Het actieplan zelf

Voor de volledigheid het gehele actieplan van de luchtvaartsector in ons land. Doel: 35% reductie CO2-uitstoot. Ten opzichte van de origineel voorspelde groei. Niet ten opzichte van nu. Uitgaande van het gunstigst mogelijke groeimodel (lees: laagste). Een scenario dat door geen van de betrokken organisaties wordt nagestreefd. Maar dat ter zijde.

Bureau CE Delft rekent luchtvaart rijk

Zomaar een paar quotes uit het rapport van bureau CE Delft over het vandaag gepubliceerde plan van aanpak door de vliegbranche.

Foto: Luka Slapnicar via Unsplash

“Een betere optie is volgens de onderzoekers dan ook om de meer-kosten van biobrandstof te subsidiëren, waarbij er de mogelijkheid is om de kosten van de subsidie neer te leggen bij verschillende actoren.” Huh, de meerkosten van biobrandstof verhalen op de belastingbetaler?

“De afgelopen decennia was de technische efficiëntieverbetering van nieuwe vliegtuigen gemiddeld 1,4% per beschikbare stoelkilometer per jaar, maar de trend lijkt af te vlakken en in de laatste jaren lag het gemiddelde op 1,1% (ICCT, 2015).In een periode van 12jaar kan een efficiëntiewinst van 12,5% geboekt worden als de vloot niet groeit en geleidelijk vernieuwd wordt. Als de vloot groeit, verbetert de efficiëntie sneller omdat de gemiddelde leeftijd van de vloot afneemt.” Huh, een groeiende vloot vliegtuigen zorgt voor grotere efficiëntie? En in absolute zin dan?
Lees verder >

In hele actieplan NIETS over herrie te lezen

De luchtvaartsector overhandigde eerder vandaag met veel tromgeroffel en borstgeklop een actieplan voor minder vervuiling in 2030(!) aan minister Van Nieuwenhuizen (I&W).

https://nieuws.klm.com/luchtvaartsector-overhandigt-actieplan-aan-minister-iw/

Greenpeace noemt het bij monde van campagneleider Cas van Kleef oude wijn in nieuwe zakken, wij constateren vooral dat er geen enkele aandacht is voor de geluidsvervuiling die Schiphol oplevert.

Cas van Kleef on Twitter

De plannen zijn oud nieuws met groen strikje eromheen. Besparingen vooral goed voor eigen portemonnee. Co2-uitstoot luchtvaart blijft in 2030 bijna even groot als nu: geen reductie dus! Als we Parijsakkoord willen halen kan luchtvaart niet meer groeien. https://t.co/T7s1BrobRD

Geluidsoverlast in de mate die Schiphol oplevert, is inmiddels internationaal erkend als belangrijke bron van fysieke en psychische ziektes. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Geluidsvervuiling heeft desastreus effect op volksgezondheid

BAARN – Niet alleen de milieuvervuiling die het toenemende verkeer met zich meebrengt kost mensenlevens, maar ook het geluid dat gemaakt wordt heeft een desastreus effect op de volksgezondheid. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuwe studie. Het is de eerste keer dat er opdracht van de Wereldgezondheidsorganiatie Europa (WHO Europe) een onderzoek werd gedaan naar het effect van verkeersgeluid op de gezondheid.

Een gemiste kans, te meer omdat er een prima oplossing bestaat voor de geluidshinder: de door ons bepleite verhuizing naar de Noordzee. Lees verder >