Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Klimaat

Klimaatimpact luchtvaart met factor 2 tot 4 onderschat

Foto: William Hook via Unsplash

4.2
(5)

De totale klimaatimpact van de luchtvaart is veel groter dan alleen de effecten van de CO2-uitstoot. Het verbranden van kerosine op grote hoogte genereert ook contrails en daarmee extra bewolking. En de uitgestoten NOx – deeltjes met weliswaar een korte levensduur – draagt ten minste evenveel en mogelijk veel meer bij aan de opwarming van de aarde dan alle tot op heden door vliegtuigen uitgestoten CO2 tezamen.

Deel op XDeel op Linkedin

Hoewel deze effecten al jaren bekend zijn – de IPCC zette deze al in 1999 op de agenda (!) – worden de niet-CO2-effecten ronduit ontkend door de vliegindustrie en door VN-lobbyclub ICAO in het bijzonder. Zij beweren dat er te weinig wetenschappelijk bewijs bestaat om er regulatoire gevolgen aan te verbinden.

Deze lobby leidt ertoe dat het publiek de klimaatverandering door de luchtvaart ziet als een relatief klein probleem. Ook wordt er daarom geen onderzoek naar oplossingen gedaan en is er inadequate regelgeving opgesteld voor de klimaat- en milieugevolgen van de luchtvaartsector.

Geen regels dankzij vliegtuiglobby
De non-CO2-effecten zijn dan ook nergens opgenomen in de regelgeving: niet in die van de United Nations Framework Convention on Climate Change, niet in het Corsia-schema van ICAO, niet in de Europese ETS-regels.

Integendeel, alle bestaande regels om de luchtvaart te ‘decarboniseren’ negeren deze effecten. En dat terwijl noch biobrandstoffen, noch synthetische kerosine en noch waterstof deze bijdragen aan de klimaatverandering teniet zouden doen.

Het is dan ook van groot belang dat er regels worden opgesteld om de non-CO2-effecten van de luchtvaart ook in te perken, zodat actie kan worden ondernomen tegen de potentieel veel grotere negatieve gevolgen van die uitstoot. Zoals meer en beter onderzoek naar de impact op het klimaat met als gevolg dat deze effecten niet langer ontkend kunnen worden. Zodat de luchtvaart de onbekendheid ervan niet langer meer kan gebruiken als smoes om er niets aan te hoeven doen.

Vliegen draagt veel meer bij aan opwarming
De bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde wordt door onder meer de IPCC twee tot vier keer hoger ingeschat dan tot op heden is aangenomen. Daarmee is deze industrie in zijn eentje verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van die ‘global heating’.

Dat is een enorm negatieve invloed, vooral omdat slechts 10 procent van de wereldbevolking zo’n 75 procent verbruikt van alle in de luchtvaart verstookte kerosine. Sterker nog: 80 procent van de hele wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen.

Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd naar het verminderen van de niet-CO2-effecten van de luchtvaart. Onder meer het verbieden van nachtvluchten en het aanpassen van vliegroutes op meteorologische omstandigheden kan een belangrijk deel van de contrails en extra wolkenvorming voorkomen. Nieuwe technologieën om met arme brandstofmengsels te werken in straalmotoren zouden een andere mogelijkheid kunnen zijn om de uitstoot van NOx enigszins te beperken.

Lobby verlamt onderzoek en regelgeving
Zo lang de vliegtuiglobby echter op alle niveaus zijn best doet de negatieve gevolgen van de uitstoot te bagatelliseren, gebeurt er niets. Er wordt geen onderzoek gedaan naar deze effecten, geen onderzoek naar betere technologieën en er worden geen regels gemaakt om de negatieve effecten op het klimaat te verkleinen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.2 / 5. Aantal stemmen: 5

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate