Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Klimaat

Advies aan regering: laat wegtransport de klimaatopgave luchtvaart maar oplossen

snelweg

Het wegtransport moet extra presteren op klimaatgebied om de vieze vliegindustrie te compenseren (foto: Sabine via Pixabay)

4.6
(115)

Zoals op deze site al zo vaak uitgelegd, zal de luchtvaart niet in staat blijken een evenredige bijdrage te leveren aan de afgesproken klimaatdoelstellingen. Daarom moet het wegverkeer de missende bijdrage van de vliegindustrie leveren.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een advies van bureau Guidehouse aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). In de 34 pagina’s tellende analyse wordt ernstig rekening gehouden met het feit dat de luchtvaart zelfs helemaal niets zal doen om de opwarming van de aarde te voorkomen.

Vervoer over land, de zeevaart en de binnenvaart krijgen volgens het rapport allemaal te maken met sectorspecifieke maatregelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. De luchtvaart niet: deze sector wordt volledig vrij gelaten in de manier waarop de klimaatbijdrage totstandkomt.

“Daardoor is niet gegarandeerd dat er fysieke inzet komt uit de luchtvaartsector”, aldus Guidehouse. Zij verwachten dat de vliegindustrie liever emissierechten inkoopt bij andere sectoren die de uitstoot wel terugbrengen.

Akkoord Duurzame Luchtvaart loze beloften
“Met de huidige verwachte invulling van de brandstofinzet wordt het doel binnen het nationale Akkoord Duurzame Luchtvaart van 14 procent hernieuwbare brandstoffen niet behaald”, aldus de analisten.

Vanwege het uitblijven van enige actie in de vliegindustrie worden de reductiedoelstellingen voor het vervoer over land en die voor de zee- en binnenvaart veel hoger. Het wegtransport moet geheel op eigen kracht 22 procent minder broeikasgassen gaan uitstoten, de binnenvaart 14,5 procent en de zeevaart 8,8 procent.

Het ‘gat luchtvaart’ moet worden gecompenseerd door de sector vervoer over land. Tegelijkertijd mag de vliegindustrie als enige volledig kiezen hoe invulling wordt gegeven aan de eigen minieme bijdrage aan de klimaatafspraken (illustratie: Guidehouse)

Vliegindustrie weer vrijgesteld
Daarbij krijgt het vervoer over land geen enkele ruimte in het beleid om emissierechten buiten de eigen sector in te kopen en de scheepvaart slechts voor 2,5 procent. De luchtvaart wordt geheel vrijgelaten en kan dus 100 procent van de emissierechten elders opkopen zonder zelf ook maar iets aan verduurzaming te doen.

Guidehouse verwacht dat de vliegindustrie hier volop gebruik van zal maken, omdat het goedkoper is om andermans emissierechten op te kopen dan te betalen voor alternatieve brandstoffen. Deze strategie wordt volledig gefaciliteerd door de overheid omdat deze weigert een sectorspecifieke doelstelling op te leggen zoals het weg- en watertransport wel kennen.

Wanneer ook de luchtvaart een gelijke en sectorspecifieke doelstelling opgelegd zou krijgen, zouden de kosten van de verduurzaming eerlijker verdeeld worden, zo stellen de onderzoekers.

Het enige houvast om alsnog enige actie te krijgen vanuit de vliegsector is het boterzachte Akkoord Duurzame Luchtvaart. Daarin hebben partijen uit de sector toegezegd alternatieve brandstoffen te gaan inzetten, zodat gehoopt mag worden op nog enige mate van verduurzaming. Die afspraken zijn echter niet wettelijk verankerd en iedereen die thuis is in het dossier luchtvaart weet wat dat betekent.

Pamperen
“Om verduurzaming binnen de luchtvaart toch te realiseren is het daarom belangrijk om andere stimulerende factoren zoals het verzorgen van goede infrastructuur en in gesprek blijven en het gesprek gaande houden tussen potentiële lokale brandstofleveranciers, vliegmaatschappijen en faciliterende partijen als Schiphol.”

Het ontbreken van verplichtingen voor de vliegindustrie betekent ook dat investeringen in alternatieve brandstoffen niet van de grond komen. “Voor andere sectoren gelden die verplichtingen wel, waardoor sowieso meer zekerheid wordt geboden.” En er dus actie wordt ondernomen.

“Omdat de luchtvaart volledig vrij wordt gelaten, wordt innovatie binnen deze sector niet of nauwelijks gegarandeerd”, aldus het rapport. “Terwijl dit bij de andere sectoren wél gebeurt. Niet verrassend: investeringen en innovatie gaan vaak hand in hand.”

Het onderzoek onderstreept opnieuw de uitzonderingspositie van de vliegindustrie. In het voorkeursscenario wordt de sector volledig vrij gehouden en verwachten de onderzoekers eigenlijk geen tot zeer weinig actie.

De klimaatschade die de sector aanricht, moet dan blijvend door andere ondernemers worden gecompenseerd. Hun toch al zware opgave wordt daardoor nog lastiger op te lossen. De klimaatkosten van ploftickets en overstappers verschuiven zo naar nuttige sectoren als trein- en wegtransport.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 115

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Sahara

  Ik las vorige week dat de Sahara al aan het oprukken is over de Middellandse Zee en al in Spanje is aanbeland.

  Europa krijgt ook klimaatvluchtelingen te verwerken uit de eigen zuidelijke Europese landen. Te droge grond, te weinig drinkwater, te weinig water voor landbouw, verdwijnen biodiversiteit, verdwijnen bomen, verdwijnen planten en verdwijnen van leefbaarheid in rap tempo.

  Waar is het Europese klimaatplan en de benodigde klimaatbeslissingen per lidstaat? Waar zijn de dagelijkse landelijke beslissingen die nodig zijn om Nederland en Europa voor de bevolking leefbaar te houden?

  Met het fossiel gericht denken hier en nog steeds alles in dienst van de luchtvaart, verzaken alle politici hun plicht. Maar misschien kunnen ze niet wachten tot het hier ook één grote zandbak is, dan kunnen ze lekker spelen. Zandtaartjes maken en kuilen graven voor een ander.
  Iets anders kan ik van dit soort beslissingen niet maken (verschuiving klimaatopgave naar andere sectoren, uitzondering stikstof, verspreiding PFAS, ongebreidelde uitstoot CO2 en giftige andere uitlaatgassen, afgegeven Natuurvergunning met vertragingstactiek etc etc).

  25
 2. M.Pool

  Thomas wijst op een versterking van de binnenvaart. Mij valt op dat in het artikel de spoorwegen alleen in de laatste zin genoemd worden.
  Met de trein reizen naar Spanje of Italië loopt niet soepel. Dat kan veel beter.
  Meer hoge snelheidstreinen, meer nachttreinen. En het oplossen van de troubles tussen de Franse en Spaanse spoorwegen. Het wordt tijd voor één Europees spoorbedrijf.

  11
 3. Paul

  Ondertussen wordt BAS weer in het zonnetje gezet in de media .

  Om te laten zien dat er “echt wat”met de overlastklachten wordt gedaan.

  “Vliegklachtendienst BAS wil meer worden dan bezwarenverzamelaar. Door aandacht te vragen voor de problemen van omwonenden van Schiphol speelt dit aanspreekpunt een steeds grotere rol bij veranderingen.”

  Dat schrijven dus de media over die “grotere rol” ,niet een citaat of PR-kreet van BAS.

  Vraag:
  “Er zijn actiegroepen die daarvoor Vliegherrie.nl en lawaaimeet-app Explane hebben opgezet.”

  Antwoord BAS:
  “We proberen ons daar zo min mogelijk mee bezig te houden. Wij verifiëren en valideren elke melding. Wij maken echte analyses en kunnen ook echt iets met onze data. Er wordt aantoonbaar naar ons geluisterd. Op sites als Vliegherrie kunnen mensen onbeperkt klagen, ook geautomatiseerd. En er is geen relatie tussen een melding het werkelijke vliegverkeer.”

  Vooral die laatste zin geeft weer het dedain weer.
  https://archive.is/e81Ut

  20
  • Maaike

   Ik lees wel meer tenenkrommende opmerkingen in dat stuk tekst. De titel alleen al suggereert dat het zin heeft om klachten in te dienen bij BAS. Dat betwijfel ik. Ik heb jarenlang klachten bij hen ingediend en het aantal vluchten is alleen maar gegroeid. Wat was dan de toegevoegde waarde van mijn klachten?

   Ook de klacht dat veelklagers automatisch klachten indienen. Natuurlijk willen mensen automatisch klachten indienen! Enig idee hoeveel moeite het kost dagelijks klachten in te moeten dienen? Ik heb periodes gehad dat ik zo klachtenmoe was dat ik helemaal niets indiende.

   De toegevoegde waarde is dan vooral dat BAS een vliegtuig kan koppelen aan de klacht. Ja? En? Maakt mij het uit welk vliegtuig het is. Hij maakt herrie en ik heb er last van. Dat is wat ik wil melden.

   Of ook de vraag of een max van 500 klachten nog fair is. Nee, dat is het niet. Als BAS dan toch zo graag vliegtuigen wil koppelen aan klachten, dan zouden mensen ook in de gelegenheid moeten zijn om juist specifieke tijdstippen op te geven. Maar met een max van 500 mag je net iets meer dan 1 klacht per dag opgeven en dus dien je als vanzelf (in combinatie met klachtenmoeheid) 1 periodeklacht per dag in.

   Het is in mijn ogen een organisatie die los staat van de belevingswereld van de omwonenden. Ik heb nog altijd meer vertrouwen in vliegterrein.nl.

   25
 4. Mario

  De elite maken om de haverklap gebruik van de vliegtuigen.
  En daarom vervuilen de vliegtuigen zogenaamd niet of een beetje.

  5
 5. FA

  En vandaag weer het bericht dat die andere VVD-minister, Van der Wal, dwars tegen de adviezen in, besluiten heeft genomen. Versoepelen van stikstofregels voor Schiphol, terwijl deskundigen en haar eigen hoge ambtenaren aangeven dat dat helemaal niet kan.

  Alles om die vliegtuigen maar in de lucht te houden. Alles in dit gave landje moet wijken voor de luchtvaart.

  Gelukkig hebben we hier nog een scheiding der machten, waarbij we nog een behoorlijk functionerende rechterlijke macht hebben.

  Het is alleen wel te triest voor woorden dat dit de manier van besturen is geworden; vertragen, vertragen en vertragen en tegen beter weten in bepaalde beslissingen nemen.
  Gelukkig zijn er volhardende burgers die deze wanpraktijken tegengaan!

  34
  • Peter Bos

   Is de minister niet via het strafrecht aan te pakken wegens schending van het ambt en/of misbruik van bevoegdheden?

   21
 6. SK

  Ben heel benieuwd door wie en met welke opdracht (inclusief gewenste uitkomst) Guidehouse dit apport heeft geschreven. Minister Harbers I&W heeft u enig idee? En hoeveel belastinggeld mocht het deze keer kosten?

  22
 7. Winny lieverst

  Waarom roept minister Harbers steeds dat het minder moet met de luchtvaart en nu weer een relaas in de media dat het cancellen van de nachtvluchten meer vluchten gaat geven tijdens de dag. Het is weer vastgelegd in luchtvaartnota en de EU is er tegen. Kan de Tweede Kamer geen amendement aannemen dat die luchtvaartnota wordt aangepast.

  15
 8. Dick

  Kwestie van tijd ….
  Het kabinet zal wel moeten , aankomende tijd zal er zo vreselijk veel geld nodig zijn , op zorg , immigratie, milieu , huisvesting, infrastructuur, krimp veestapel , mest uitrijden , natura 2000 beschermen , akkoord Parijs , uitspraak mensenrechten , enz, enz ….. allemaal dankzij GEEN beslissingen nemen ….dat kan never ever nooit opgelost gaan worden met belasten van burgers en kruideniers… de LV gaat echt zijn portie moeten afstaan , dat is onafwendbaar…. LOS ! Van alle rechtzaken welke op stapel zijn.

  De geest is uit de fles , en gaat er nooit meer in .

  38
  • Thomas

   Afgezien van het feit dat vervoer door de lucht milieutechnisch en geluidoverlast genererend niet slim is wil ik er graag op wijzen dat het verschuiven van vervoer door de lucht naar over de weg óók niet slim is. Denk aan congestie én ook vervuiling. Over (binnen-)water is handiger. Schepen, vooral binnenvaart, zijn qua volume/ton schoner of schoner te maken. Vele ladingen van vrachtwagens in één binnenschip. Moet de overheid en ook Europa wel de binnenvaartinfrastructuur weer op peil brengen en onderhouden.

   13
 9. Mike

  Een hersenspinsel : Dit zal kunnen resulteren in lege schappen en hogere prijzen voor voedsel door minder mogelijk transport op de weg én water. Vervoersbonnen om de weg op te mogen en opvolgend ook voedselbonnen.
  Maar men kan wel goedkoop (én met lege maag) blijven vliegen.
  Omdat iedereen flink vermagerd, kunnen er nog meer in een toestel ook 😉 .

  23
  • Bas

   Dit is helemaal in lijn met de luchtvaart die we kennen.
   Die past ook precies in het plaatje dat de luchtvaart niks doet aan de giftige NOx uitsoot, maar de rechten opkoopt.

   De boeren en huizenzoekers zijn de klos door onze pro luchtvaart overheid.

   26
 10. Wilfried

  Een in het vervolg levenslange boycot richting de luchtvaart. Dat is wat ik in september 2019 persoonlijk kenbaar heb gemaakt op Social Media. En dat zal mij in het vervolg ook geen enkele moeite meer kosten om mijzelf daar ook daadwerkelijk aan te houden. Zeker als je de ontelbare misstanden – nu dit ook weer – qua informatie tot je moet nemen. Nog altijd hoop ik op betere tijden, waarbij ook deze sector niet meer vrijgelaten zal blijven t.a.v. klimaat- en milieudoelstellingen.

  41

Geef een reactie

Translate