Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Over onze app Explane

Explane is een gratis app, speciaal ontwikkeld om vliegtuiglawaai vast te leggen en te registreren. Alle metingen met de app worden gepubliceerd op de website Aviation Noise Reports by Explane.

Deel op XDeel op Linkedin

Gebruikers van Explane kunnen met één druk op de knop het geluidsniveau van een overvliegende straaljager vastleggen, inclusief het identificatienummer van het betreffende toestel, de plaats van de meting en het tijdstip.

Werkelijke overlast
Gezamenlijk leveren deze gegevens een goed beeld van de werkelijke overlast door het vliegverkeer. Met deze cijfers kunnen alle geïnteresseerden zelf zien op de bijbehorende site https://reports.explane.org dat er een groot verschil zit tussen berekeningen door de sector en de werkelijke herrie.

Anders dan de sector, die het liefst rekent met over een hele dag uitgesmeerde gemiddelde geluidsniveaus, toont Explane de piekwaarden van het geluid. Wij zijn van mening dat het piekgeluid veel belangrijker is dan de berekende gemiddelden. Van piekgeluid worden mensen ‘s nachts wakker, door piekgeluid is een gesprek in de tuin onmogelijk en door piekgeluid is te tv niet meer te volgen.

We hopen met de database van alle metingen een tegenstem te vormen tegen alle manipulaties door de luchtvaartsector. Zodat media, politici, omwonenden en ook de luchtvaartindustrie zelf een extra bron krijgen voor betrouwbare informatie over de vliegoverlast.

Voor iedereen zichtbaar
Iedere meting door een gebruiker van de app wordt opgenomen in de database. En wordt zichtbaar voor iedere bezoeker. Er worden gemiddelden getoond, bij voorbeeld de relatie tussen vlieghoogte en gemiddeld geluidsniveau of over het gemiddelde piekniveau in een bepaald postcodegebied. Iedere bezoeker kan zo belangrijke kengetallen voor de eigen woonomgeving opzoeken.

We publiceren op de site ook de Hall of Fame. Dat zijn lijstjes van bij voorbeeld de grootste herriemakers. Welk toestel maakt het meeste lawaai? Welk luchtvaartbedrijf is gemiddeld gezien het luidruchtigst? Maar ook: in welke plaats is de overlast het grootst?

reports.explane.org

Bagatelliseren
Onze app wordt met graagte gebagatelliseerd door de luchtvaartindustrie. Metingen zouden niet betrouwbaar zijn, de methode zou niet kloppen, piekgeluiden zouden niks te betekenen. Teveel om op te noemen.

Dat mag allemaal waar zijn, maar tot op heden is er geen betere methode om de berekeningen van de sector te vergelijken met de realiteit dan ons meetnetwerk van inmiddels duizende Explane-gebruikers.

Door de veelheid aan metingen – de app is nu vier maanden beschikbaar en wordt al vele duizenden malen per maand gebruikt – worden een groot deel van deze bezwaren onderuit gehaald.

Universiteiten
Inmiddels hebben de makers van de app ook contact gezocht met universiteiten om de gegevens in de database van Explane te valideren en verifiëren. Om te kijken in hoeverre de app nuttige gegevens oplevert en ook om te kijken waar dat juist niet het geval is. Met als doel te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de waarde van de cijfers. Dus wordt ook gekeken naar de grenzen van de mogelijkheden.

Uiteindelijk zal het onderzoek van universiteiten worden opgenomen in de presentatie op de site Aviation Noise Reports by Explane. Bezoekers kunnen dan naast de ‘ruwe’ data die nu worden getoond, ook gegevens zien die zijn gecorrigeerd of beperkt met modellen die uit de wetenschappelijke onderzoeken voortkomen.

Zover is het nog niet – we zijn een organisatie met alleen vrijwilligers. Maar we zijn er volop mee bezig en zullen de gegevens altijd beschikbaar houden voor wie er ook maar belangstelling voor heeft.

Gratis downloaden
We nodigen u graag uit de app te downloaden (beschikbaar voor iOS en Android) en veel metingen te verrichten. Hoe meer metingen, des te meer gewicht kan er aan de resultaten worden toegekend. Samen sterk.

Bezoek ook eens de site https://reports.explane.org. En kijk hoe u woonomgeving wordt beïnvloed door de vliegterreur. U kunt daar inzoomen op allerlei aspecten van het vliegverkeer, zoals data, locaties, vlieghoogten, geluidsniveaus en luchtvaartmaatschappijen. Teveel om op te noemen, probeer het eens!

Translate