Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Update, Wetten & regels

Tot 60 procent van bewoners in wijken ervaart ernstige vlieghinder

Staat van Schiphol 2022

Omslag van het nieuwste Staat van Schiphol-rapport van de Inspectie Leefomgeving & Transport (illustratie IL&T)

4.6
(90)

In bepaalde wijken rond Schiphol ervaart tot 61 procent van de bewoners ernstige overlast van het vliegverkeer. Dat is het geval in de wijk Bovenlanden in Aalsmeer. In de Amstelveense Randwijck-buurt gaat het om 47 procent van alle bewoners en in Assendelft Zuid om 41 procent.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit de nieuwste Staat van Schiphol, een jaarlijks verschijnend rapport van de Inspectie Leefomgeving & Transport.

Het zijn schokkende cijfers – afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD GHOR – als grote groepen mensen onder invloed staan van zoveel vliegherrie. Gekeken per gemeente staat Aalsmeer aan kop: maar liefst 40 procent van alle inwoners ervaart te veel geluidsoverlast van Schiphol, gevolgd door Uithoorn (34%), Heiloo (24%), Castricum (21%) en Amstelveen (21%).

Het is dan ook geen wonder dat met name in Aalsmeer het protest tegen het vliegverkeer snel groeit. De gemeenteraad kende een ruime subsidie toe aan de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV) om te procederen tegen de Staat. Het zou andere gemeenten met veel overlast niet misstaan om deze stichting ook subsidie toe te kennen. De stichting vecht immers tegen het 60 miljoen euro kostende juridische dream team van Schiphol-minister Mark Harbers.

Doel van het RBV-proces: de overheid dient Schiphol binnen de grenzen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens te brengen door het vliegverkeer terug te dringen naar een niveau dat het geen inbreuk meer maakt op de fundamentele rechten van bewoners. Het proces wordt gevoerd namens alle omwonenden en beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de Aalsmeerse bevolking.

Verschuiving nachtvluchten
Uit de nieuwste editie van de Staat van Schiphol blijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de nachtvluchten. Terwijl het totaal aantal vluchten in de nacht of in de randen van de nacht niet is toegenomen, is dat in 2022 wel het geval bij de Kaag- en Zwanenburgbaan. Die werden vaker ingezet voor dergelijke zwaar verstorende vluchten dan normaal. De bewoners onder de Aalsmeerbaan profiteerden van deze verschuiving.

In totaal vonden er op Schiphol in gebruiksjaar 2022 (lopend tot 1 november 2022) 23.867 nachtvluchten plaats, een groei van liefst 45 procent ten opzichte van (corona-) jaar 2021. Schiphol zit met dit aantal nog ruim onder de nu geldende grens van 32.000 nachtvluchten per jaar. Nachtelijk vliegverkeer met zakenjets valt trouwens buiten deze ‘beperking’.

Vijfhonderd van die nachtvluchten vonden zonder geldige reden plaats. IL&T heeft de overtreders gewaarschuwd of gemeld dat bij herhaling een boete wordt opgelegd. IL&T maakt niet bekend hoeveel boetes daadwerkelijk zijn opgelegd.

Veel meer zakenjets
De Staat van Schiphol 2022 bevestigt de conclusies die Greenpeace eerder deze week publiceerde over zakenjets. Dat aantal steeg vorig jaar op Schiphol tot 24.000. “Er is geen maximum voor het aantal vluchten met zakenjets”, aldus de Inspectie. “In de berekeningen van de geluidbelasting, uitstoot en externe veiligheid worden deze wel meegenomen.”

In 2022 is de IL&T tweemaal in botsing gekomen met de gemeente Amstelveen. Eenmaal wegens de gewenste bouw van 4.500 studentenwoningen onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan en een keer wegens de voorgenomen bouw van een studentenhotel met 500 kamers. Beide keren kreeg de Inspectie gelijk van de rechter, waardoor maar liefst 5.000 studentenkamers niet kunnen worden gebouwd – een direct gevolg van de overlast door Schiphol.

Rond Schiphol komt het steeds vaker voor dat kleine toestellen ongeoorloofd het luchtruim van de verkeersvliegtuigen invliegen. Dat is verboden en gevaarlijk vanwege de kans op botsingen. Meestal worden dergelijke luchtruimschendingen veroorzaakt door het onvoldoende voorbereiden van vluchten door hobbypiloten.

Gebruik vervuilende hulpmotoren terugdringen
De Inspectie is van mening dat Schiphol het gebruik van de hulpmotoren (apu’s) van verkeersvliegtuigen moet terugdringen. Deze worden onder meer gebruikt om stroom op te wekken als de vliegtuigen geparkeerd staan. Uit controles in 2022 is gebleken dat meer dan een derde van de vliegtuigen de apu onnodig had aanstaan. Dit zorgt voor overbodige uitstoot en extra gezondheidsrisico’s voor platformmedewerkers.

Schiphol heeft nog steeds onvoldoende voorzieningen getroffen om het gebruik van apu’s uit te bannen. Alternatieven zijn slechts beschikbaar op 29 procent van de standplaatsen. Waar deze wel aanwezig zijn, werken ze niet altijd naar behoren, aldus de Inspectie. Ook ontstaat er vaak gesteggel over het gebruik omdat zo’n alternatieve installatie eigendom is van een andere afhandelaar. In de praktijk wordt deze dan niet gebruikt, ook al is de installatie aanwezig en operationeel.

Om vergelijkbare redenen worden walaansluitingen voor stroom vaak niet gebruikt. “Dat gebeurt omdat niet altijd duidelijk is of de aansluiting operationeel is of omdat een vaste aansluiting zware kabels heeft.” Mobiele stroomvoorzieningen, gestookt op diesel, zijn dan makkelijker en sneller aan te sluiten, maar zorgen zo voor overbodige uitstoot.

Schiphol moet de inzet van apu’s nu beter gaan controleren. De inspectiedienst gaat hierop toezien.

Cijfers vliegherrie.nl
In deze jongste uitgave van de Staat van Schiphol zijn voor de tweede keer cijfers opgenomen van de site vliegherrie.nl, opgericht door SchipholWatch in samenwerking met een groot aantal politieke en milieuorganisaties. De site bereikte eerder deze week de trieste mijlpaal van 200.000 meldingen.

De Inspectie Leefomgeving & Transport wil graag weten wat ú vindt van de Staat van Schiphol 2022. U kunt hier de vragenlijst (anoniem) invullen.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.6 / 5. Aantal stemmen: 90

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. B. van Marlen

  De ervaringen uit de VS laten zien dat men onder die routes volledig gek zal worden gevlogen, wat uit webinars van de UECNA blijkt.

  Onderwonenden hebben slechts de keuze of om te verhuizen (tegen eigen kosten natuurlijk), of langzaamaan door de luchtvaart ziek te worden gemaakt en vele gezonde levensjaren te gaan inleveren en/of aan een hartaanval te overlijden, laat staan te wonen in een prettige omgeving, wat voor velen al lang niet mee geldt. Een volledige willekeur en ongelijke behandeling van mensen, maar de wet staat dit gewoon toe!

  Binnenkort volgt de uitspraak van de rechter in het kort geding van de luchtvaartmaatschappijen. Het lot van heel veel mensen zal van deze uitspraak afhangen, ook dat van mensen rond Lelystad. Ik vrees het ergste, want de luchtvaart krijgt altijd zijn zin!

  10
 2. B. van Marlen

  En dan beweert het NLR tijdens een Stakeholdersdag Luchtruimherziening op 22/03/2023, dat met kortere efficiëntere routes (tussen woonplaatsen als Uitgeest, Heemskerk, Limmen en Castricum voor de Polderbaan, overigens nergens echt genoemd, want men wil ons er straks mee kunnen overvallen!) dat de geluidsbelasting met 19-23% zal gaan afnemen door verkleining van de oppervlakte binnen 43, 45 en 48 dB(A)-geluidscontouren. Dit wordt ook verdedigd door de bewering dat de CO2 emissies met 8% zullen gaan afnemen (door minder ‘omvliegen’). Per baan gaat men uit van naderingen uit twee richtingen; vertrekken naar drie richtingen en 50,000 starts en 50,000 landingen (maar dit getal kan en zal waarschijnlijk ook groeien, wat men er niet bij zegt).

  In een brief aan de Tweede Kamer door minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) over de uitwerking van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft men toe: ‘Het is, tegen die achtergrond, niet realistisch om de geluidbelasting door vliegverkeer voor alle woningen te reduceren tot onder de WHO-advieswaarde van 45 dB Lden.’

  In een begeleidende nota staat: ‘Voor luchtvaart is in de Luchtvaartnota al aangekondigd dat het beleid verder gaat dan stand still en dat de negatieve gezondheidseffecten moeten afnemen, bijvoorbeeld door blijvend kleinere geluidcontouren (zie hierboven) gecombineerd met woningbouw buiten een bepaald beperkingengebied. In dit verband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw geluidstelsel voor het reguleren van luchtvaartgeluid (alweer!). De ontwikkeling bevindt zich in de eerste fase waarbij voorlopige ideeën intra-departementaal worden besproken en met direct belanghebbenden (vooral ook de sector!) worden gedeeld.’ Met dit wollige en verhullende taalgebruik worden nu ruim 20 jaar na de Polderbaanleugen op nieuw vele Nederlanders besodemieterd. Eens goed leefbare gebieden worden volledig verziekt!

  Je mag pas rekenen op geluidsisolatie als de Lden waarde de 60 dB(A) overschrijdt, en met iets hoger aanvliegen en iets ‘stillere’ vliegtuigen kun je voor velen onder geconcentreerde vliegpaden het aantal onbeperkt opvoeren, wat mijn vaasanalogie van Lden en vorige analyses laten zien.

  Het gevolg is dat door zgn. ‘maatwerk’ en met behulp van ‘flankerend beleid’ vele inwoners van dit land in een permanent ongezonde omgeving mogen en gaan worden gezet en tegelijkertijd kan en gaat men beweren dat het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden duidelijk is afgenomen.

  Dit moet gaan starten rond 2025 en die routes gaan gelden vanaf 2027 (Harbers gaat niet voor niets uit van verdere groei na 2027!), maar ook zal nog op de radar worden geleid (vectorisering) tot zeker 2035. Waar die routes precies komen zegt men nog niet, maar in een ‘Masterclass Luchtruimontwerp’ tilt men een tipje van de sluier op. Onder die routes ben je straks gewoon vies de sjaak!

  6
 3. Mario

  Ook verder weg zoals in Wekerom wordt je gek van die vliegtuigen hel.

  4
 4. Manon

  Vandaag (30-03-2023) op de voorpagina van Trouw: “Uitstoot van privévluchten verviervoudigd, maar beleid ontbreekt nog”.
  Heel bizar dat minister Harbers nu besluit dat de bouw van spoorlijnen wordt stilgelegd in het oosten van ons land, vanwege de stikstofuitstoot, zie voorpagina Volkskrant ook op 30-03-2023. Meneer Harbers als u echt iets tegen de stikstofuitstoot wilt doen, begin dan op Schiphol en laat de bouw van een spoorlijn doorgang vinden, het is een veel duurzamere manier van reizen.

  21
 5. Bas

  De Staat is van Schiphol

  12
 6. Ed

  In gemeenten zuid van Schiphol is dit ongetwijfeld vergelijkbaar. Denk bijvoorbeeld (maar niet alleen) aan Sassenheim, Warmond en Oegstgeest onder de aanvliegroute van/naar de preferente Kaagbaan. Vooral bij wind uit noordelijke en oostenlijke richtingen wat in het voorjaar, en in de zomer, steeds vaker het geval is (zon/droogte). Vermoedelijk ook een gevolg van klimaat verandering.

  16

Geef een reactie

Translate