Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

‘Duurzame’ Schiphol-pier gebouwd op zwaar verontreinigde grond

dode rat

foto: Rob Owen-Wahl via Pixabay

4.8
(101)

“De nieuwe pier wordt de duurzaamste van Schiphol”, zo luidt het ronkend in het deze week uitgestuurde persbericht van het vliegveld. Wat er – uiteraard – niet wordt bijverteld is dat de grond onder de pier zwaar vervuild is met onder meer het kankerverwekkende en nauwelijks afbreekbare PFOS.

Deel op XDeel op Linkedin

Het is tekenend voor de manier waarop Schiphol zich richting poltiek en publiek voordoet als duurzaam en milieubewust, volledig tegenstrijdig met de werkelijkheid van zware milieubelasting en klimaatschade.

Uit een samenvatting door ingenieursbureau Arcadis uit november 2020 van drie onderzoeken naar de bodemverontreiniging blijkt dat in de bovenlaag van de bouwgrond “sterk verhoogde gehaltes PFOS” zijn aangetoond, met concentraties tussen de 11 en 17 microgram per kilogram droge stof. Toegestaan is minder dan 4 microgram.

Die verhoogde concentraties hebben geleid tot verontreiniging van het grondwater. Ook daar is het PFOS aangetroffen. Giftige stoffen verspreiden zich via grondwater makkelijk over grotere gebieden.

Op basis van de dan geldende normen concludeert bodemonderzoeker Terrascan in opdracht van Schiphol dat er sprake was van ernstige bodemverontreiniging omdat 25 kubieke meter grond meer dan 8 microgram PFOS per kilogram droge stof bevat.

Schiphol vraagt en krijgt soepeler norm
Ondertussen had Schiphol bij de Provincie Noord-Holland al aangedrongen op een minder strenge norm voor PFOS-vervuilingen. Daarop verzon de provincie inderdaad een nieuwe norm die korte tijd later met een factor honderd moest worden aangescherpt.

Van die tijdelijk soepeler norm maakte Schiphol dankbaar gebruik. “Op basis van het huidig geldende beleid is op de projectlocatie uitsluitend sprake van ten hoogste licht verontreinigde grond”, melden de onderzoekers nu ineens.

Dat is wel zo makkelijk want onder de tijdelijke norm “vormen de nog aanwezige concentraties in grond geen belemmering (meer) voor de verdere ontwikkeling van het gebied”.

Neus bloedt
Na de aanscherping van de norm op last van gezondheidsinstituut RIVM doen Provincie Noord-Holland en Schiphol alsof hun neus bloedt en klampen zich vast aan de dan achterhaalde conclusie dat er geen sprake zou zijn van ernstige verontreiniging.

Opmerkelijk, omdat de soepele norm maar kort heeft bestaan en in de Omgevingswet duidelijk is opgenomen dat overheid én bedrijfsleven een zorgplicht hebben voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Ook bijzonder is dat klakkeloos door de controlerende Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt aangenomen dat de aangetroffen verontreiniging “grotendeels voor 1987 is ontstaan, zodat wij het beschouwen als een historische bodemverontreiniging”.

Nergens verklaren de ambtenaren waarom zij daarvan uitgaan, maar het past wel weer mooi in het straatje van ‘banenmotor’ Schiphol. Historische verontreinigingen hoeven immers niet te worden aangepakt.

Ook vervuiling van na 1987
Maar zelfs als de dienst meent dat een deel van de vervuiling dateert van na 1987 wordt geen enkele actie ondernomen en komt Schiphol weg met het eenvoudigweg terugstorten van de gifgrond.

Omgevingsdienst weet dat vervuiling deels van na 1987 is en dus zou moeten worden gesaneerd.

De bodemdeskundigen treffen verder de giftige stof arseen (rattengif) aan in het grondwater op en rond Schiphol. Daar wordt zoveel van aangetroffen dat een interventie (sanering) noodzakelijk is. Maar de omgevingsdienst concludeert: “We gaan ervan uit dat deze verhoogde gehalten een natuurlijke herkomst hebben”. Ze laten het arseen daarom maar buiten beschouwing.

Saneren te duur
De soepele opstelling van de omgevingsdienst leidt er vervolgens toe dat Schiphol 750 kubieke meter sterk vervuilde grond mag afvoeren naar een tijdelijke opslag om deze na het voltooien van de werkzaamheden weer op dezelfde plek terug te storen. Schoonmaken – een (te?) duur proces – hoeft niet.

Los van de verontreinigingen op en rond Schiphol is het ridicuul te spreken over een “duurzame pier” met “isolatieglas” en waar “toiletten worden doorgespoeld met regenwater”.

Deze zelfde pier is immers bedoeld voor het faciliteren van nog meer vluchten en dus nog meer CO2– en NOx-uitstoot. Een achterhaalde visie bovendien, sinds VVD-minister Mark Harbers heeft beloofd Schiphol te krimpen naar 440.000 vliegbewegingen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 101

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Myra Sys schreef voor Follow the Money het artikel ‘Een veilige PFAS-waarde in drinkwater bestaat niet’ d.d. 12 september j.l.
  Ze interviewde de Amerikaanse Loreen Hackett, die vertelt hoezeer haar familie getroffen is door de PFAS-vervuiling in het drinkwater in hun stadje Hoosick Falls. Ze heeft zelf heel veel gezondheidsissues en maakt zich grote zorgen om haar kleinkinderen, die veel te hoge waardes in hun bloed hebben.
  Lees en huiver…

  1
 2. Jaap de Groot

  Vroeger pakte Zembla nog wel eens dit soort zaken op. Maar helaas, zoekgeraakte koffers spreken meer aan.

  7
 3. Johan

  Ik ben weer wakker gevlogen door de herrie van vliegtuigen, dus schrijf maar weer een reactie op een ontluisterend stukje op Schiphol watch:
  Welke politieke partijen zitten in het college van GS van Noord-Holland? VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.
  Het coalitie akkoord 2019-2023 heet “Duurzaam doorpakken”.
  Wat een lachertje is dat.

  Als de reguliere media dit niet oppakken, wordt de bevolking niet geïnformeerd en zullen ze nooit andere coalities aan een meerderheid helpen.

  11
 4. Michiel

  Ah, vanaf nu de Sjoemelpier van Sjoemelhol.

  7
 5. Dirk

  Dictatuur.. ik app altijd deze artikelen door naar meerdere media , Telegraaf, Parool… etc.

  Niemand pakt dit op, het is vooral huilen met de wolven en makkelijk scoren zoals bagageproblemen .., onze kinderen zullen Schiphol en regering dankbaar zijn

  26

Geef een reactie

Translate