Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling, Update

Commissie MER blijkt nooit om advies gevraagd over PFAS-installatie Schiphol

provinciehuis

Provinciale Staten of de gemeenteraad van Haarlemmermeer kunnen MER-advies alsnog afdwingen (eigen foto)

4.8
(119)

Vandaag heeft de Commissie MER (CieMER) aan SchipholWatch bevestigd nooit te zijn gevraagd om een advies over de installatie die Schiphol wil bouwen om PFAS-gifgrond te reinigen.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit staat haaks op de bewering die adjunct-directeur Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maandag jongstleden deed ten overstaan van een volle zaal bezorgde burgers. Hij beweerde daar dat de Commissie MER “had meegekeken” bij het besluit om geen milieueffectrapportage van Schiphol te eisen.

Om de strijd tegen de gifopslag en gifreinigingsinstallatie van Schiphol te faciliteren heeft SchipholWatch een app-groep aangemaakt voor de bewoners van Badhoevedorp. Word lid en werk samen om de vergunning te bestrijden, desnoods via de rechter.

In zo’n rapportage worden de mogelijke schadelijke aspecten van de installatie nauwgezet in kaart gebracht met als doel het milieu en de leefomgeving zo goed mogelijk te beschermen. Het opstellen van zo’n rapport kost echter veel tijd en veel geld. En de uitkomst kan zijn dat de nadelige gevolgen en de risico’s te groot zijn.

Schiphol gaf daarom zelf in de vergunningaanvraag aan dat een MER-procedure niet nodig is. De Omgevingsdienst nam die opinie klakkeloos over – volgens eigen zeggen dus in overleg met de Commissie MER.

Commissie kan zeer kritisch zijn
Die commissie adviseert desgevraagd over de opzet en uitvoering van milieu-effectrapportages en kan daarin zeer kritisch zijn. Zo wijst men vaak vooraf op tekortkomingen in de opzet van het onderzoek en achteraf op onjuistheden of onvolkomenheden in de rapportage.

CieMER mag niet zelfstandig adviezen uitbrengen, maar moet om advies worden gevraagd door het bevoegd gezag. Volgens de gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst is dat de gemeente zelf, maar uit een advies van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) aan de Provincie Noord-Holland lijkt het juist de provincie te zijn. De ILT adviseert bovendien wél een MER-rapportage te eisen van Schiphol.

Een woordvoerder van de Commissie MER zegt goed te kunnen begrijpen dat omwonenden zich ernstige zorgen maken over de wasinstallatie en het risico op milieuverontreiniging. Hij verwacht – op basis van een eerste inschatting – dat wel degelijk een MER-traject moet worden doorlopen. “Maar onze handen zijn gebonden: we moeten opdracht krijgen van de provincie of de gemeente voor we kunnen adviseren.”

Onfrisse situatie
Er is nu een onfrisse situatie ontstaan: twee gezaghebbende instanties – ILT en de CieMER – vinden dat er een MER-rapport moet komen, de provincie houdt zich vooralsnog stil en de gemeente Haarlemmermeer noemt zichzelf – tegen de visie van ILT in – bevoegd gezag en wil Schiphol gewoon zijn gang laten gaan, hierin gesteund door de omgevingsdienst. Die dienst werkt op zijn beurt weer in opdracht van zowel de gemeente als de provincie.

Een hooggeplaatste ambtenaar bij de omgevingsdienst liegt vervolgens ten overstaan van een volle zaal bezorgde burgers en erkent dit in zeer kleine kring na zijn presentatie. Bij navraag blijkt de directeur inderdaad buiten de waarheid te hebben gesproken.

Ondanks alle zorgen van omwonenden is de vergunning al verleend. Daarop kwamen 600 bezwaren binnen, die op 19 maart aanstaande in een hoorzitting worden behandeld. De ervaring leert dat zo’n zitting weinig zal veranderen aan de voornemens, omdat hier de slager zijn eigen vlees keurt. De hoorzitting wordt immers georganiseerd door dezelfde gemeente die zo gemotiveerd is om Schiphol zijn gang te laten gaan.

Moet de burger weer naar de rechter?
Als burgers zich onvoldoende gehoord voelen in hun bezwaren, bestaat daarna de mogelijkheid om de rechter om een oordeel te vragen. Het is te hopen dat Badhoevedorp voldoende georganiseerd is om deze extra stap ook te zetten.

SchipholWatch heeft inmiddels contact gezocht met leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en van Provinciale Staten van Noord-Holland. Mogelijk zijn ook zij verkeerd voorgelicht door de omgevingsdienst of hun colleges. Nu zowel ILT als de CieMER vinden dat het verstandig is een MER-traject te doorlopen, maar provincie noch gemeente opdracht geven aan de Commissie MER hierover te adviseren, kunnen de raadsleden alsnog zo’n opdracht afdwingen.

Nattevingerwerk
De situatie schreeuwt om een fatsoenlijk doorlopen vergunningprocedure, inclusief de milieu-effectrapportage. Het gaat immers om een experimentele installatie waarin een levensgevaarlijk gif wordt geprobeerd uit enorme hoeveelheden grond te halen. Volgens directeur Bakker gaat het om meer dan 200.000 ton gifgrond. Dat moet allemaal gaan gebeuren vlakbij de bebouwde kom van Badhoevedorp en vlakbij een kinderdagverblijf. Ondanks alle risico’s en onzekerheden rond de experimentele installatie blijven omgevingsdienst én gemeente opzichtig wegkijken.

Het besluit om geen MER-traject te eisen van Schiphol is bovendien gebaseerd op nattevingerwerk, want rapporten die Schiphol zegt te hebben laten opstellen over de werking van de wasinstallatie zijn tot op heden niet openbaar gemaakt. Over het vervolgtraject (het bakken van PFAS-bakstenen uit de zwaar verontreinigde reststromen) bestaat zo mogelijk nog meer onduidelijkheid. Dat proces is alleen maar in een laboratorium uitgeprobeerd en nooit op enige schaal ingezet.

Update 14 maart 2024 om 17:00 uur
Het bestuur van SchipholWatch vindt het zeer ernstig dat een directeur van een omgevingsdienst onwaarheden verkondigt aan bezorgde burgers. Daarom dienden we vanmiddag een officiële klacht in bij de dienst.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 119

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Flip Bruhl

  Dank voor jullie uitstekende artikel en vooral het gedegen uitzoekwerk! Ook bij de voor Ttop 4 verleende tijdelijke opslagvergunning was blijkens die zelfde vergunning geen MER noodzakelijk. … De juridische verwikkelingen hierover kunnen veel tijd en geld kosten. Ik zag bij regen het water zich door de opslag heen een weg naar de naastgelegen sloot banen. Dat gaat zo door tijdens alle juridische procedures. Want de vervuilde grond is al verplaatst vanaf het moment dat de vergunning verleend is.

  18
 2. SK

  Je begint je af te vragen in hoeveel andere vergunningen zijn verleend op basis van slechts rapporten van Schiphol /KLM etc. waarvan men beweert dat alle verplichte richtlijnen en protocollen zijn getoetst door b.v. CieMer of een ander onafhankelijk bedrijf/orgaan, maar deze helemaal niet zijn benaderd/betrokken. Dank Schipholwatch voor jullie tomeloze inzet om de onderste steen boven te krijgen en het geven van hoop!

  26
 3. Derk

  Sluiten de boel op Schiphol!

  20
 4. Rob

  Haarlemmermeer doet waar ze zin in heeft. Waarschijnlijk vliegt mevrouw de burgemeester business class op vakantie met de klm
  Misselijke bende daar. Alles voor de liegende en bedriegende luchtvaart.

  26
 5. De ondraaglijke domheid van het bestaan

  Gisteren op rtlnieuws.nl:
  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5439914/hoe-komt-pfas-eieren-er-hangt-een-sluier-van-over-de-hele-wereld

  PFAS zit in de lucht, in de bodem, in ons lichaam (bloed), in ongeboren kinderen, in zeeschuim, in kippen, in eieren.

  Het zit ook in het lichaam, het voedsel, de lucht en het drinkwater van de bestuurders die dit allen toestaan. Als we hun zouden vragen elke dag een theelepel gif in te nemen, dan zouden ze dat natuurlijk weigeren. Maar beslissingen nemen die iedereen (en hunzelf, hun familie) langzaam vergiftigt, dat mag wel?

  Hoezo is de lobby toch steeds sterker dan het gezond verstand? PFAS wordt niet verboden, glysofaat niet, vervuilende luchtvaart wordt geen strobreed in de weg gelegd, tata met hun gifwolken. Zouden die bestuurders die steeds ten gunste van dit soort bedrijven beslissen na elke werkdag denken “zo, weer goed bezig geweest vandaag.” Terwijl de domheid van elke dag zulke beslissingen nemen er maar vanaf blijft spetteren,. Evenals nu weer, om geen MER te eisen en zo wie zo akkoord te gaan met een wasinstallatie waarvan het succes totaal onbewezen is.

  32
  • Maaike

   Antwoord is simpel: economisch belang. Dé toverspreuk die Voldemort met zijn Avada Kedavra als amateur wegzet. Waarom het een betere spreuk is? Omdat mensen al zolang gebrainwasht zijn met die spreuk dat ze geloven dat het iets goeds brengt. Terwijl er zoveel kapot wordt gemaakt bij het nastreven ervan.

   13
 6. A

  Je vraagt je werkelijk af hoe het mogelijk is dat een adjunct directeur van de OD nzkg verantwoordelijk voor twee hele grote vervuilers : Tata en Schiphol met meer dan 25 ervaring en een juridische achtergrond een MER traject zo maar kan vergeten en dan ook tegenover verontruste burgers niet de waarheid spreekt. We zien nu pas wat er allemaal mis is bij TATA ,wat jarenlang onder de pet is gehouden . Hoop dat alle misstanden bij Schiphol nu ook snel boven tafel komen !

  41
 7. MER verplicht

  Goed werk! Zonder jullie spitwerk was Schiphol weer weggekomen met een slinkse werkwijze!

  Veel dank voor jullie inzet.

  44
 8. Pieter van der Neut

  Hoe kunnen de gemeenteraad en de Provincie in hemelsnaam accepteren dat er zo met het belang van de burger en het milieu gerotzooid wordt? Volledig terecht dat er een officiële klacht tegen Mario Bakker van de Omgevingsdienst is ingediend door het bestuur van SchipholWatch.

  43
 9. Ambtseed vergeten?

  Deze meneer heeft een voorbeeldfunctie binnen een organisatie die de veiligheid van onze leefomgeving moet waarborgen. En zijn ambtseed is duidelijk. Op papier staat het mooi, maar wat heb je eraan als een directeur zich er al niet aan houdt?

  Ambtseed Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Ik zweer/beloof als ambtenaar plechtig het volgende:
  1. Ik zal mij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.
  2. Ik zal de gerechtigheid dienen.
  3. Ik zal trouw zijn aan de grondwet en de overige wetten van het rijk.
  4. Ik zal mij inzetten voor de rechten en het welzijn van alle burgers uit het werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
  5. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen en procedures respecteren.
  6. Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen uit het werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het door hen vastgestelde beleid.
  7. Ik zal van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik maken.
  8. Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.
  9. Ik zal de geloofwaardigheid van het ambt niet schaden.
  10. Ik zal het vertrouwen, dat de burger in mij mag stellen, niet beschamen.

  https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringsbesluitaw2017/reactie/113491/bestand

  50
  • Lenie

   Is er een ambtenaar, die zich hier aan houdt? Wil deze persoon dan opstaan en van zich laten horen?

Geef een reactie

Translate