Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Politiek

Algemeen overleg Tweede Kamer ongeschikt voor dossier luchtvaart

Overleg in de Tweede Kamer (foto: Twitter)

5
(2)

Wij van SchipholWatch zijn niet zo goed thuis in het Haagse circuitje. Hoogste tijd om zelf eens polshoogte te gaan nemen. Vanmiddag togen wij naar Den Haag om aanwezig te zijn bij het Algemeen overleg over de toekomst van de luchtvaart in ons land.

Deel op XDeel op Linkedin

Na een hele middag de dames en heren politici te hebben aangehoord, kunnen we slechts tot één conclusie komen: de vorm van het Algemeen overleg is volstrekt ontoereikend om op een goede manier te discussiëren over een dergelijk ingewikkeld dossier.

Ieder woordvoerend Kamerlid mag tijdens het overleg een korte opinie geven waarin vragen kunnen worden gesteld aan de minister. Als alle leden hun zegje hebben gedaan, mag de minister antwoorden geven op de gestelde vragen.

Elk Kamerlid heeft dan steeds de mogelijkheid tweemaal nadere vragen te stellen. En daar blijft het bij, gezien de beschikbare tijd.

Onduidelijk, onvolledig, onjuist
Vanmiddag kwam het meerdere keren voor dat de minister onduidelijke, onvolledige of zelfs onjuiste antwoorden gaf aan de Kamer. Ook na een of twee keer doorvragen, kwam vaker niet dan wel de gewenste duidelijkheid boven water.

Een ingewikkeld dossier als de luchtvaart schreeuwt om veel meer diepgang in de discussie, vooral als een minister uitblinkt in het geven van nietszeggende of ontwijkende antwoorden.

De tegenstelling tussen de wensen van de Kamer en de missie van de minister werd vandaag dan ook pijnlijk duidelijk. Regelmatig jokte de minister een of meerdere Kamerleden voor, terwijl de gelegenheid om door te vragen werd afgekapt door de voorzitter, conform de regels van het overleg.

Voorgekauwd
De minister wordt in haar antwoorden gesouffleerd door een aantal ambtenaren, de Kamerleden dienen zich geheel zelfstandig door het debat te worstelen. Dat leidde in sommige gevallen tot degradatie van de minister tot een soort nieuwslezer, die de voorgekauwde informatie van de ambtenaren voorlas aan het publiek.

Dergelijke situaties deden zich vooral voor als er juridisch ingewikkelde kwesties moesten worden beantwoord.

Stuitend jokken
Stuitend waren ook de al dan niet opzettelijke leugens die de minister ten gehore bracht. Zo jokte zij dat de Europese Unie niet vraagt om emissies boven de magische grens van 3000 voet, dat er in de nieuwe Luchtvaartnota uitgebreid aandacht wordt besteed aan Schiphol op zee (er staat welgeteld één regel over deze optie in de nota) en dat zij wel degelijk inspanningen pleegde om in Europa steun te vinden voor kerosinetax.

Wij concluderen uit de vertoning van hedenmiddag dat het Algemeen overleg volstrekt ontoereikend is om het luchtvaartdossier te behandelen zoals zou moeten.

Pleidooi andere overlegvorm
We pleiten dan ook voor een andere vorm van overleg, waarin ook de Kamerleden worden bijgestaan door deskundigen en waarin gespreksruimte komt voor fact checkers om misverstanden danwel leugens te voorkomen.

Los daarvan roepen wij de regering op om assistentie te organiseren voor minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij is duidelijk niet opgewassen tegen de taken die voor haar liggen.

In plaats van beslissingen te nemen, wacht zij het ene na het andere onderzoek af en maakt zij geen kilometers in dit langzamerhand uiterst urgente dossier.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 2

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Op 5 december 2018 heb ik een soortgelijk overleg in Den Haag meegemaakt. Het door u geschetste beeld komt volledig overeen met wat ik zelf ook toen al zag.

  Dit overleg is bedoeld om de verdere groei van Schiphol voor te bereiden en Lelystad te laten doorgaan. Elke vorm van inspraak is vantevoren uitgesloten. Men mag er alleen maar aanwezig zijn.

  Helaas stemmen teveel mensen op de verkeerde politieke partijen!

 2. Bob van der Flier

  Interessant betoog dat u hier publiceert. Ik kan mij daar grotendeels in vinden. Echter, u analyseert hoofdzakelijk hoe de dagelijkse gang van zaken is in de Nederlandse politiek. Dit is de wijze waarop de gekozen volksvertegenwoordigers werken. Ze zijn (lijken) dit gewoon te zijn.
  Aan het einde van hun overleg gaan zij weer over tot de orde van de dag.
  Er schort heel veel aan wat “democratie” genoemd wordt in Nederland. Uw specifieke problemen met Schiphol zijn daar een duidelijk gevolg van.
  De kernvraag roept zich hierbij op: Hoe veranderen we het systeem zodanig dat niet alleen betrokkenen/betroffenen maar ook de politiek op een werkelijke wijze kan en zal functioneren ten behoeve van het welzijn van dit land.
  Succes bij uw verdere pogingen hiertoe.

 3. Lex van Houten

  Tekenend is dat de vraag van Paternotte aan de minister, om ook eens te gaan slapen bij één de bewoners die geplaagd worden door ernstige overlast van Schiphol, niet eens door haar wordt beantwoord.

 4. In 1985 kwam het Max Planck Instituut al tot de conclusie dat er 80% CO2 reductie moest plaatsvinden om ongewenste klimaatveranderingen te kunnen tegengaan. Dit is destijds ook bevestigd door onderzoek van de CIA. Sinds die tijd is de CO2 emissie echter wereldwijd met een factor 2 toegenomen.

  Om de doelstellingen van 1985 te kunnen realiseren moet er dus op korte termijn 90% CO2 reductie worden bereikt. Dit impliceert:

  – 90% minder emissie door vliegverkeer
  – 90% minder emissie door wegtransport
  – 90% minder emissie door overig energie verbruik, zoals GigaWatt vretende serverparken voor social media etc.

  Ieder weldenkend mens die deze feiten in ogenschouw neemt zal tot de conclusie komen dat er alleen sprake kan zijn van een zo sterk mogelijke krimp van het vliegverkeer op korte termijn.

  Het probleem is echter dat alle noodzakelijke maatregelen eerst worden doorgerekend door het CPB. Als 1 maatregel negatief uitpakt voor de economische groei, dan wordt deze simpelweg niet uitgevoerd.

  Resumerend moeten we de z.g. “economische belangen” naar de achtergrond dringen en z.s.m. het aantal Schiphol vluchten met 90% inkrimpen. Dit is wat er daadwerkelijk nodig is.

 5. Ik ben er vanmiddag bij geweest , en ik kan veel van bovenstaande beamen . eert maar eens een nachtje slapen, voor dat ik met betere voorstelleen dan dit optreden van de minister kom.
  Vr Groet drs Jan Griese Vz Stichting SWAB. http://WWW.stichtingSwab.nl

Geef een reactie

Translate