Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

PFAS-vervuiling Schiphol rukt op in Amsterdamse bos

Groot Kinderbad Amsterdamse bos

Ook vlakbij het Groot Kinderbad in het Amsterdamse bos zijn ernstige PFOS-vervuilingen ontdekt (foto: Vrienden van het Amsterdamse Bos)

4.7
(222)

In het Amsterdamse bos zijn op meerdere plekken ernstige PFAS-verontreinigingen aangetroffen die met hoge waarschijnlijkheid afkomstig zijn van Schiphol. De vervuiling start aan de Ringvaart – de scheiding tussen het vliegveld en het recreatiegebied – maar loopt inmiddels diep het bos in.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit een grote reeks milieuonderzoeken die zijn uitgevoerd in een rechte lijn dwars door het Amsterdamse bos. Naast PFAS zijn er PAK (polyaromatische koolwaterstoffen), PCB (giftige chloorverbindingen) en minerale oliën ontdekt in de bodem en het grondwater.

Uit een recente publicatie van de Franse krant Le Monde en het Britse dagblad The Guardian blijkt dat op en rond Schiphol sprake is van de belangrijkste PFAS-vervuiling van ons land.

De hele regio Schiphol vervuild met ‘forever chemical’ PFAS (bron: Le Monde)

Inzoomend op dit kaartje blijkt deze vervuiling zich inmiddels over een groot deel van het Amsterdamse bos te hebben verspreid, vooral via het oppervlaktewater. Zo is de Grote Vijver een ware hotspot voor PFAS, evenals de omgeving van het Groot Kinderbad (!).

PFAS-vervuiling rond de Grote Vijver en het Groot Kinderbad (bron: Le Monde)

De vervuilingen worden vooral aangetroffen in het slib dat zich bevindt in de Ringvaart en de sloten door het bos die daarmee in verbinding staan. Dit duidt op relatief nieuwe verontreinigingen die zich via het oppervlaktewater steeds dieper het bos in verspreiden.

Een rapport van ingenieursbureau Antea Group legt een rechtstreeks verband tussen Schiphol en de gevaarlijke verontreinigingen in het bos.

De verontreiniging is aan de oever van de Ringvaart zo ernstig, dat twee grote partijen baggergrond moesten worden afgekeurd voor hergebruik. De partijen dienen verplicht te worden gereinigd door een erkend bedrijf voordat deze mogen worden teruggestort in de natuur. Het gaat in totaal om zo’n 1600 kubieke meter grond, ongeveer 150 vrachtwagens.

Geitenboerderij
Op een andere plek, vlakbij de populaire Geitenboerderij, is PCB aangetroffen. Rond het viaduct onder de A9 werd een partij verontreinigde grond gevonden met een oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. De bodem was daar tot op een diepte van een meter vervuild.

Met name de aangetroffen PFOS-vervuilingen dragen de handtekening van Schiphol. Zo werd tot een aantal jaren geleden PFOS volop gebruikt in blusschuim en vond er in 2008 een groot incident plaats met dit schuim in een hangar op het vliegveld.

PAK-verontreinigingen zijn op grote schaal aangetroffen langs de landingsbanen en minerale oliën worden op Schiphol veel gebruikt in allerlei smeermiddelen en brandstoffen. Het is aangetoond dat de kerosine-pijpleidingen naar en op Schiphol op meerdere punten lekten. Dezelfde verontreinigingen zijn nu ook in het bos aangetroffen.

Uitstoot kankerverwekkende stoffen
Recentelijk werd ook duidelijk uit onderzoek van kennisinstituut TNO dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer ver boven de normen ligt die voor de industrie gelden.

Toestellen vliegen massaal laag over het Amsterdamse bos heen. Het gaat om tienduizenden vluchten per jaar, op hoogtes die variëren van 50 tot 150 meter, afhankelijk van de locatie in het bos.

Opmerkelijk in dit kader is dat ter hoogte van de Amsterdamse Manege – waar vliegtuigen letterlijk over de boomtoppen scheren – forse vervuiling met zware metalen is aangetroffen, onder meer koper, zink en lood. Bij werkzaamheden ter plaatse werd duidelijk dat de vrijkomende grond niet meer elders ‘toepasbaar’ was vanwege de hoge concentraties zware metalen.

Vragen in Amsterdamse gemeenteraad
Bezorgde burgers hebben de gemeenten Amstelveen en Amsterdam al gevraagd nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen onder de route die vliegtuigen volgen boven het bos. De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen in de Amsterdamse gemeenteraad (punt 9 in het document). Tot op heden heeft dat onderzoek niet plaatsgevonden.

Het Amsterdamse bos is een belangrijk recreatiegebied voor de regio Amsterdam. In het bos werken veel sporters aan hun gezondheid en lopen honden in grote getale te snuffelen. Gezien alle gevonden gifstoffen is het maar zeer de vraag of dit wel veilig is.

De milieuonderzoeken die in de loop der jaren zijn uitgevoerd in het bos schetsen in ieder geval een verontrustend beeld. Hoewel niet met zekerheid te zeggen is dat alle verontreinigingen afkomstig zijn van Schiphol, duidt de aard van de gevonden gifstoffen er wel op dat het vliegveld een belangrijke – zoniet dé belangrijkste – bron is.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 222

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Rob labrijn

  Wat mij verbaasd is dat de berichten afkomstig zijn van een franse en een britse krant.
  Dit doet mij twijfelen aan het waarheidsgehalte.
  Een verhaal als dit zou zeker paginavulling voor verschillende kranten zijn.

  • Reactie door auteur

   SchipholWatch

   NRC heeft aan hetzelfde onderzoek deelgenomen, maar er tot op heden weinig aandacht aan besteed. Jammer, gemiste kans.

   2
  • Bas

   Je kan je ook afvragen hoe de belangen lopen van Mediahuis en Persgroep.
   Je leest ook niet dat Schiphol geen natuurvergunnig heeft voor hun stikstof uitstoot.
   Laat staan dat die enkel tot 25km en 900m hoogte rekening. En dat zuinigere motoren meer NOx uitstoten per kg kerosine. Terwijl dit allemaal waar is en ook niet wordt gepubliceerd.
   https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/persfusies/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

   • rrustema

    Ik heb het nagevraagd via de Ombudsman van NRC. Waarom lees ik al dat verbazende nieuws van Schipholwatch niet de volgende dag op de voorpagina terug?

    Hun gespecialiseerde redacteur leest hier mee, maar de journalistieke praktijk maakt het moeilijk. Ik begrijp dat het ten eerste ‘in de actualiteit’ moet zijn. Dat is logisch en elke dag is er gigantisch veel concurrentie wat dat betreft. Als nieuws volslagen nieuw is (zelf nieuws maken) dan moet de krant dat ook zelf volledig checken. Dat is arbeidsintensief met tegenwerkende autoriteiten natuurlijk… De krant kan natuurlijk niet openen met ‘Schipholwatch zegt’. Dus, alles nalopen (en goed begrijpen).

    Een respectabel onderzoeksinstituut met een reputatie (en klanten) om te verliezen citeren kan dan weer wel, zoals ‘CE Delft heeft uitgezocht dat’ maar dan komt daar weer de woordvoerder van het ministerie overheen (hoor-wederhoor, dubbelchecken).

    En met de spin van het grote leger van ambtenaren wordt het voor de individuele journalist weer mistig en onbegrijpelijk. Het ministerie belooft met antwoorden en eigen cijfers te komen, dat duurt dan natuurlijk weer en maakt het tot een lastige puzzel. Alle duizelingwekkende redeneringen en cijfers, definities en zo kosten de redacteur om te beginnen al veel tijd om te begrijpen. Moet er even in komen want schreef gisteren nog over iets totaal anders. Daarna komt de nog zwaardere klus om dat te reduceren tot de kern, eentje die sterk is en leesbaar.

    Kortom, de dagbladjournalist komt tijd te kort. Dat wordt het hobbywerk in eigen tijd. Zeg maar een boekproject. Goed voor de persoonlijke prestige. Dat resulteert dan bijvoorbeeld in een boek zoals die van Ties Joosten en dat begint dan op activisme te lijken. Dat past dan weer niet in de krant, behalve als boekbespreking in een paar honderd woorden.

    Als ik weer eens met NRC-journalist lunch dan leg ik de problematiek opnieuw voor. Het is gruwelijk moeilijk voor ze om zo uit te pakken zoals SchipholWatch dat kan. Trouw heeft het slim opgelost door SchipholWatch een aanbeveling te geven in de ranglijst van de Duurzame top 100.

    Het is uiteindelijk ook niet zo gek dat SchipholWatch nodig is als uitlaatklep voor het betere werk.

    Maar vrees niet dat er allemaal duistere krachten aan het werk zijn, dan zou ik dat allang gehoord hebben van de journalisten.

    11
 2. Roland

  Één ding is duidelijk: het komt uiteindelijk weer bij de belastingbetaler terecht,
  dankzij de VVD en dit malafide systeem, kotsmisselijk wordt ik ervan!

  2
 3. Mike

  Als het al bij de luchtvaart aan zal komen, zal het een hoop getouwtrek gaan worden.
  Net als met Chemours/Dupont is men al jaren bezig en hoewel (ernstig) verlaagd, is de uitstoot nog steeds onacceptabel. De bewoners strijden nog steeds.
  De luchtvaart maakt z’n eigen berekenen en wat in het nadeel is benoemd men niet. Berekeningen past men met terugwerkende kracht aan (zoals met de geluidsoverschrijding van 2022 door RTHA) en wat niet benoemd is, bestaat gewoonweg niet.

  De hoop ligt dan toch op het RIVM (https://www.rivm.nl/pfas) , welke ondertussen al genoeg materiaal heeft liggen betreffende dergelijke stoffen.
  In 2021 is een duidelijk document over PFAS en de volksgezondheid vrij gekomen.
  Anno 2023 : Quote : “Het RIVM start daarom in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) , Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) een meerjarig PFAS-onderzoeksprogramma.”

  Het ministerie I&W is hier dus bij betrokken, maar dan moet het RIVM ook duidelijke metingen/documenten hebben betreffende Schiphol (en andere vliegvelden), lijkt mij.
  Via de website van de RIVM, vind ik alleen Schiphol i.c.m. fijnstof, maar geen PFAS, PFOS, PFOA o.d..
  Dan lijkt dit probleem plots weer niet te bestaan rondom Schiphol ?!?!…, maar misschien weet ik niet de juiste termen in te voeren om dergelijke informatie te vinden of heeft de RIVM deze gewoonweg niet, omdat dit van andere bureaus/instanties is, zoals TNO, Provincie o.d.

  Ik hoop echt dat een aantal instanties eens wakker gaan worden en hier echt eens werk van gaan maken.
  Dit gaat uiteindelijk de gezondheid van heel Nederland aan !

  27
 4. ☠️

  @BAS. Waterbeheer ligt bij de waterschappen. Op Wikipedia tref je de indeling aan. AGV (Amstel, Gooi en Vecht) en/of Rijnland. RIVM heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen voor groentetuinen.

  Zo vreemd dat buitenlandse media dit als eerste melden!!!

  21
 5. Haes

  @bianca. Je slaat de spijker op zijn kop. Aan de ene kant stikstof uitkopen om met die “ruimte” aan de andere kant weer stikstof te kunnen uitstoten. En dan toch nog de natuur “redden”? Te idioot voor woorden. Dweilen met de kraan open. Een kostbaar toneelstukje. Maar daarvoor kun je bij de overheid terecht.

  23
 6. Pascal

  Ook leuk nieuws voor de inwoners van Zwanenburg en Uithoorn, waar vliegtuigen ook op nog geen 100 meter hoogte overvliegen

  24
 7. Anton

  En wat te denken van al het voedsel dat verbouwd wordt rondom Schiphol ? Naar al die producten zou eens ook een grondig onderzoek gedaan moeten worden.

  36
 8. rrustema

  Ik zie dat NRC en The Investigative Desk de Nederlandse deelnemers in het Forever Pollution Project zijn. Die zullen dus vandaag of morgen ook wel met hun versie van het verhaal komen. https://foreverpollution.eu

  12
 9. Ida

  En hoe zou het met de waterkwaliteit van de Nieuwe Meer gesteld zijn? Ik zwem daar meerdere keren per week.

  30
 10. Erik Hoogenboom

  Lekker om te weten, ik woon in Buurtschap Nieuwe Meer, ligt tussen Schiphol en het Amsterdamse Bos, kan beter niet meer uit eigen tuin eten denk ik maar zo 🙁
  Misschien niet alleen een schaam vergoeding voor geluid overschrijdingen, maar ook voor gezondheid compensatie. Zal dan wel uitdraaien op een kleine bijdrage op het ER van je ziektekosten verzekering (uiteraard alleen als je aantoonbaar ziek bent geworden van de Schiphol vervuiling). 🙁

  32
 11. Bas

  Weet iemand kaarten van hoe oppervlakte wateren stromen?
  Maar misschien ook hoe grondwater stromen lopen in de regio?

  19
 12. Machteloos

  Ik voel me zo machteloos.
  We zijn roependen in de woestijn.
  Liefst morgen zou ik willen verhuizen maar waarheen?

  47
 13. Bianca

  Dit is echt een wereldwijd probleem en ik begrijp nog steeds niet dat de boer (ammoniakuitstoter) uitgekocht moet worden om stikstof(!) in te kopen!
  Terwijl de zwaar vervuilende industrie gewoon zijn gang mag blijven gaan 🤬.
  Het (vracht)verkeer doet er al veel aan om schoner te worden, maar de één na meest vervuilende sector, Schiphol, krijgt geld om te mogen blijven vervuilen met vakantievluchten.
  Hypocrietie ten top!

  82

Geef een reactie

Translate