Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Milieuvervuiling

Lijst gifstoffen Schiphol veel langer dan minister aangeeft

luchtverontreiniging

foto: Ana via Pixabay

4.9
(128)

In opdracht van minister Mark Harbers vond TNO uit dat er acht kankerverwekkende stoffen vrijkomen bij het verbranden van kerosine. Het rapport zorgde vorige week voor veel ophef, maar de situatie is nog veel ernstiger. Het RIVM toont liefst vijftig schadelijke stoffen die de luchtvaart dumpt in atmosfeer en bodem.

Deel op XDeel op Linkedin

In de brief, gebaseerd op onderzoek door kennisinstituut TNO, gaf de minister toe dat de luchtvaart kankerverwekkende stoffen uitstoot in duizelingwekkende hoeveelheden. Sommige stoffen overschrijden duizenden keren de norm die geldt voor industriële bedrijven.

TNO heeft het onderzoek beperkt tot een vlieghoogte van slechts 900 meter. Voor de uitstoot van stikstofoxiden is via een onderzoek van de TU Delft inmiddels bekend dat daarmee meer dan 90 procent van de uitstoot niet wordt meegerekend.

Harbers is in het afgelopen jaar meerdere malen bevraagd over de giftige uitstoot van het vliegverkeer. Steeds hield hij de boot af en verwees hij naar de luchtvaartwetgeving waarin het allemaal netjes geregeld zou zijn. Maar die wetten zeggen nauwelijks iets over de uitstoot, laat staan dat vliegbedrijven verplicht worden de emissies te voorkomen of zoveel mogelijk te reduceren. Die verplichting geldt wel voor alle andere industrieën in ons land.

Wachten op vervolgonderzoek
Nu de geest uit de fles is, blijkt duidelijk dat de vliegindustrie veel te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot. De minister neemt hierop niet direct actie, maar laat vervolgonderzoek uitvoeren door To70 – een bureau dat huisleverancier is van het ministerie van Infrastructuur voor rapporten over de luchtvaartindustrie. Het kantoor staat niet bekend als bijzonder kritisch op luchtvaartonderwerpen.

To70 gaat nu uitzoeken hoe de uitstoot van vliegtuigmotoren kan worden omgerekend naar concentraties van de gifstoffen in de lucht op en rond Schiphol. Dergelijke berekeningen zijn zeer ingewikkeld en uiterst gevoelig voor de juiste invoergegevens. Als er foute aannames worden gedaan, kunnen de calculaties sterk afwijken van de situatie in de praktijk. Vooralsnog heeft Harbers niet aangegeven de concentraties te willen meten.

Met de berekende concentraties kan vervolgens worden geschat hoe schadelijk de uitstoot is voor platformmedewerkers en omwonenden. Van de meeste stoffen is immers bekend bij welke mate van blootstelling gezondheidseffecten optreden. Nu de uitstoot duizenden keren boven de norm van industriebedrijven ligt, is de kans levensgroot dat de conclusies straks niet mals zullen zijn.

Harbers probeerde dat in zijn brief nog enigszins te bagatelliseren door te stellen dat vliegtuigen rijdende emissiebronnen en de uitstoot daarom verspreid zou worden over een groter gebied. Maar dat lijkt een kansarme bewering, aangezien Schiphol een goed afgebakend gebied is en de gifstoffen grotendeels laag bij de grond vrijkomen, terwijl de meeste industrieën beschikken over hoge schoorstenen die hetzelfde effect van verspreiding (en dus verlaging van de concentraties) beogen.

Niet acht maar vijftig gevaarlijke stoffen
Bestudering van de emissieregistratie van het RIVM maakt bovendien duidelijk dat het niet bij acht gevaarlijke stoffen blijft. Dat instituut komt op bijna vijftig gevaarlijke stoffen die Schiphol en het vliegverkeer dumpen in de omgeving, deels in de lucht en deels in de bodem.

De complete lijst gifstoffen die Schiphol in piekjaar 2019 in de omgeving dumpte (bron: RIVM)

Een kleine greep uit de lijst van stoffen die door Schiphol in de atmosfeer terechtkomen: ruim 1300 kilogram anthraceen per jaar, onder meer gebruikt in insectenverdelgers, 25 kilogram chroomverbindingen (bekend van de giftige verf bij defensie en de NS), 34.000 kilogram ultrafijnstof waarvan bekend is dat het doordringt tot in de foetus, 3000 kilogram kankerverwekkend fluorantheen en maar liefst 7600 kilogram loodverbindingen die in de jaren ’90 van de vorige eeuw al verboden werden in autobrandstoffen.

Via Schiphol wordt ook nog ruim 4000 kilogram methaan de lucht in gebracht, een stof die ernstig bijdraagt aan de opwarming van de aarde, ruim 450.000 kilogram NMVOS, vluchtige organische stoffen waarvan vele een negatieve invloed hebben op de gezondheid, 1200 kilogram PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ook gevaarlijk voor mens en dier) en maar liefst 258.000 kilogram zwaveloxiden per jaar, grotendeels te voorkomen door gebruik van duurdere kerosinevarianten. Deze zwaveldioxiden geven problemen met de luchtwegen.

Lood- en chroomverbindingen in de bodem
Behalve de luchtverontreiniging signaleert het RIVM een negental stoffen waarmee Schiphol de bodem en mogelijk het grondwater verontreinigt. Vooral de gevaarlijke loodverbindingen springen hier weer in het oog met 7600 kilogram per jaar, naast nikkelverbindingen (2390 kg) en wederom de chroomverbindingen (200 kg per jaar).

Van vrijwel alle stoffen in de lijst van RIVM is bekend dat ze op enige wijze schadelijk zijn voor mens, dier, natuur en/of het klimaat. De overheid kent het voorzorgsprincipe dat inhoudt dat actie dient te worden ondernomen wanneer het vermoeden bestaat dat situaties gezondheidsschade kunnen opleveren.

Voorbij het vermoeden
Met de constateringen van TNO en RIVM in de hand is geen sprake meer van een vermoeden, maar van harde feiten. Daarbij maakt het niet uit of de absolute getallen tien, twintig of zelfs vijftig procent afwijken van de rapportages. De aangegeven hoeveelheden zijn zo groot dat zelfs bij 90 procent afwijking direct actie ondernomen moet worden.

Door zonder concrete maatregelen op nader onderzoek te gaan zitten wachten, schendt de minister het voorzorgsprincipe en de zorgplicht die de overheid heeft voor haar burgers. Zij hebben – sinds 2021 mondiaal door de Verenigde Naties erkend – recht op een schone en gezonde leefomgeving. Schiphol en het vliegverkeer maken dit onmogelijk.

Het tv-programma Zembla onthulde eind 2021 dat Schiphol al minstens vijftien jaar op de hoogte is van het feit dat de rook uit vliegtuigmotoren letterlijk ziekmakend is. Al die tijd heeft het niets aan de situatie gedaan. Medewerkers staan dus willens en wetens in de kankerverwekkende dampen. Eén van de geïnterviewden in de reportage van Zembla gaf aan dat hij geen enkele overleden collega kent die niet aan kanker is gestorven.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.9 / 5. Aantal stemmen: 128

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Bourree

  Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen is vele maler hoger dan gedacht? Harbers geschrokken? Oplossing: Harbers gaat het onderzoeken (wat?) en komt waarschijnlijk aan het einde van dit jaar met maatregelen. Hij denkt…. dat de stoffen vooral bij het taxien op Schiphol zelf wordt uitgestoten en het verderop wel meevalt en wegwaait. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er jarenlang beslissingen zijn genomen ten gunste van de uitbreiding van de luchtvaart, zonder dit eerst te meten? WIJ WILLEN GRAAG DE PUT DEMPEN VOORDAT WIJ ZIEK WORDEN! Hoe kun je bewoners, als je de uitkomsten van het rapport TNO serieus neemt, nog een dag laten leven in zo’n ongezonde leefomgeving? Er wonen namelijk ook nog MENSEN in de omgeving van Schiphol. Knokkende burgers tegen loze beloftes, onbehoorlijk bestuur, onwaarheden en zelfs fraude. Als uw handelen eerst moet wachten. wachten en wachten op uw onderzoek, melden zich intussen vele bewoners bij het ziekenhuis. Onderzoek doen om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Of het onderzoek is alleen bedoeld om een al gemaakte keuze te legitimeren. Namelijk: Bewoners waaronder kinderen mogen doodziek worden en doodgaan aan de meest verschrikkelijke ziekten, omdat de KLM zo belangrijk is. Ook een dictatoriale meerderheid hoort in een democratie te zorgen voor de bescherming van de minderheid. Met de kennis van nu, speelt u bewust met de levens van onschuldige bewoners.

  9
 2. Geert

  RIVM,TNO, hoeveel onderzoeken moet je nog doen Harbers voordat het tot je door dringt dat de waarheid langzaam boven water komt.
  Stap op ,wees eens een kerel ,of erken de waarheid en stap daarna op wegens bewust verzwijgen van de waarheid,dat heb je toch al eens eerder gedaan!!??

  13
 3. Jan vd Stokker

  Ik ben in shock.

  10
 4. Rein Niesing

  Zolang mensen meer in plaats van minder gaan vliegen, zal het aantal vliegbewegingen alleen maar toenemen, alle metingen ten spijt.
  De enige remedie is : genoegen nemen met minder economische groei en dus minder welvaart.
  Te beginnen bij de schrijnende uitwassen zoals bijvoorbeeld privé jets, belachelijk hoge inkomens, kastelen van huizen.
  Genoeg is genoeg op alle gebieden.

  32
  • Rob

   Het mooie is dat krimp juist helemaal geen negatieve invloed heeft op de economische groei. Al blijft het vlieg-tuig deze mantra maar wat graag herhalen.

   28
 5. Pieter

  Hallo, ik ben reuze benieuwd hoe neutraal en onpartijdig Bureau To70 is. In hun recente rapport lees ik namelijk: “In recent years, electrification of airside operations is gaining popularity with airports of various sizes committing to transform their modus operandi to align with the industry’s net-zero carbon emissions target. At leading airports such as Schiphol group, all ground handling is sustainable through either electrification or biofuel as of 2023.”

  https://to70.com/transformation-of-airside-operations-for-airports-going-green-strategically/

  32
 6. De ondergang van een succesvolle samenleving

  Kort geleden vroeg ik me af hoe eerdere succesvolle samenlevingen eigenlijk zijn verdwenen. De zoekterm intypende, kwam ik op een artikel over het boek “Ondergang: waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen?” van Jared Diamond (wetenschapper). Zie:
  https://www.mo.be/zeronaut/waarom-beschavingen-verdwenen-zijn-en-de-onze-gevaar-loopt
  Uit artikel samengevat: “Ook onze verre voorouders schonken te weinig aandacht aan het natuurlijke evenwicht. Culturen komen onder meer aan hun einde door het uitputten van natuurlijke hulpbronnen, waarbij de hulpbronnen geen herstel meer aankunnen.
  En een aantal keuzes zijn doorslaggevend gebleken voor het slagen of falen van samenlevingen uit het verleden: langetermijnplanning, de bereidheid om kernwaarden te heroverwegen, mislukte groepsbeslissingen; dat groepen een probleem niet zien aankomen, ze te laat reageren op een graduele verslechtering van een bepaalde trend, de strijd om geld en macht door de leidende groepen en irrationeel gedrag.”
  Het lijkt me allemaal van toepassing op onze regering.

  Extinction Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace, MOB, Urgenda, Fossielvrij, SW etc hebben gelijk. Dus politici! Hun jongeren partijen? de EU? Wie gaat het verschil maken? Wie zorgt ervoor dat de geschiedenis zich niet herhaalt? Deze keer gaat het nl. om een wereldwijde ondergang.

  Laten we beginnen met wereldwijde forse krimp van de luchtvaart, hier Schiphol en het niet openen Lelystad AirPort. Dan zijn we van díe te grote ecologische belasting en dus ecologische zelfmoord alvast af.

  En verder? AAN DE BAK Volksvertegenwoordigers!

  64

Geef een reactie

Translate