Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Vliegtuiglawaai

Minister weigert nulmeting geluid

Foto: Jack Winbow via Pexels

0
(0)

Op 21 maart vroeg bewonersvereniging BTV-Rotterdam de minister een nulmeting uit te voeren naar geluidsniveau en luchtkwaliteit nu het vliegverkeer op zijn gat ligt. Bij brief van 3 april geeft het Ministerie van I&W aan dat dit “niet mogelijk” is.

Deel op XDeel op Linkedin

Directeur luchtvaart Jaco Stremler schrijft dat immers ook andere economische activiteiten – zoals het verkeer en industrieën – op een veel lager pitje staan en dat een eventuele nulmeting daarom niet kan worden toegeschreven aan alleen het vliegverkeer.

“Onzin. De Botlek draait gewoon door en het wegverkeer is weliswaar minder, maar nog steeds aanwezig”, aldus BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen in een reactie aan SchipholWatch.

Stremler gaat volledig voorbij aan het feit dat de herrie van vliegtuigen voor direct omwonenden allesoverstemmend is. Het uitvoeren van een nulmeting zal weliswaar niet leiden tot wetenschappelijk bewijs, maar geeft wel een veel betere indicatie dan het alleen maar blijven rekenen.

Vragen niet beantwoord
Opmerkelijk is dat de vraag van BTV over metingen op vliegvelden totaal ontweken wordt in het schrijven van het ministerie. “Met name voor luchtvaartmedewerkers is het belangrijk om te weten hoe vervuild hun werkomgeving is. De invloed van andere bronnen is daarbij van klein belang”, aldus Blokhuizen.

Hij is teleurgesteld over de afwijzing. “Een nulmeting, hoe gebrekkig ook, is in ieder geval het begin van een uitgangspunt om te weten hoe de omgeving verslechterd als straks alles weer op gang komt. Ik zie het als een bewust gemiste kans voor I&W. Daar zal ik ze dan ook aan blijven herinneren.”

Het ministerie beseft zich wel dat er veel wantrouwen is tegen de berekeningen van het vliegtuiglawaai. Vanwege de discussie over het onderwerp is in december 2019 dan ook besloten alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport ‘Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven‘ van RIVM, KNMI en NLR op te volgen.

Berekeningen verifiëren
“Dit betekent dat we voor elke luchthaven een meetstrategie gaan ontwikkelen, onder meer om de berekeningen te valideren met echte metingen”, aldus Stremler.

Het is voor het eerst dat het ministerie aankondigt ook echt iets te gaan doen met de geluidsmetingen rond vliegvelden. Weliswaar wordt op sommige plekken al tientallen jaren gemeten, maar nooit eerder hebben de autoriteiten iets met die getallen gedaan. Schiphol en de andere vliegvelden werd steeds weer toegestaan met onduidelijke en onverifieerbare berekeningen verder te groeien.

Dat die berekeningen steeds minder te maken kregen met de realiteit, deed lange tijd niet terzake. Protesten van burgers werden niet gehoord, terwijl onafhankelijke deskundigen steeds opnieuw aantoonden dat er gesjoemeld werd met de cijfers, de normen en de berekeningsmethoden.

Nu stelt de minister dat de metingen gebruikt gaan worden om de berekeningen te valideren. Onderzocht gaat worden in hoeverre de berekeningen aansluiten op de metingen en desnoods worden de rekenmethodes en/of de uitgangspunten aangepast aan de werkelijke situatie.

Ook rol voor burgermetingen Explane
Een opvallende zinsnede uit de brief van het ministerie is dat ook “metingen van burgers, zoals die met mobiele telefoons” benut gaan worden. Waarschijnlijk doelt de minister hiermee op de metingen met de voor SchipholWatch ontwikkelde app Explane. De data van die metingen hebben wij sinds ruim een halfjaar ter beschikking gesteld aan het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voor de burgers rond vliegvelden is dit laatste een grote overwinning. Immers, bij de opstart van Explane hekelde de luchtvaartindustrie de publicatie van de piekwaarden van het geluid door Explane. “Dat is niet hoe vliegtuiggeluid wordt gemeten”, was het veelgehoorde commentaar.

Wij reageerden daar steeds laconiek op met de opmerking dat het wél de manier is waarop wíj de overlast in kaart brengen. Mensen worden immers niet wakker van uitgesmeerde jaargemiddelden, maar van tien keer per nacht een toestel dat met 85 decibel over een woonbuurt vliegt.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Rekel

  Kunnen wij de geleerde mijnheer, die voor het tegengeluid bij het mogelijk openen van vliegveld Lelystad, zoveel kundige dingen heeft gezegd, gestaafd met heldere, competente berekeningen en dus bewijs!, vragen om voor ons nu de nulmeting/dalmeting te doen zodat we een gedegen papier hebben om mee te laten wegen bij het weer mogelijke opstarten van de activiteiten van Schiphol en andere, geluid en vervuiling, overlast bezorgende vliegvelden?

 2. Het wantrouwen t.o.v. de overheid en de sector is m.i. volkomen terecht, gebaseerd op mijn al 20 jarige ervaring. De geluidsmaten (Lden en Lnight) zijn niet voor niets zo gedefineerd en opgerekt met als doel maximale groei mogelijk te maken. Ik zie nog geen wijziging hierin.

 3. Karel Daver

  Luchtvaart in Nederland vormt wellicht de allerzwartste politieke pagina’s sinds WWII:

  de burger wordt jaar-in-jaar-uit belazerd met berekeningen omdat het ministerie weigert te meten.
  Als er dan toch iets gemeten wordt, wordt er met die meetgegevens gerekend.
  Dat gold voor de Polderbaan en dat geldt voor Lelystad.

  Geen enkele groeibeperkende maatregel is ooit gehandhaafd. Nooit. En tegelijkertijd is al sinds 1995 bekend dat de gehele sector verlieslatend is, ondanks de meer dan 2 miljard (!) euro subsidie per jaar.

  De minister is een stroman van de luchtvaartlobby: zonder enige argument zet ook zij in op louter groei zonder zelfs maar te kijken naar consequenties of structurele wijzigingen die de sector gezond en transparant zouden kunnen maken.
  Zelfs een lullige nulmeeting weigert ze. Niet zo gek, ze weet natuurlijk net als ieder kind boven de 8 dat álle normen qua fijnstof, geluid en risico met voeten worden getreden.

  Het meest stuitend? De Tweede Kamer. Men zit erbij en kijkt er naar en slechts Van Raan en Kröger mopperen een beetje en de rest houdt vast aan het adagio “groeigroeigroei”. Vlieg tuig.

  ‘Gelukkig’ is daar deze crisis. De luchten zijn blauw, er kan weer geslapen en geademd worden. De vraag is hoe lang dat duurt. Gaat men nadenken over welke luchtvaart noodzakelijk is of gaat men gewoon zo snel mogelijk streven naar de maximale capaciteit en ervoor zorgen dat we voor €53,- naar Barcelona kunnen vliegen en prullaria van Ali-Express uit China kunnen invliegen?

  Ik vrees het laatste. En er is geen econoom te vinden die dat nog wil verdedigen. Zelfs Manshanden, dé econoom die voor groei was is inmiddels op zijn schreden teruggekeerd. De politici zullen het wellicht over 50 jaar inzien, na nog een paar rampen en nog véél meer mondkapjes in de samenleving met steeds minder welvaart en vrijwel geen welzijn. Vlieg tuig.

 4. Louis van Daalen

  De minister heeft in elk geval de gegevens van alle NOMOS meetpunten. Die meten alleen vliegkabaal. Als ze die niet heeft mag ze me mailen. Altijd bereid de lacune op het gebied van kennis (van deze minister) op- dan wel aan te vullen 🙂

 5. Ad Kort

  Geen nulmeting? Als de meetinstrumenten van burgers en instituten ook tijdens dit historisch te noemen dal in de luchtvaart blijven worden ingezet en de metingen worden verzameld en verwerkt, dan hebben we misschien geen nulmeting maar wel een heel mooie dalmeting waar niemand omheen kan.
  Hoe ervaren we met elkaar een omgeving die zoveel stiller, helderder, schoner en gezonder is.

Geef een reactie

Translate