Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Wetenschap

Lden – een duivelse maat

Foto: Inspirationfeed via Unsplash

4.8
(39)

De geluidsnorm Lden (Level day-evening-night) is een duivelse maat. Zelfs met een enorme groei van het vliegverkeer, stijgt het berekende Totaal Volume Geluid (TVG) nauwelijks. De normering blijkt maximaal toegesneden op groei van de luchtvaart, ten koste van bewoners.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit gedetailleerde berekeningen door ir Bob van Marlen. Hij toont in een reeks artikelen aan dat het vliegverkeer binnen de door de overheid goedgekeurde grenswaarden vrijwel ongelimiteerd kan groeien omdat de berekende TVG nauwelijks toeneemt.

Eerder legde Van Marlen op deze site uit hoe via het normenstelsel op slinkse wijze iedere vorm van handhaving wordt omzeild. Toen bleek al dat de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd door het rekenstelsel.

Alle normen nu al overschreden
Zelf meldden wij eind september op basis van een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) aan de Tweede Kamer dat handhaven op Schiphol desondanks niet mogelijk was omdat zowel in het bestaande stelsel als in het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) alle normen worden overschreden bij het volume van 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Van Marlen komt tot zijn beschouwingen omdat hij vaak meldingen van metingen met de app Explane ziet op Twitter, gecombineerd met de verontwaardiging over de gemeten hoge geluidsniveaus. Hij wil weten hoe die metingen zich verhouden tot de wettelijk gehanteerde maten Lden en Lnight. En hoe de relatie is met de voorheen gehanteerde Ke (Kosten-eenheid) en LAeq (een andere gemiddelde maat voor het geluidsniveau).

Antwoord Benschop bleef uit
Via een vertegenwoordiger van de lokale politieke partij Uitgeest Lokaal legde Van Marlen een vraag in juni 2019 voor aan directeur Dick Benschop van Schiphol. Benschop was op die dag te gast bij de gemeenteraad van Castricum om uitleg te geven over de zogenaamde ‘minder hinder’-plannen.

“Ik wilde van Benschop weten hoe hoog de waarde van Lden ligt voor onze gemeente en hoe deze zich zal ontwikkelen bij verdere groei van de luchtvaart. Hierop is nooit een concreet antwoord gekomen. Daarom ben ik me verder gaan verdiepen in de materie en heb ik zelf rekenmodellen opgesteld aan de hand van werkelijke geluidsmetingen met Explane op onze locatie.”

“Om de normering te snappen is een breder begrip nodig van de rekenmethoden. Dan pas zie je hoe de luchtvaartsector, gesteund door onze eigen overheid, maximaal kan inzetten op het eigenbelang en voortdurende groei kan faciliteren ten koste van steeds meer inwoners van ons land.”

In een reeks artikelen die volgt op deze introductie, neemt Van Marlen de lezer mee en gaat hij onder meer de volgende vragen beantwoorden.

 • Hoe kunnen Lden en Lnight worden berekend en kunnen we dat ook zelf doen?
 • Hoe verhouden de gevonden waarden zich ten opzichte van de eerdere gehanteerde maten Ke en LAeq die ten grondslag lagen aan de bouw van de Polderbaan?
 • Hoe gaan deze waarden zich ontwikkelen bij verdere groei van de luchtvaart en wat betekent dit voor omwonenden?

Hoewel wij ons best zullen doen de materie zo begrijpelijk mogelijk weer te geven, zijn de vervolgstukken over dit onderwerp vaak technisch van aard. Om de stof te begrijpen zal dan ook enige kennis van wiskunde nodig zijn.

Cruijffiaans
“De lezer schrikt vaak terug van wiskundige formules. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de lezer snel afhaakt, maar het Cruijffiaanse adagium ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’ is hier heel duidelijk van toepassing”, aldus Van Marlen.

“Gelukkig is er tegenwoordig veel informatie te vinden op internet en aan de hand van vele rekenvoorbeelden zal ik een en ander verduidelijken. Ik zal bij mijn artikelen Excel-bestanden voegen waarin de lezer zelf gegevens kan veranderen om te zien welke effecten dit oplevert.”

Ter voorbereiding op de komende reeks artikelen kan de geïnteresseerde lezer starten met het boek ‘Basiskennis geluidzonering luchtvaart‘ (2003, zie pagina 75) en pagina 76 van het ‘Handboek Basiskennis Vliegtuiggeluid‘ (2014), beide van de hand van auteur ir F.W.J. van Deventer. Hij is een autoriteit op het gebied van geluidsberekeningen en heeft onder meer meermaals de Tweede Kamer geadviseerd over deze problematiek.

U kunt niet wachten op de vervolgartikelen? Lees dan hier alvast een nadere uitwerking door Van Marlen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.8 / 5. Aantal stemmen: 39

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Henk Meijer

  Volksgezondheid is ondergeschikt aan Luchtvaartbelangen.
  In de economische wetenschappen worden die kosten benoemd als negatieve externe effecten. Die term werd gebruikt door Prof Dr Bob Goudzwaard. De term verwijst naar kosten die er zijn, maar niet worden doorberekend in de prijs van het transport.

 2. In deze discussie moet men niet de definitie van “Handhavingsgrensnorm” verwarren met of gelijkstellen met “Hinderbeperking”. Bij overschrijding van de handhavingsgrensnorm kan (moet!) de overheid – ILT – handhavend optreden middels een “maatregel”. Meer betekenis heeft deze norm niet. Hinder doet zich voor binnen de handhavingsgrensnormen en binnen het huidige stelsel van Handhavingsnormen leiden hinderbeperkende maatregelen niet tot het beperken van de hinder zolang de hinderbeperking niet leidt tot verlaging van de handhavingsnorm.

 3. Mida

  Reeds vele jaren vechten omwoners van Schiphol voor hun recht op een leefbare omgeving.
  Keer op keer komt er een aap uit de mouw onder het adagio ‘groei, groei’ zonder dat er aan de uitstoot en de leefbaarheid ook maar iets wordt gedaan.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate