Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Afvalzorgen in Zaanstad als gevolg van Schiphol-gifgrond

Nauerna Assendelft

'Natuurpark' Nauerna bij Assendelft (eigen foto)

4.9
(98)

Komende dinsdag organiseert de gemeente Zaanstad een bijeenkomst voor bezorgde bewoners over afvaldump Nauerna bij Assendelft. Daar ligt onder meer met ‘forever chemical’ PFOS verontreinigde grond, afkomstig van Schiphol. Een voorbereiding op de informatieavond.

Deel op XDeel op Linkedin

Omwonenden liggen al jaren in de clinch met de vennootschap Afvalzorg, de eigenaar en beheerder van locatie Nauerna. Het bedrijf hecht echter grote waarde aan deze locatie: de nabijheid van Schiphol maakt het mogelijk daar zwaarvervuilde grond te storten en te verwerken.

Afvalzorg legt dat zelf netjes uit in zijn jaarverslag over 2019: “Wij beschikken over twee locaties in de gemeente Haarlemmermeer waar licht PFAS-houdende grond kan worden verwerkt. Door de aanwezigheid van Schiphol zitten hier al hogere concentraties PFAS in de grond en kan de gemeente hogere normen hanteren”.

Hier staat niets meer of niets minder dan dat de vervuiling door Schiphol al zo groot is, dat er soepeler normen gelden waardoor verwerking hier wel mogelijk is en op de meeste andere plekken in Nederland niet.

Dit is ronduit verontrustend. Niet alleen is Schiphol verantwoordelijk voor veel vervuiling met ‘forever chemicals’, de regio wordt hierdoor ook nog eens een magneet voor identiek vervuilde grond uit heel Nederland en mogelijk zelfs uit het buitenland.

De aanwezigheid in de Haarlemmermeer legt Afvalzorg geen windeieren. Trots vermeldt het bedrijf in het jaarverslag 2021 dat “door de specialisatie van onze grondreiniging op PFAS, hebben we een veel groter geografisch bereik gekregen. [..] Hierdoor is een omzetstijging van bijna 27 procent ten opzichte van 2020 gerealiseerd”.

Luchtfoto uit 2017, nog geen haven bij Nauerna

Om grootschalig grond te kunnen aanvoeren, heeft Afvalzorg zelfs een haventje aangelegd. Aanvoer per schip is efficiënter dan met duizenden vrachtwagens.

Luchtfoto uit 2019 van dezelfde locatie, nu is er een haven aangelegd

Wat doet Afvalzorg met de gifgrond die deels van Schiphol afkomstig is? Op de eigen website van het bedrijf zijn twee trajecten vermeld: storten en sinds 2021 ook reinigen. Schiphol maakt gebruik van beide.

Afvalzorg heeft twee locaties waar gifgrond kan worden hergebruikt, lees gestort: Park Nauerna en het Groene Schip aan de overkant van het water. Nauerna ligt in de gemeente Zaanstad, ten noorden van het Noordzeekanaal, het Groene Schip in Spaarnwoude, recht tegenover Nauerna ten zuiden van het kanaal in de gemeente Haarlemmermeer.

Het bedrijf biedt hier onder meer aan grond tot maximaal 10.000 microgram PFOS per kilogram droge stof met een verklaring van ‘niet reinigbaar’ (NRV) in te nemen. Dat is duizenden keren hoger dan de norm van RIVM. Schiphol heeft meerdere malen zo’n NRV-verklaring weten los te peuteren bij de overheid.

Hoogtekaart: ten zuiden van het Noordzeekanaal is het bijna 30 meter hoge Groene Schip te zien, ten noorden het nog hogere ‘natuurpark’ Nauerna

De bruine rechthoek in bovenstaande illustratie is het Groene Schip, waarover we eerder al schreven. Het is een recreatie-heuvel van zo’n 30 meter hoog met een lengte van 700 meter en een breedte van 150 meter. ‘Natuurpark’ Nauerna is nog veel groter en hoger. Het gaat in beide gevallen om enorme heuvels in het landschap waar de afvalverwerkers honderdduizenden kubieke meters vervuilde grond in kwijt konden.

Informatie op de website van project het Groene Schip verhaalt niet over de aanwezigheid van PFOS en rept slechts over bodemas (uit de afvalverbranding), maar het bovenstaande stroomschema geeft wel degelijk aan dat dergelijke gifgrond daar is gestort.

Dat er ook PFAS is gestort, blijkt uit een rapport van BK Ingenieurs. Als nulmeting wordt daar een analyse gemaakt van de bestaande situatie, voordat het project van start gaat. De ingenieurs geven hierin duidelijk aan dat de nulmeting wordt uitgevoerd om de stort van meer PFAS-gifgrond mogelijk te maken.

Dat de overheid toestaat dat er grote recreatieve projecten worden opgebouwd uit gevaarlijke gifgrond, wordt veroorzaakt door een vreemde kronkel in de wet. Het storten van vervuilde grond is in principe verboden, maar als de grond wordt gebruikt in een ‘nuttig’ project mag het juist wel. Van die uitzondering maakt Schiphol handig gebruik.

Verkapte vuilstort
In een documentaire van Zembla meldde een ingewijde in de grondhandel al dat het Groene Schip gewoon een ‘verkapte vuilstort’ was en wekte deze de suggestie dat het project slechts gebouwd is om de enorme hoeveelheden gifgrond kwijt te raken.

Met deze wetgeving in het achterhoofd is het wrang om te lezen wat er op de informatieborden rond het Groene Schip geschreven staat: “Zowel het Groene Schip Noord als -Zuid hebben als functie het zicht vanuit het natuur- en recreatiegebied op de havenactiviteiten te beperken”. Dat had ook met een rijtje bomen kunnen gebeuren.

Publieksinformatie bij het Groene Schip (eigen foto)

Eenzelfde situatie doet zich voor ten noorden van het Noordzeekanaal. Daar is ‘park’ Nauerna ontstaan nadat de locatie jarenlang is gebruikt voor het storten van gifgrond, onder meer afkomstig van Schiphol. De publieke functie ‘park’ is hier later toegevoegd om de stort van vervuilde grond te faciliteren – immers ontstond daarmee weer een ‘publiek belang’.

Omwonenden maken zich al jarenlang druk over de locatie Nauerna. De stortplaats heeft geen afdekking, volgens Afvalzorg vanwege de duurzaamheid (!) en om financiële redenen. Het stort is zó groot dat het afdekken peperduur zou worden.

Nu het voormalige stort is omgevormd tot ‘natuurpark’ geeft dat veel onrust – reden waarom de gemeente Zaanstad dinsdag aanstaande een informatieavond organiseert. Omwonenden voelen zich onveilig: er zou sprake zijn van opborrelende vieze vloeistoffen.

In 2018 deed de Raad van State een uitspraak over dit project. De hoogste rechter van ons land gelastte toen een uitgebreid onderzoek naar de situatie en beval Afvalzorg te handelen naar de uitkomsten van dat onderzoek. Het RIVM wordt ingeschakeld op last van de provincie.

Dat alle zorgen niet uit de lucht waren gegrepen, blijkt wel uit het optreden van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze inspectie constateerde over een lange periode meerdere overtredingen en legde zelfs dwangsommen op.

Consultants van het gerenommeerde kantoor Lievense WSP constateerden dat er water vanuit het ‘park’ stroomde richting het oppervlaktewater. Hierdoor kan verspreiding van de gifstoffen plaatsvinden over een veel groter gebied. De ingenieurs toonden aan dat het water ook PFOS bevatte. Uit voorzorg sloot de gemeente Zaanstad het park eind februari 2019 voor het publiek.

Vervuiling met PFOS is zeer ernstig om meerdere redenen. Het spul is door de natuur zelf niet af te breken en wordt daarom ‘forever chemical’ genoemd. Het goedje is bovendien zeer giftig en kan al bij zeer lage concentraties een hoge mate van sterfte veroorzaken.

Geen afdekking
Opslag mag normaalgesproken slechts onder zeer strenge voorwaarden zoals een waterdichte bodem en afdoende afdekking om verdere verspreiding te voorkomen. Van afdekking is bij Nauerna geen sprake, maar omdat het een project is van ‘maatschappelijk nut’ kan de gifgrond toch onbeschermd worden achtergelaten.

Alleen in de Westerschelde zijn de PFOS-metingen hoger dan in het Noordzeekanaal

De risico’s van deze manier van omgaan met PFOS-afval zijn enorm. Dat blijkt onder meer uit metingen die de Universiteit Utrecht deed in het Noordzeekanaal, stroomafwaarts vanaf de stortlocaties van Afvalzorg. De wetenschappers vonden daar hoge concentraties PFOS, zelfs tot ongeveer een derde van de concentraties die in de Westerschelde zijn aangetroffen als gevolg van de illegale lozingen door chemiegiganten 3M en Chemours.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht worden moedeloos van de hoge PFOS-metingen

De metingen van de universiteit zijn zo consistent dat de onderzoekers er moedeloos van worden. “Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de jaargemiddelde concentraties over enkele jaren wel zullen voldoen aan de normen.”

De bevindingen zijn ronduit schokkend. Schiphol levert enorme hoeveelheden zwaar vervuilde PFOS-grond aan stortlocaties in de omgeving die via een maas in de wet worden omgekat tot projecten van maatschappelijk belang.

Aantrekken van nog meer gifgrond
Door deze vervuiling wordt het voor afvalbedrijven een interessante optie om de ‘verwerking’ van PFOS als een unieke propositie te verkopen en zo nog meer gifgrond aan te trekken. De vervuilde grond van Schiphol werkt zo als een magneet op verontreinigde grond uit andere regio’s en mogelijk zelfs uit het buitenland.

Het directe gevolg is dat de hoeveelheid levensgevaarlijk PFOS in de natuur van Noord-Holland rap toeneemt. En daarmee groeien ook de risico’s voor mens, dier en natuur. Een uiterst onverkwikkelijke situatie, waarin de overheid zwaar zijn plicht verzaakt om voor een gezonde leefomgeving te zorgen.

Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. Hou bij uw keuze alstublieft rekening met de levensgevaarlijke vervuiling die nu wordt toegestaan.

Mocht u dinsdagavond naar de informatieavond gaan: stel de juiste vragen en vraag door! Het gaat om uw gezondheid.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 98

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Ciska Rijswijk

  Is Natuurmonumenten hiervan op de hoogte? Zij hebben net een petitie voor schoon water ingeleverd.

  4
 2. Rob van der Wel

  Goh, waarom moet ik opeens denken aan het afvalschandaal rond de Volgermeerpolder? Tijden veranderen, maar de illegale praktijken blijven.

  4
 3. Johan

  Er loopt tot 1 dec een internetconsultatie tegen aanpassen van de nachtvluchten in 2023. Laten we die massaal invullen.

  https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_regeling_groot_baanonderhoud_schiphol_2023/b1

  14
 4. Jaques

  Dit is het zoveelste schandaal waarin de gemeente Haarlemmermeer een hoofdrol speelt. Daar moet ook eens een strafzaak worden gestart.

  Het wordt tijd dat de rechter eens aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de luchthaven gaat beginnen en niet de minister een half jaar de tijd geeft om voor 60 miljoen euro juristen aan het werk te zetten om voldoende drogredenen goed in te pakken om weer onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen.

  Overigens ben ik van menig dat Schiphol gehalveerd moet worden.
  Voordelen:
  -Minder overlast
  -Minder vervuiling
  -Minder verstikking van het klimaat door CO2 uitstoot
  -Drie van de zes landingsbanen kunnen dicht
  -Er komen LIB zones beschikbaar voor hoognodige woningbouw
  -Er komt personeel beschikbaar om bij de Nederlandse Spoorwegen te gaan werken
  -Minder stress bij omwonenden wat een verlichting van de GGZ zorg tot gevolg heeft
  -Er komt stikstofruimte vrij om de natuur te verbeteren
  -Er hoeven minder boeren te worden uitgekocht in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht

  Nadelen:
  -We kunnen niet meer voor € 20 naar Benidorm en dergelijke bestemmingen.

  Volgens mij hoeven we hier niet lang over na te denken.

  27
 5. rrustema

  Morgen op de voorpagina van een landelijke krant?

  20
 6. Kijk naar de toekomst

  INVLOED HUB SCHIPHOL OP OMGEVINGSKWALITEIT ZORGWEKKEND

  Het ene na het andere duistere feit dat de omgevingskwaliteit rondom de HUB Schiphol sterk aantast wordt op deze website onthuld. Helaas doen de meeste andere media er het zwijgen toe en viert de struisvogelpolitiek binnen alle door de sector aangestuurde politieke netwerken en “economische raden” hoogtij.

  Intussen voert het Rijk de regie over een onlangs tot vier Provincies en 56 gemeenten uitgebreide NOVEX Regio Schiphol. In dat enorme gebied gaat nu een megalomane verstedelijking plaatsvinden rond knooppunten voor mobiliteit.

  Behalve allerlei ongewenste negatieve effecten op de woon- en leefomgeving daar welke direct met deze Megapolis samenhangen dreigt nu een extra gevaar.

  Het totale gebrek aan handhaving rond de HUB Schiphol, zoals gesignaleerd in de vele artikelen op Schipholwatch zal aldus snel tot de gehele Noord- en Zuidvleugel van de Randstad – binnenkort Schiphols “Holland Metropool” – door kunnen dringen.

  24

Geef een reactie

Translate