Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Bizar: Haarlemmermeer probeert honderden bezwaren tegen gifopslag Schiphol weg te strepen

bulldozer

Op Schiphol komen talloze PFAS-verontreinigingen voor (foto: Paul Brennan via Pixabay)

4.9
(180)

Met één streek van de pen hoopt de gemeente Haarlemmermeer af te komen van bijna alle bezwaren die bezorgde bewoners hebben ingediend tegen een nieuwe vergunning voor een PFAS-gifopslag van Schiphol. Burgers zijn woest, maar vastberaden.

Deel op XDeel op Linkedin

Om de strijd tegen de gifopslag en gifreinigingsinstallatie van Schiphol te faciliteren heeft SchipholWatch een app-groep aangemaakt voor de bewoners van Badhoevedorp. Word lid en werk samen om de vergunning te bestrijden, desnoods via de rechter.

Volgens een document dat de gemeente toestuurde aan de bewoners kunnen alléén mensen die binnen een straal van 500 meter bij de gifopslag wonen bezwaar maken. Dat zijn slechts vijf van de in totaal meer dan 600 indieners.

Haarlemmermeer vindt dat slechts vijf van de 600 bezwaarmakers ontvankelijk zijn (eigen foto).

De redenering die de gemeente hier volgt is bizar. Het college van burgemeester en wethouders onder leiding van Marianne Schuurmans beroept zich op een oud arrest dat ging over de stank van een vleeskuikenbedrijf. Hoewel geuroverlast een serieus probleem kan zijn, is het risico bij Schiphol veel groter: daar wordt gewerkt met zeer giftige PFAS-verbindingen die al bij een geringe opname in het lichaam ernstige ziektes kunnen verspreiden, waaronder kanker.

In het geval Schiphol gaat het bovendien vooral om PFOS, één van de giftigste verbindingen uit de PFAS-groep. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze soort zich zeer makkelijk verspreidt via de bodem en het grondwater. Niet voor niets gelden voor PFOS extreem strenge eisen.

Risico op snelle verspreiding gif
PFOS kan als het in de bodem, het grondwater of oppervlaktewater belandt zeer snel grote afstanden overbruggen. Uit onderzoek in Amerika is bekend dat er op tientallen kilometers van een bron negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. Het afbakenen van een gebied met een straal van 500 meter doet dan ook geen recht aan de grote risico’s van het opslaan en verwerken van PFOS.

Los daarvan is de jurisprudentie waarop de gemeente zich beroept later vernietigd door de Raad van State. Dat betekent dat de hoogste rechter in ons land dat vonnis al ongepast vond voor geuroverlast, laat staan voor de mogelijke verspreiding van ernstig giftige stoffen.

In het vervolg van het verweer grossiert Haarlemmermeer in de drogredeneringen. Het PFAS-stof zou niet kunnen verwaaien omdat er folie wordt toegepast. En waar het open ligt wordt de gifgrond nat gehouden (waar gaat dat water heen?) en transport van het PFAS zal niet plaatsvinden bij harde wind (wel bij een briesje?).

Gewaagde aannames
Het zijn nogal gewaagde aannames, gezien de manier waarop Schiphol in het recente verleden onzorgvuldig omging met de PFAS-grond. Nota bene stelt het vliegveld zelf dat het folie geen ‘waterdichte’ oplossing is.

Deskundigen wijzen er SchipholWatch op dat voor de opslag van de gifgrond verplicht gebruik moet worden gemaakt van de ‘best beschikbare technieken’. Dat het folie op en onder de Schiphol-opslag daar niet onder vallen, is duidelijk. Immers zou het veiliger zijn een overdekte hal of afsluitbare opslagcontainers te gebruiken. Schiphol voldoet daarom niet aan deze verplichting en de gemeente vindt het best.

Brisant advies ILT
In een brisant advies waarschuwde ook de nationale Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) al tegen stofemissies uit bepaalde onderdelen van de op te richten reinigingsinstallatie, maar ook vanuit de tijdelijke opslagdepots. Haarlemmermeer en de omgevingsdienst negeren dit advies volledig.

ILT stelt bovendien klip en klaar dat een zeiltje onder de gifgrond niet voldoende is.

En dan is het nog maar de vraag of Haarlemmermeer wel het bevoegd gezag is voor deze vergunning. ILT is in ieder geval overtuigd van het feit dat de PFAS-reinigingsinstallatie onder de provincie valt. Dan is het waarschijnlijk dat ook de tijdelijke depots daaronder vallen, het is immers één installatie met depots voor aan- en afvoer. Althans, zo ziet ILT het.

Mogelijk het wrangste onderdeel uit het verweer van de gemeente is dat het college van mening is dat de bezwaarmakers zelf maar aannemelijk moeten maken dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s. Daarmee probeert zij de burgers een rad voor ogen te draaien: het is immers onze overheid die een zorgplicht heeft en voor een schone en veilige leefomgeving dient te zorgen. Wetenschappelijk bewijs stapelt zich op over de schadelijkheid van PFAS en specifiek het op Schiphol veel voorkomende PFOS.

Gemeente graaft zich in
De gemeente neemt een enorm juridisch risico door zo opzichtig weg te kijken van de risico’s van de gifopslag van Schiphol. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat Haarlemmermeer totaal geen zicht heeft op de omvang van alle verontreinigingen. Hoogheemraadschap Rijnland beschikt niet over actuele metingen, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft geen totaalplaatje. Hoewel wettelijk verplicht heeft nimmer sanering plaatsgevonden en zijn slechts partijen gifgrond naar buurgemeenten geëxporteerd.

Haarlemmermeer speelt hier een wrang hoog spel. Gepoogd wordt bezorgde burgers de wind uit de zeilen te nemen op de formele grond van niet-ontvankelijkheid. Daarmee hoopt het college kennelijk de echte problemen te ontwijken – de intense en wijdverbreide PFAS-vervuiling op en rond het vliegveld.

Officieel vindt de gemeente zichzelf het bevoegd gezag, maar met deze werkwijze kan het natuurlijke gezag rap verwateren. Als burgers niet langer vertrouwen op de lokale gezagsdragers, ontstaan terecht spanningen en onbegrip onder de bevolking. Het college van burgemeester en wethouders mag beseffen dat vertrouwen te voet komt en te paard verdwijnt.

Meerdere bewoners van het dichtbij de gifopslag gelegen Badhoevedorp verwachten niet veel van de uitkomsten van de hoorzitting morgenvroeg. Zij overwegen naar de rechter te stappen als de gemeente onvoldoende oor heeft voor de bezwaren.

Om de strijd tegen de gifopslag en gifreinigingsinstallatie van Schiphol te faciliteren heeft SchipholWatch een app-groep aangemaakt voor de bewoners van Badhoevedorp. Word lid en werk samen om de vergunning te bestrijden, desnoods via de rechter.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 180

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Hoofddorper

  Goedkope truc van de gemeente.

  4
 2. Listenbedrog

  Kom net terug van de hoorzitting, is precies verlopen zoals boven beschreven. Gegoochel over metingen in de nabijgelegen sloten. Mag omgevingsdienst zogenaamd niet doen, is de taak van Rijnland. Wat houden ze zich keurig aan de wet!!! Nu wel.
  Met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Alleen de rechter kan uitkomst bieden.

  24
 3. B. van Marlen

  Deze mevr. Schuurmans is duidelijk van het padje geraakt. Een gang naar de rechter wordt onontkomelijk! Bestuurders zijn wel degelijk verantwoordelijk voor fatsoenlijk bestuur.

  De kreet ‘best beschikbare technieken’ heb ik vaker voorbij zien komen in milieukwesties. Ik zie hierin vooral een strategie om zaken te verdoezelen en niets te hoeven doen.

  Het argument ‘dat de bezwaarmakers zelf maar aannemelijk moeten maken dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s’ is volkomen absurd en gaat voorbij aan de grondwettelijke zorgplicht van de overheid voor een gezonde leefomgeving.

  Blijkbaar is er in de bestuurscultuur in dit land nog bijster weinig echt veranderd. Strijd door en ga naar de rechter dus.

  22
 4. Hugo van der Wees

  De gemeente Haarlemmermeer wil alleen maar veel geld verdienen aan Schiphol. Helaas bleek dat toeristenbelasting heffen op HUB passagiers niet kon, nu is er strijd over baatbelasting (de luchthaven heeft baat bij de voorzieningen en de infrastructuur van de gemeente, de bewoners hebben last van de luchtvaart) en ga zo maar door.
  Een locoburgemeester en voor de luchthaven verantwoordelijke wethouder die op zijn LinkedIn profielfoto voor een KLM vliegtuig poseert en nu dus een burgemeester die een vergeeld en obscuur arrest over stankoverlast denkt te moeten gebruiken om lastige vragen en mogelijk veel werk te voorkomen. Hoezo geen vertrouwen meer in de overheid..?

  22
 5. Jan Barteld

  Hoe komt het dat volksvertegenwoordigers zo wreed zijn voor hun kiezers en voor de natuur ? Worden zij en eventueel hun familie bedreigd, onder druk gezet door bedrijven of particulieren ? Zijn ze bang om links gevonden te worden, terwijl gezondheid , preventie en natuur niet links zijn … ? Zijn ze bang om hun baan te verliezen en daarna geen baan meer te zullen vinden als ze opkomen voor de gezondheid van hun generatie en die van de volgende generaties ? Is er een narcistische of anders geestelijk en mentaal gestoorde bullebak, zoals dat lang in de gemeente waarin ik woonde, die de touwtjes in handen heeft ? Deze mensen zijn onverantwoordelijk en incompetent voor hun job op het gebied van omgaan met gif en de volksgezondheid. Macht corrumpeert, maar dat is geen excuus om daar verandering in aan te brengen en tot fatsoen, menselijkjheid en respect terug te keren. Wat is hier werkelijk aan de hand ? Ik ben erg te sprreken over de vasthoudendheid van de mensen van Schipholwatch om dingen recht te zetten en zich niet te laten betuttelen. Niemand hoort boven de wet te staan, nergens.

  26
 6. Jo Steinschuld

  “de gemeente Haarlemmermeer” ??

  Dit moet concreter.
  Hier moeten personen genoemd worden die dit willen doordrukken en die hierop aangesproken moeten worden met naam en toenaam zodat zij zich niet meer kunnen verschuilen achter zoiets anoniems als “de gemeente”.
  Misschien worden dan ook de belangen van hun duidelijk.

  22
 7. Jonathan de B

  VVD?

  13
 8. Michiel

  Welk bedrijf laat zich eigenlijk inhuren door Schiphol om al dit graafwerk en transport te doen?

  Je zou toch zeggen dat er genoeg klusjes te vinden zijn waarbij de kans minder groot is dat je later met je naam in de krant staat vanwege ziek personeel? Denk aan asbest en chroom 6.

  17
 9. John Poole

  Do you have a procedure in your municipal government for what we call “recall” in the United States? That is where you can request a specially set election not normally scheduled, given enough signature, to have a vote if someone should be removed from office. This procedure can be very effective in reminding elected representative that they are answerable to their constituents. I’m assuming your mayor is elected. Perhaps not enough people affected by Schipol can sway an election? Applying a 500 meter standard for PFAs is ludicrous.

  18
 10. Reactie door auteur

  SchipholWatch

  Voor de mensen in Badhoevedorp hebben we een app-groep opgericht. Werk samen om de omstreden vergunning te bestrijden! Word lid via https://chat.whatsapp.com/LNZMH1p2llW16gaJn1ZtHc

  16
 11. Maaike

  Dit is niet eens meer witteboordencriminaliteit. Dat zou immers nog inhouden de mazen in de wet in je voordeel te gebruiken, ook al ga je daarmee in tegen de geest van de wet. Dit is in mijn ogen moedwillig de wet overtreden en moedwillig de gezondheid van mensen op het spel zetten. Wellicht zou daar zelfs gevangenisstraf op staan.

  55
 12. Kijk naar de toekomst

  Weer een College dat in de greep van de mega netwerklobby van luchtvaart en vastgoedsector is verstrikt?

  42
 13. Sjors

  Hoe is het toch mogelijk. Deze mensen zijn corrupt dan wel incompetent. Of zie ik iets over het hoofd?

  56
  • Rob

   Dat geld zeker voor de burgemeester van Haarlemmermeer. Die heeft over paar jaar prachtig ere baantje op Schiphol en vliegt voortaan business class met de hele familie.
   Het is alleen maar liegen en bedriegen over alles wat met de luchtvaart te maken heeft

   45
  • Ed

   jazeker, ze kunnen ook corrupt en incompetent zijn.

   11
  • Josje

   Zowel corrupt als incompetent, en daarom persoonlijk aansprakelijk.
   Op uw uitroep ‘hoe is het toch mogelijk’ kan nog wel een nadere verklaring worden aangevoerd. Het is niet louter het gevolg van de individuele karaktertrekken van de betrokken bestuurders. Zijn zijn ingebed in een politieke en maatschappelijk omgeving waarin het al decennia lang bon ton is om het belang van het bedrijfsleven op alle mogelijke manieren te bevorderen, en (al of niet reële) economische waarde als het hoogste goed te zien waarvoor alle andere belangen moeten wijken. Daarbij leven we in een sterk rationeel georiënteerde cultuur die blind is voor alles wat niet in regels en cijfers uit te drukken valt. Als het op papier ‘klopt’ – wat voor rare rekentrucs of denkfouten daar ook aan te pas komen – dan is de maatschappelijke zorgplicht afgevinkt. Hoe gedetailleerder en ingewikkelder de regels, hoe beter. Er zullen genoeg ambtenaren zijn die in principe te goeder trouw zijn en geloven dat met het schrijven van een rapportje de overheidstaak netjes is vervuld. Maar dat ontslaat hen natuurlijk niet van de plicht om zelf na te denken wat het eigenlijk betekent wat ze daar hebben opgeschreven, wat de consequenties voor burgers zijn en hoe hun belang wordt gewaarborgd, de belangrijkste overheidstaak immers. Een bestuurder die zicht heeft op het grotere geheel kan met een ondoorzichtig ambtelijk rapport makkelijk zaken toedekken en de hand lichten met integer bestuur. Dat kan puur gemakzucht zijn of kwade trouw (het geval van bovenstaande niet-ontvankelijkverklaring van bezwaren door Schuurmans zou ik betitelen als kwade trouw in het kwadraat, nl. schaamteloze hubris en ultieme minachtig voor omwonenden). De bestuurder weet: geen hond die er zich in gaat verdiepen, tenzij iemand onraad ruikt. Maar dit druist natuurlijk regelrecht in tegen de verantwoordelijkheid die het ambt meebrengt en kan op geen enkele manier een excuus zijn om kwalijke praktijken te faciliteren. Dus zo kan het gebeuren dat er een gigantische beerput wordt opengetrokken als burgers en organisaties als SchipholWatch er wél werk van maken de ambtelijke documenten grondig door te spitten.

   11

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate