Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Actie

Geachte heer Benschop

Dick Benschop, president-directeur Schiphol (foto: schiphol.nl)

5
(1)

Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee.

Deel op XDeel op Linkedin

Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector neemt vrijwel dagelijks toe.

Niet alleen actiegroepen zoals wij, maar ook milieubeschermers, politici van allerlei pluimage, omwonenden en regionale en gemeentelijke bestuurders komen in opstand tegen verdere uitbreiding van de luchtvaart in ons land.

Lelystad
U wordt waarschijnlijk dagelijks geconfronteerd met de problemen in Lelystad. Bewoners, bestuurders en milieubeschermers hebben begin dit jaar in het Alders-overleg ‘nee’ gezegd tegen verdere groei. Het bestuur van de Europese Unie dwarsboomt vrijwel alle plannen om uw vliegverkeer zo te kunnen verdelen als u wenselijk acht.

Extinction Rebellion heeft u op de korrel voor harde acties. Omwonenden rond Schiphol meten nu zelf het vlieglawaai om hiermee aan te tonen dat de geluidsberekeningen ver van de waarheid staan.

Luchtvrachtvervoerders klagen steen en been over de veel te kleine ruimte die zij op uw luchthaven krijgen. Ontelbare vrachtwagens met bloemen rijden vanaf Maastricht naar Aalsmeer en weer terug omdat zij niet bij u terechtkunnen.

KLM
KLM-baas de heer Pieter Elbers klaagt ook al over een gebrek aan ruimte en de gevaren die dit voor zijn bedrijf – en ‘dus’ voor heel Nederland – met zich meebrengt. Low-budget carriers willen veel meer dan u hen kunt bieden.

Stakingen zijn bijkans aan de orde van de dag vanwege de keiharde concurrentie die zich uitdrukt in matige arbeidsvoorwaarden. Op drukke dagen kan de luchthaven de stroom mensen en goederen nauwelijks meer aan, getuige de koffers die onder viaducten worden teruggevonden en de ellenlange wachtrijen op diverse plekken bij aankomst en vertrek.

We zijn verre van compleet in deze opsomming, dat beseffen wij. En dat weet u als geen ander. Het ligt allemaal dagelijks op uw bordje.

Schade
Echter, we hebben u er in onze vorige open brief al voor gewaarschuwd. Met het uitblijven van structureel beleid om de problematiek te lijf te gaan, snijdt u zichzelf in de vingers. En schaadt u het bedrijf waar u leiding aan geeft ernstig. En daarmee de belangen van alle Nederlanders, conform uw eigen woorden dat het belang van Schiphol het belang van ons land is.

U staat hierin niet alleen. Ook de Nederlandse regering weigert achter de structurele oplossing van een verhuizing naar zee te gaan staan. De belangrijkste coalitiepartijen zijn in dit dossier nauwelijks tot beweging te verleiden. En andere belangrijke partners als KLM, de vakbonden, de werkgeversorganisaties: ze blinken allemaal niet uit in vooruitstrevendheid.

Onsterfelijk
Maar daar ligt nu juist úw persoonlijke kans op spreekwoordelijke onsterfelijkheid. Met uw unieke achtergrond in politiek en bedrijfsleven, gecombineerd met uw huidige positie, bent u mogelijk de enige persoon in ons land die al deze partijen achter die structurele oplossing kunt krijgen.

Juist ú verkeert in de positie om deze lobby op gang te krijgen en te houden. Om alle stakeholders op één lijn te krijgen en het plan van een luchthaven op zee van de grond te krijgen.

Denkt u zich eens in wat u voor ons land kunt betekenen. Een einde aan alle protesten van omwonenden met iedere extra vlucht die u wilt laten opstijgen of landen. Een enorme verbetering van het leefklimaat in de regio Schiphol (inclusief het werelderfgoed Amsterdam). U kunt in uw eentje de gehele woningnood in Groot-Amsterdam oplossen door de grond van de startbanen vrij te geven.

En meer nog: ook Rotterdam, Eelde en Eindhoven kunnen worden gesloten. Lelystad hoeft niet open. Een enorme verbetering van het leefklimaat in die regio’s. Plus extra ruimte voor broodnodige woningen of een heus Central Park in Rotterdam.

Zakelijke kansen
U kunt uw zakelijke kansen en die van KLM en andere luchtvaartbedrijven enorm vergroten. U bent in staat de veiligheid van het vliegverkeer enorm te vergroten doordat u niet meer over drukbevolkte gebieden hoeft te vliegen. U zorgt voor een enorme impuls aan de werkgelegenheid in de bouwsector en de ingenieurswereld. En niet te vergeten in uw eigen sector. Teveel om op te noemen.

Wij zijn ons ervan bewust dat zo’n verhuizing geld kost, veel geld. Maar u weet ook wel dat het gaat om een investering in de toekomst, het zijn geen bestedingen.

Hoewel de minister kijkt naar plannen die in de tientallen miljarden euro’s lopen, bestaan er door diverse partijen goed onderbouwde plannen die met een veel lagere investering te realiseren zijn.

Geld nog nooit zo goedkoop
Bovendien: geld is goedkoop, de rente is nog nooit zo laag geweest. De Nederlandse overheid, uw belangrijkste aandeelhouder, kan zelfs lenen tegen nultarief.

Dit allemaal in acht nemend, vragen we u beleefd om nu eindelijk eens echt werk te maken van de verhuizing naar zee. Het is mogelijk, het is wenselijk, het vergroot de kansen om uw ambities waar te maken en het maakt een einde aan vrijwel alle problemen waarmee u nu dagelijks kampt. Problemen die bovendien niet meer verdwijnen, gezien de maatschappelijke en politieke onrust rond uw sector.

Onze vorige brief was een jaar geleden. We hopen u binnenkort een brief te kunnen schrijven waarin we u kunnen feliciteren met het doorbreken van de impasse rond de luchtvaart.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
SCHIPHOLWATCH
HOOGOVERIJSSEL
FLORIANDE TEGENGELUID
BTV ROTTERDAM
HOOGOVERWEZEP

Bijlage: open brief van 16 mei 2018
Een dag na het luchtvaartdebat in onze Tweede Kamer moeten we concluderen verbaasd te staan en teleurgesteld te zijn over de uitkomsten. Terwijl hier in Amstelveen iedere drie minuten een vlucht op Schiphol aanvloog, konden wij het debat slechts moeizaam volgen op tv.

Wat we hebben begrepen – tussen de vliegtuigen door – is dat de VVD en PVV geen voorstander zijn van beperking van Amsterdam Airport Schiphol. Veel andere partijen wel, hoewel de coalitiegenoten ChristenUnie en CDA zich niet goed durven uitspreken. Bang voor de baas?

Gelukkig toonde D66 wat meer ballen en kwam met het uitstekende plan om #Schipholopzee opnieuw te onderzoeken. Als wij Nederlanders zo’n vliegveld in Hong Kong kunnen bouwen, dan moet dat hier toch ook lukken? En als we voor een extra stadswijk in Amsterdam wat zand kunnen opspuiten (IJburg), dan moet dat toch ook kunnen voor het verplaatsen van een vliegveld dat (misschien wel meer dan) een miljoen mensen overlast bezorgt? Voor het geld hoeven we dat immers niet te laten.

De overheid pompt nu maandelijks miljarden in het opkopen van oude staatsleningen van vooral dubieus betalende landen (het bijdrukken van geld door de bank), en helpt daarmee slechts een paar bankiers die in het recente verleden toch al niet zo’n goede reputatie hebben opgebouwd. Op sommige momenten in de afgelopen jaren hadden we het dan over 60 miljard euro per maand! De obligatiehandelaren lachten zich het schompes, ze behaalden sinds de start van het opkoopprogramma rendementen waarvan ze nooit hadden durven dromen.

Dat nieuwe, bijgedrukte geld zou veel beter kunnen worden ingezet om te investeren in grote projecten, zoals in onze infrastructuur. In plaats van het terecht te laten komen in de zakken van de obligatiehandelaren (lees: de banken), wordt het dan nuttig gemaakt voor alle inwoners van het land.

Schiphol op zee levert de maatschappij én de economie enorm veel op. Werkgelegenheid in de bouw en de ingenieurswereld, kennis, ervaring, vrijkomende bouwgronden, een beter milieu rond Amsterdam, een einde aan de geluidsoverlast in plaatsen als Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam. Plus, niet te vergeten, verdere groeimogelijkheden voor de nationale luchthaven.

Er zitten eigenlijk geen nieten aan Schiphol op zee. De Nederlandse overheid kan geld lenen tegen nultarief en kan een lening ter grootte van Schiphol aan zee zonder enige moeite ophalen.

Wat houdt de verplaatsing naar zee dan tegen? Volgens ons is dat slechts het gebrek aan visie bij het kabinet. Dat kabinet kijkt niet verder dan 4 jaar, tot de volgende verkiezingen. En kan vanwege een vastgeklonken regeerakkoord niet voldoende gecontroleerd worden door Het Parlement. Dat zou verboden moeten zijn, omdat kamerleden zonder last moeten kunnen beslissen. Maar door de kadaverdiscipline die ongewenst is ontstaan, is de controlerende functie verloren gegaan.

En Schiphol zelf dan? Het is ons een raadsel waarom deze luchthaven niet zelfstandig met een plan van aanpak komt. De directie moet zich toch beseffen dat het op deze plek in ons drukbevolkte land niet de eigen ambities kan realiseren. Ultiem ligt die ambitie op nog eens een verdubbeling in de komende decennia. Hoe dan? Een miljoen vliegbewegingen per jaar boven Amsterdam en de omliggende plaatsen? Denkt men werkelijk dat dit te realiseren is? Zonder problemen met omwonenden, het milieu, de veiligheid? Laat ons niet lachen.

Nu weten wij wel dat u, heer Benschop, nog niet zo lang op uw huidige positie zit. Maar heeft uw voorganger nu echt zó zitten te slapen?

SchipholWatch roept de Nederlandse politiek en het bestuur van Amsterdam Airport Schiphol dan ook op om NU te starten met het project Schiphol op zee. Wilt u het niet doen voor de omwonenden en het milieu, doet u het dan alstublieft uit eigenbelang.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. We hebben ook vaak overwogen te verhuizen, maar alle plekken die we in het verleden overwogen worden ook steeds meer belast of dreigen te worden belast als Lelystad opengaat. Overal kom je onder vliegtuigherrie te zitten. Dit kan echt niet meer doorgaan!

 2. PartijDieren

  Verhuizing naar zee is geen oplossing, iets minder vliegen en flink minder (gesubsidieerd) overstappen wel. Dat scheelt samen minstens 250k vluchten.

  • H.J. Meijer

   Gelet op de sterke bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde is het van belang luchtvaart sterk te verminderen.
   Vooral landen op het zuidelijk deel van de aarde ondervinden al hevige klimaateffecten, zoals grote hitte, hevige overstromingen, waardoor grote gebieden niet langer bewoonbaar zijn of geschikt voor bewoning door langdurige droogte [er zijn geen voedselvoorraden, veilig onderdak ontbreekt etc].
   Kijk op een globe of wereldkaart en u ziet dat op het zuidelijk deel van de aarde een grote watermassa overheerst, anders dan op het noordelijke deel. Hierdoor zijn de weersomstandigheden er totaal anders dan op het noordelijke deel van de landmassa.

   Van belang is om alles dat de opwarming zou kunnen beperken daadwerkelijk te overwegen en uit te voeren.
   De behoefte van de door winstbejag gedreven luchtvaartmaffia om nog meer vliegtuigen de atmosfeer in te jagen is werkelijk desastreus. Het zal de opwarming nog meer versnellen.
   Dat er uit de uitlaat van een door straalmotoren aangedreven vliegtuig rampzalige massa’s giftige gassen komen, wordt gemakkelijk vergeten door mensen die denken hun reis te hebben betaald. Echter de echte prijs van de reis wordt nooit betaald. De schade is dramatisch.
   Door het onleefbaar worden van delen van de aarde zullen mensen moeten vluchten, maar waarheen?
   Het is de neoliberale politiek eigen van hun eigen woongebied een soort fort te maken. Daarbij is het grosso modo zo dat voor de economische basis daarvan veel producten zijn gehaald uit gebieden, waar de leefbaarheid dramatisch verslechtert.
   Lees over Nederlands koloniale periode, o.a. in Indonesië, waarin Nederlanders niet zachtzinnig te werk zijn gegaan, waardoor latere generaties bewoners in de problemen zijn geraakt of zullen raken.
   Des te opmerkelijker is het dat de Nederlandse regering er alles aan gelegen is het koloniale verleden in de doofpot te stoppen.
   Die doofpot kan wereldwijd gemakkelijk veranderen in een vulkaan, omdat inwoners van de gedupeerde gebieden hun rechten erkend willen zien, en omdat het nageslacht door migratie nu ook in Europa/Nederland kan zijn komen wonen, en het voor hen loont publiekelijk aandacht te vragen voor het onrecht dat hen is aangedaan.
   Daarbij komt in het geval van Nederland dat een deel van de NL bevolking het nodig vond hun eigen religie aan de lokale bevolking te presenteren als het ware geloof en alle andere vormen van religie neer te zetten als ‘van mindere orde’.
   Dat zet kwaad bloed, en de gevolgen ervan zijn niet te overzien.
   Hoe krijgen de zich superieur wanende Europeanen zichzelf op de knieën om nederigheid te betonen aan de mensen in hun voormalige wingewesten?

   Voor het behoud van het natuurlijk milieu is het van belang wereldhandel zo veel mogelijk te beperken.
   Bepaalde groepen economen geloven in schaalvergroting, waar wereldhandel uit kan voortkomen.
   Door de onoverzichtelijkheid ervan krijgen we met steeds meer problemen te maken.

   De luchtvaartsector negeert het belang van de volksgezondheid. De luchtvervuiling en ook de rustverstoring door het vliegverkeer hebben zeer ernstige gevolgen.
   Decennia neoliberaal beleid in Nederland hebben ook grote gevolgen voor de inrichting van het land.
   Regionale economieën raken ontwricht door de komst van gebiedsvreemde bedrijven, die de plaatselijke economie kunnen wegconcurreren.
   Luchtvaart veroorzaakt onbeheersbare stromen passagiers.
   Het Ministerie van Infrastructuur werkt dat in de hand.
   In feite weet het niet waar het mee bezig is. Het enige doel is het ‘in de vaart brengen’ van zoveel mogelijk vliegtuigen.
   Problemen, zoals congestie in grote steden en van oorsprong toeristisch aantrekkelijke gebieden/plaatsen duiden erop, dat er een grenzen zijn overschreden.
   Ambtenaren van het Min van Infra die ik op 11-02 op een Info-avond van dat Ministerie hierover sprak, bevestigden mijn visie dat de problematiek zeer complex is, dat andere departementen/ministeries er aandacht aan zouden moeten besteden, en dat de goedkeuring van plannen altijd een zaak is voor een samenwerkingsverband van ministeries, en niet van slechts dat ene ministerie – het ministerie van Infrastructuur – dat een agentschap van de luchtvaartmaffia blijkt te zijn.

 3. Madelon

  Fantastische brief, bravo, hebben jullie op de vorige brief ooit een antwoord gehad?
  Is het een idee hem als “advertentie” in een krant te plaatsen?

  • Ik denk niet dat de heer Benschop reageert. Ik heb – nu vele maanden geleden – vooraf de heer Benschop benadert met het verzoek om een persoonlijk e-mail adres en de mededeling dat ik hem op dit adres 1 mail zou sturen en dat het daarbij zou blijven. Dat mocht. De mail ging over de benarde situatie in Lijnden, na wijziging van de uitvliegroute in 2003. Wij hadden op dat moment besloten “Schiphol vluchteling” te worden (na 18 jaar extreme overlast) en te verhuizen naar een wat rustiger deel van het land. Een reactie van de zijde van de heer Benschop is tot nu toe uitgebleven.

Geef een reactie

Translate