Dit systeem is bij veel vliegvelden in Amerika en rond het Londense Heathrow al ingevoerd. Daarover bereiken ons hartverscheurende verhalen. Het leven van de mensen onder die aanvliegroutes is verworden tot een ware hel.

Gemeenteraden, let alstublieft op uw zaak. Dat was unaniem de boodschap van de deskundigen van PVK, Impact en van ingenieur Van Marlen.

De visie van voormalig wethouder in Uitgeest en PVK-lid Wil Spaanderman loog er evenmin om en maakte op mij de meeste indruk: Waarom heeft Schiphol continu een uitzonderingspositie, bij voorbeeld op het gebied van geluid? Waarom wordt er rond Schiphol geregeerd op basis van een algemene maatregel van bestuur? Waarom is er totaal geen sprake van inspraak? Hoe zit het met de controversieel verklaring van de luchtvaartstukken? Gaat het alleen om de luchtvaartnota, of ook om al die andere stukken die daarop weer zijn gebaseerd?

Onduidelijkheid troef.

Als de politiek nu echt de nachtvluchten wil verminderen – dat is ons al jaren geleden beloofd – moet het aantal slots worden verlaagd. Daartoe moeten dan contracten worden opengebroken. Maar dat gebeurt dus niet. En omdat er niets gebeurt, gaat het terugbrengen van de 14.500 jaarlijkse nachtvluchten (veertig per nacht!) op de Polderbaan nog jaren en jaren duren.

Onbetrouwbare overheid
De overheid is onbetrouwbaar, zo hoorde ik op de informatieavond meerdere malen. Ik vind het vreselijk te moeten constateren dat ik zelf ook steeds tot die conclusie moet komen.

Nepparticipatie, maatregelen doordrukken, wetteloosheid voor bewoners. Van Marlen sprak ronduit van een ‘smerig spel’.

Als voorbeeld haalde de ervaren ingenieur de overgang aan van het normenstelsel van de Kosten-eenheden naar de Lden voor het berekenen van de geluidsoverlast. Die overgang is heel nauwkeurig toegesneden op het faciliteren van verdere groei van het vliegverkeer. “Met Lden kan Schiphol fors groeien zonder de normen te overschrijden. Dat had met de Kosten-eenheden nooit gekund.”

“Zo worden steeds in een heel vroeg stadium plannen voorbereid die groei voor de sector opleveren en verslechtering van de leefomgeving voor de burgers.”

Volledig uit balans
Wethouder Jelle Brouwers zei in zijn inleiding dat de luchtvaart nu al volledig uit balans is met de omgeving. Daar zijn college en gemeenteraad het over eens. En verbeteringen? Eerst zien, dan geloven. Want ook in Uitgeest hebben ze van het verleden geleerd.

Geconstateerd wordt dat er met de mond en op papier veel wordt beleden, maar dat in de uitvoering de winst altijd gaat naar de tegenpartij. Nooit komt deze ten goede aan een beter leefmilieu voor bewoners.

Van Son van de omgevingsdienst wees erop dat de BRS – waarin de bestuurders van 54 gemeenten en vier provincies plaatsnemen – aanstaande donderdag de plannen voor de luchtruimherziening gaat bespreken. Daarbij zal de inzet zijn een mogelijkheid te creëren tot herbezinning. Er moet een integrale afweging komen van het publieke belang versus dat van de luchtvaartsector.

Geen rechtsbescherming
Ook moet er vooraf helderheid komen over individuele rechtsbescherming. Want het is duidelijk dat er nu totaal geen basisbescherming is van onze leefomgeving. Ambities van de sector prevaleren boven die van de burger.

De Jong van Impact schetste de nepparticipatie die we allemaal zo goed kennen. Hij toonde aan dat de bestuurlijke verhoudingen compleet uit het lood zijn en vindt dat burgerorganisaties naar de Raad van State moeten stappen. Een gemeenteraad gaat dat immers niet doen.

Hij waarschuwde voor de ondemocratische, steeds meer macht naar zich toe trekkende Metropool Regio Amsterdam (MRA) die nu vanuit de Zuidas ‘regeert’ en waarvan het bestuur voor een groot bestaat uit aan Schiphol gerelateerde bobo’s.

Machtsstrijd
Welke kant gaat dit op? In de MRA hebben 32 gemeenten – niet geheel vrijwillig – zitting. De Jong schetst een machtsstrijd tussen MRA en de eerder genoemde BRS sinds deze steeds meer inzet op maatregelen die de leefsituatie van de mensen moeten verbeteren.

Raadslid Wijers vroeg zich gisteravond af wat de gemeenteraad kan doen en of de raad wel genoeg op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Hij wil dat de raad de beschikking krijgt over alle notulen van alle aan de luchtvaart gerelateerde overleggen: het Regioforum, de BRS, et cetera. Echter, zijn de notulen van BRS niet openbaar.

De gemeenteraad moet vooraf en actief op de hoogte worden gehouden van de te nemen stappen, zo vindt Wijers. Hij wil dat er raadsbreed wordt opgetreden. “Het gaat hier niet om de politiek, maar om de mensen.”

Vraag advies Raad van State
Voormalig raadslid Spaanderman pleit ervoor om de Raad van State om advies te vragen over hoe te handelen. Laat als raad weten dat je vreest voor de levensverwachting van jouw burgers en verwijs daarbij onder meer naar het recente rapport van de GGD Kennemerland over slaapverstoring.

Hij is voorstander van het goed op de hoogte houden van de bevolking in een frequentie van minstens vier keer per jaar. “Zorg dat je goed georganiseerd bent, laat je door burgerexperts adviseren. Hou websites als vlieghinder.nl in de gaten. Maak Schiphol het belangrijkste dossier van de raad. Zorg dat die luchtruimherziening en de luchtvaartnota van tafel gaan – ga ervoor liggen!”

Mijn eigen aanbevelingen aan het bestuur van mijn gemeente Zaanstad: zorg dat je op de hoogte bent van de plannen, wapen je ertegen, lees er alles over en bespreek het regelmatig zoals door Spaanderman betoogd. Als de ‘hel van het Noorden’ eenmaal een feit is, dan ben je te laat. Dan zullen Zaankanters met pijn in hun hart de Zaanstreek gaan verlaten.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 64

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Mike

  Je zou bijna gaan denken aan de wet ‘gelijke behandeling’. Waarom mag Schiphol dat allemaal wel, maar mag de ‘gewone’ burger dat niet.
  Zaken als : Geen belastingen afdragen, overmatig geluid produceren, omgeving vervuilen met kachels en dit neer laten slaan op de bodem, ziektes verspreiden door bij elkaar te komen. Ze weten gewoon de wet naar hun hand te zetten.
  Het MKB kan misschien ook betrokken worden in deze context. Ook zij moeten aan vele wetten en belastingen voldoen, waar Schiphol onderuit komt.
  Hier moet toch iets juridisch in bestaan…., ik heb er helaas geen kennis van, maar het voelt wel als een soort discriminatie.

 2. Rekel

  Zorg dat wij ons niet als Calimero voelen of laten behandelen/ wegzetten…
  Kennis is daarbij heel belangrijk! Dus als de gegevens en verslagen c.q. memo’s geheim worden gehouden of weggemoffeld worden, zorg er dan voor dat die boven tafel komen en tot onze beschikking komen!
  Neem een goede advocaat in de arm en regel het gezamenlijk ook voor de andere dorpen met hinder, waaronder Leimuiden: jarenlang draaipunt van vliegtuigen in landend en opstijgend verkeer!

 3. f van der veen

  het is allemaal waar wat hier gezegd wordt. laten we echter niet vergeten dat het om een hele regio van 3 miljoen burgers gaat. wees solidair met bewoners onder de andere banen. de kanker heet schiphol en is gemetastaseerd.

 4. Haes

  Het zou wel handig zijn om hier een lijst op te nemen met gemeenten die in gevaar komen! Ook al is dit misschien nog niet op de komma nauwkeurig.

Geef een reactie

Translate