Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Rechtszaken

Geld voor omwonenden is slechts verdedigingslinie in rechtszaak RBV

vrouwe justitia

foto: Edward Lich via Pixabay

4.9
(103)

De miljoenen euro’s compensatie die omwonenden van Schiphol dit jaar ontvangen, is puur bedoeld als verdedigingstactiek in de rechtszaak die de stichting RBV heeft aangespannen tegen de Staat.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een beslisnota die minister Mark Harbers (I&W) aan de Tweede Kamer stuurde. De paragraaf over de redenen van de compensatiemaatregel is daarin zwartgelakt, maar SchipholWatch kreeg de ongecensureerde versie in handen.

“Het toekennen van een vergoeding is in het belang van het verweer in de civiele zaak tegen RBV. Met het toekennen van een vergoeding laat u enerzijds zien dat u ook in financiële zin de omwonenden tegemoet wenst te komen wegens gederfd woongenot en anderzijds draagt het nemen van dit soort maatregelen bij aan het herstellen van de ‘fair balance’ waar volgens RBV geen sprake is”, zo staat in de ongekuiste versie te lezen onder het kopje ‘Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden’.

Dit deel van de beslisnota moest geheim blijven (bron: Ministerie van I&W)

Ook zwartgelakt is de constatering dat de uitkering slechts betrekking heeft op de jaren 2018 en 2019, omdat volgens de ambtenaren van I&W de schade uit 2016 en 2017 inmiddels is verjaard.

Mogelijk meer compensatie nodig
“Afhankelijk van wanneer het anticiperend handhaven wordt beëindigd, kan het zijn dat er in 2023 ook nog een of meerdere grenswaarden geluid worden overschreden.” In dat geval achten de ambtenaren het waarschijnlijk dat hiervoor opnieuw tot uitkering moet worden overgegaan.

De bewering dat oudere schades verjaard zouden zijn, is overigens nergens op gebaseerd. De minister heeft immers uit eigen beweging besloten tot compensatie, waarmee verjaring helemaal niet aan de orde is. Het staat hem volledig vrij om ook eerder veroorzaakte schade te vergoeden. Maar kennelijk wordt de regeling dan te duur.

Volgens I&W komen ruim 4600 adressen in aanmerking voor de financiële compensatie. In totaal wordt 7,5 miljoen euro uitgekeerd, uiteenlopend van 50 euro tot ruim 27.000 euro. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van onder meer de mate van geluidsoverschrijding en de WOZ-waarde van de getroffen woningen. Bewoners die inmiddels verhuisd zijn, moeten de schade-afhandeling onderling regelen met de nieuwe bewoners.

Vanaf 1 mei aanvragen
Getroffen burgers ontvangen nog voor het einde van deze maand een brief waarin zij gewezen worden op de mogelijkheid de beperkte schadevergoeding aan te vragen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 mei aanstaande tot uiterlijk 31 juli. Het ministerie heeft een webpagina met informatie samengesteld.

Slechts bewoners in de rode, zwartomlijnde gebieden komen mogelijk in aanmerking voor compensatie. Links voor schade in 2018, rechts 2019. (bron: Ministerie van I&W)

Om de bedragen te beoordelen en over te maken, is bij Rijkswaterstaat een aparte afdeling ingericht. Dit kost nog eens 1,9 miljoen euro, zodat de maatregel om sterker te staan in het proces van RBV bijna 10 miljoen euro kost. Deze kosten kan I&W volgens eigen zeggen niet op de vliegindustrie verhalen. Waarom dat niet kan, wordt niet duidelijk uit de beslisnota.

Wijs geworden door recente uitvoeringsproblemen binnen de overheid (toeslagenschandaal, Groningen) maakt I&W alvast het nodige voorbehoud. De uitkering van het geld kan vertraging oplopen door onder meer de “krappe arbeidsmarkt”, in het geval veel mensen pas in een laat stadium hun aanvraag indienen of als er complexe aanvragen binnenkomen.

Precies op tijd
I&W geeft in de beslisnota duidelijk aan dat mensen schade hebben opgelopen als gevolg van het illegale ‘anticiperende handhaven’ op Schiphol. Bovendien onderstreept het ministerie dat het niet beëindigen ervan kan leiden tot nieuwe schade die moet worden vergoed.

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het handhavingsverzoek dat SchipholWatch in voorbereiding heeft en waarin gevraagd wordt een einde te maken aan het ‘anticiperend handhaven’. De compensatie komt voor ons verzoek precies op tijd: met de regeling wordt immers erkend dat er sprake is van een onrechtmatige situatie die mensen schade berokkent.

Ontvangt u een brief waarin u gewezen wordt op deze schaderegeling? Stuur ons aub een kopietje via [email protected]. We houden graag de vinger aan de pols.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 103

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Felix

  Totaal niet tegen vermindering van het aantal vluchten. Dat is weer een echte GroenLinks/ D’66 mantra. Maar wel tegen de geluidsoverlast die het veroorzaakt.
  En ook tegen de fijnstof die er iedere keer op mijn raamkozijnen ligt. Leiden ligt hemelsbreed niet al te ver van de Kaagbaan, en ook de andere landingsbanen zijn via Leiden goed aan te vliegen. In een zweefvlucht, zonder motoren aan kunnen ze m.i. het geluid aardig verminderen.

  1
 2. Jonathan de B

  Iedereen die deze compensatie uiteindelijk krijgt roep ik op dit bedrag te doneren aan RBV ter ondersteuning van de kosten van de rechtszaak tegen de minister. €50 prima, €2.200 nog beter. Ieder bedrag helpt.
  En iedereen die net op of over de rand woont roep ik ook OOK een claim in te dienen. Zet ze maar aan het werk. Bij een afwijzing in bezwaar gaan en daarna in beroep bij de bestuursrechter.

  5
 3. DP

  Ben benieuwd naar:
  – Wie er vragen gaat stellen naar deze regeling en via welk platform.
  – het uitgangspunt van deze regeling en heeft geleid naar de genoemde kriteria om in aanmerking te komen voor deze regeling
  -hoe het rechtsgelijkheidsprincipe op voorgaande punt is getoetst.
  – welke maatregel wordt getroffen ter voorkoming van voortduring van deze situatie. Als die er niet is, lijkt er sprake bestuurlijke opzet en dat lijkt een onbegaanbaar pad…?

  3
 4. 75.000 vliegtuigen 2019 recht over ons dak!

  SchipholWatch, heeft u aub een link naar de site waar de afbeelding van de gebieden te vinden is. Ik heb overal gezocht maar vind het nergens. Dit schrijven ze op een website maar nergens kaarten te vinden. Wij wonen binnen het gebied maar ontvingen géén brief. Wáár staan de kaarten?

  “Deze nadeelcompensatieregeling is bedoeld voor bewoners van woningen die in de buurt liggen van de handhavingspunten waar in de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 de grenswaarden voor geluid zijn overschreden.
  In de beleidsregel ‘Nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol’ kunt u vinden wat het gebied is waar deze nadeelcompensatieregeling over gaat. De beleidsregel heeft twee kaarten; eentje voor het jaar 2018 en eentje voor het jaar 2019.
  U kunt op deze kaarten bekijken of u destijds woonde op een adres binnen het gebied waar de overschrijding van grenswaarden heeft plaatsgevonden.
  Woonde u in deze periode in het gebied en was u de hoofdbewoner die de financiële woonlasten droeg? Dan kunt u per 1 mei een aanvraag indienen.” Bron: https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/nadeelcompensatieregeling-schiphol

  1
 5. Bourree

  Vastgeroest in een status quo en steeds weer voortborduren op de bestaande situatie waarvan steeds duidelijker wordt dat het zo niet meer kan! Een minister die opzichtig even snel nog wat omwonenden gaat compenseren om in de rechtzaak tegen dezelde omwonenden “sterker te staan” geeft hiermee zijn ware aard prijs. Manipulatie en misleiding worden ingezet om de belangen van de KLM boven de wet te stellen ten koste van vele omwonenden. ( Die er al woonden voordat de enorme uitbreiding en de hub-functie werd gerealiseerd.)
  En dat terwijl het meetpuntennet absurd slecht is georganiseerd. Veel dorpen hebben maar 1 meetpunt en die staat op “veilige afstand” van waar de overlastgevende vliegtuigen overheen vliegen. Jarenlang is er geen enkele sprake geweest van enige handhaving of compensatie maar nu wordt er, om de rechter voor de gek te houden, een slap regelingetje uit de hoge hoed getrokken. Als een kind dat na betrapt te zijn, snel het gestolen geld uit de portemonee van moeder teruggeeft om een zware straf te ontlopen. De overlast van de voorafgaande twee jaren schijnt ineens te zijn verjaard? Mensen worden door deze minister weer tegen elkaar opgezet en uitgespeeld. Het werkt de polarisatie heel bewust in de hand.
  Wie heeft er belang bij verschillende meningen tegenover elkaar te zetten? Voorstanders van vliegen hebben ook het recht om argumenten te geven die pleiten voor hun ideaal. Ik kan mij zelfs voorstellen dat er mensen zijn die helemaal opgaan in deze interesse. Het oprecht “prachtig” vinden. Het is natuurlijk ook een bijzondere uitvinding. Dat het de mens is gelukt om te vliegen als een vogel is wel spectaculair. Zijn 250.000 vliegbewegingen ook genoeg om van je interesse te kunnen genieten? Bij deze aantallen was de winst toch ook aanzienlijk? Is het echt noodzakelijk 61 maal per dag naar Londen te vliegen? En waarom zijn de reacties op elkaar zo fel? Dit is niet nodig als er wetten zijn die duidelijke normen stellen en eenvoudig recht doen aan “het recht op bescherming van een veilige en gezonde leefomgeving.” Dat is toch de basis? En dan handhaaf je de wet. Zoals elke wet. Mocht daarnaast de uitstoot, die vele malen hoger is dan de papieren berekeningen van de luchtvaart, blijken een gevaar te vormen voor de gezondheid van burgers zal het aantal vliegbewegingen in balans moeten worden gebracht met de toegestane uitstoot. Anders geen vergunning! De wereldgezondheidsoranisatie hebben hier toch wel een beetje verstand van? Dat zijn toch geen koekebakkers of wat? Als voor een hele grote groep burgers de praktijk totaal anders wordt beleefd dan de berekende normen van je eigen bedrijf dan maskeer je geen gegevens, manipuleert geen cijfers, kom je beloftes na en heb je oog voor de omgeving waarin je werkt. Een compensatie probeert achteraf recht te zetten wat krom was. Er wordt totaal niet gewerkt aan een structurele oplossing. Als jouw vliegende interesse of een bedrijfsmodel raakt aan de rechten van anderen; burgers, ouders volwassenen en ook kinderen; hebben deze burgers dan het recht zich te verdedigen, voor zichzelf op te komen en er alles aan zullen doen om een oplossing te bedenken? Als goede onernemer wil je een “trots bedrijf” met verbondenheid aan de omgeving.
  Het bedrijf zal in de toekomst veel minder vluchten mogen uitvoeren. Want de wet wordt gehandhaafd. Dus Schiphol… Zet creatieve mensen aan het werk. Vraag kunstenaars. architecten, ontwerpers designers…fantasten. Weet ik veel…Als Schiphol niet naar zee verplaatst kan worden, maak dan een fictieve zee-rotonde boven zee. Vanaf Schiphol op een verhoogd platform naar de rotonde boven de Noordzee.Vanaf de zee-rotonde wordt op gewenste hoogte de koers naar bestemming ingezet. Vermindering van de geluidsoverlast met minimaal 90 %? Door veel minder te vliegen kan de uitstoot netjes in balans worden gebracht. Dat is beter voor iedereen. En als dit geen goed idee is, BEDENK DAN WAT ANDERS! Dit probleem kan niet structureel worden opgelost met een af en toe een zakje met geld. Omdat de aandeelhouders Schiphol, de Overheid, Amsterdam en Rotterdam en ook de vliegmaatschappijen zich allemaal zeggen in te zetten voor hun prachtige milieudoelstellingen, zou de echte wil om tot een oplossing te komen toch al snel ook tot een oplossing kunnen leiden? Want…waar een wil is…

  16
 6. Michiel van Parreeren

  Vreemd, Burgerveen krijgt een gigantisch gedeelte stijgend verkeer van de Kaagbaan te verduren. Soms dagenlang pal over het dorp. Maar we hebben geen meetpunten, die staan kilometers verder waar men NIET overheen vliegt…

  Ik hoef geen geld, ik wil gewoon dat men begint met handhaven maar iets in mij zegt dat er zonder handhavingspunt niets te handhaven valt. Zo loopt het dorp niet alleen een vergoeding mis maar ook de kans op rechtvaardigheid en een gezond leven.

  Wie heeft toch dat handhavingspunt verplaatst zodat het de vliegroute niet teveel zou hinderen?

  24
  • Rekel

   En vergeet Leimuiden niet!!
   Alles , maar dan ook alles naar noord! zuid, oost (via Kaagbaan) en menigmaal naar het westen (via Aalsmeerbaan) komt met een te laag vliegende lus over Leimuiden heen. Opstijgend en, zo nodig, dalend.

   14
   • Schone Lucht

    Vandaag ook 15 uren aaneen eerst landen en vervolgens starten over Buitenveldert en Amstelveen. We zijn gaar. Geheel doorgetrokken. Veeg ons op.
    Die 500.000 zijn allang overschreden, we worden weer geschiphold.

    1
 7. ALMMJ

  Het is jammer dat er weer eens volledig onrecht wordt gedaan aan het hebben van overlast en toewijzen daarvan. Dit los van de compensatie. Meten van overlast is beperkt en menig omwonende, zal zich zwaar gepiepeld voelen, voor de zoveelste keer. Er moeten veel meer onafhankelijke meetpunten zijn, waar men echt van op aan kan, niet iets wat door Schiphol en of de overheid geregeld kan/mag worden want dat zijn belanghebbenden. Degene die binnenkort compensatie krijgen; het is jullie gegund, maar hoop dat in de nabije toekomst onze gezondheid en welzijn, sterk gaat verbeteren, uiteindelijk hebben we daar het meeste aan.

  19
 8. Josje

  Ik heb ook nog een tip voor RBV. Laat de advocaten een stagiair van hun kantoor een flink aantal ernstige overlastmeldingen die de afgelopen ruim anderhalf jaar bij Vliegherrie.nl zijn gedaan achter elkaar zetten, en lees die in de rechtszaal voor. Een kwartier lang, zodat de rechter een aardige indruk krijgt. Van hoofdpijn, uitputting, zelfmoordgedachten, ‘s nachts wakker gebulderd worden tot structureel verlies van levenslust en woonplezier door de geluidsterreur van de luchtvaart. En dan eindigen met de vraag wat Mark Harbers daaraan op korte termijn denkt te gaan doen om te zorgen dat deze mensen weer een beetje balans terugkrijgen in hun leven.

  23
 9. Josje

  Wat kost het toch veel geld en juridisch vernuft als je zelf niet over een geweten beschikt. Ik hoop dat de advocaten van RBV dit compensatieplan voor de rechter haarfijn ontmaskeren als een schijnheilig truc waarmee helemaal niets ‘in balans wordt gebracht’. In plaats van een schamel douceurtje uit te delen aan een beperkte groep gehinderden, opgehoest door de belastingbetaler die ook deze juridische trucendoos financiert, moet de Minister aan het toegeven dat er ernstige schade aan burgers is en nog steeds wordt berokkend eindelijk de onvermijdelijke consequenties verbinden. Alles wijst erop dat het huidige exploitatiemodel van de luchtvaart niet houdbaar is en op grove wijze vele juridische, morele en ecologische grenzen overschrijdt.

  21
 10. Mikkie

  Wel ons belastinggeld uit delen, maar niets doen aan de herrie? De waanzin ten top. Ik gun de 4600 adressen de compensatie, echt waar, maar de volgende jaren dan? En er zijn veel meer adressen onder de herriegoten, die helemaal doordraaien. Structurele oplossingen hebben we nodig. Ik hap naar adem. Pak ze aan Schipholwatch! BVD. En Succes

  29
 11. Fout!

  Fout!

  Hoe kan het dat die rekenfout van 100.000 vluchten door To70 niet direct wordt gecorrigeerd? En daarvoor tevens een vergoeding wordt gegeven?

  13
 12. Roland

  Héél veel vraagtekens bij deze “regeling”… Ik begrijp dat deze bewoners een tegemoetkoming kunnen verwachten op grond van dat zij “bij een meetstation wonen waar de richtlijnen voor geluid overschreden werden”,
  (helemaal terecht natuurlijk!), maar in de gebieden zoals hier in de Osdorper Polder, waar geluid “berekent” in plaats van gemeten wordt en iedereen weet dat we hier al JAREN in een illegale herriegoot zitten, ja daar hoor je niemand daar op het ministerie – typisch!
  Werkelijk niet meer te geloven deze hypocrisie!

  32
 13. Rob

  I&w speelt onder 1 hoedje met Schiphol klm en de lvnl. Alle zijn het terreur organisaties tov omwonenden van Schiphol

  34
 14. Vliegen maakt meer kapot dan ons lief is

  Een minieme compensatie voor een kleine groep zwaar getroffen mensen. Er wordt overheen gewalst hoe kapot ook iedereen wordt gemaakt in de rest van de binnen en- buitengebieden.

  In de komende 3 maanden is het daarom dus “Het over politici heenvlieg kwartaal.” Dan wordt er alleen over politici gevlogen. Net zo veelvuldig als bij de omwonenden. Een ervaringskwartaal. Want tot nog toe hebben politici de terreur van de vliegtuigen nog niet mogen ervaren. De Tweede Kamer (of nu de tijdelijke) wordt namelijk vermeden.

  Hoe zou het gaan met u, politici, als u ook 19 van de 24 uur per dag om de 1 a 2 minuten een vliegtuig over u heen gedenderd krijgt op 150-1000m laagte? Met 65-95 dB? Wat zou het doen met uw concentratie? Met uw debatten? Met uw telefoongesprekken en videoconferenties? Met uw volgevlogen herrie werkdagen, herrie weekenden en herrie vrije dagen? Met uw in de hele nacht wakker gemaakt worden door vliegtuigherrie? Met uw 4 a 5 uur slaap per nacht? Met uw mega slaapgebrek? Met uw gezinsleven? Met uw kinderen? Met hun leerprestaties? Met uw (en hun) humeur? Met uw niet buiten kunnen zijn? Met uw ontspanning? Met uw rust? Met uw luchtwegen? Met uw oren? Met uw stressniveau? Met uw hart? Met uw gezondheid?

  Heren en dames politici, het gaat bij u dan net zoals bij ons. En omdat u eindelijk letterlijk aan den lijve heeft ondervonden hoe onleefbaar en ongezond het is, zult u zeggen: “Het duurde lang voordat we het zagen, maar zo kan het niet meer.” En dus stopt u de nachtvluchten maar dan echt (van 22:00-08:00 uur). Stopt u de hub. Krimpt u Schiphol naar een aanvaardbare overlast. Dat is fair balance. En leefbaarheid. Waarvoor dank.

  59
 15. Madelon

  Kunnen we collectief een schadevergoeding eisen op basis van de dB gegevens in de reports van de app Explane?
  Daar is toch een duidelijk beeld te zien vanaf oktober 2018 van de verschrikkelijke ongehandhaafde overlast?

  44
  • laptopleon

   Goed idee. De minister mocht van de rechter het aantal vluchten niet ‘zomaar’ beperken. Hij had meer onderzoek moeten doen en ‘meer betrokken partijen moeten consulteren’. Maar andersom werd niemand wat gevraagd toen Schiphol jaar op jaar mocht groeien. Daar hebben niet alleen mensen vlakbij Schiphol last van.

   40
 16. laptopleon

  Het kost dus ruim € 400 per adres, alleen al om de compensatie te verdelen, die misschien maar € 50 is.

  Aangezien de compensatie puur op locatie gebaseerd wordt, roept dit vragen op waarom het bepalen zo duur zou moeten zijn. Een ambtenaar verdient gemiddeld 3K bruto per maand. Laat hij nou eens het dubbele kosten, 6K, dan zou hij dus maar 15 adressen per maand kunnen afwerken.

  Klinkt alsof via deze actie (‘een aparte afdeling moet worden opgericht’) twee vliegen in één klap geslagen worden, namelijk ook het dichten van een gat in de begroting van het ministerie zelf.

  26

Geef een reactie

Translate