Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Doneren aan SchipholWatch

Alfred Blokhuizen

Alfred Blokhuizen is voorzitter van de stichting (foto: FotoOK, Spijkenisse)

We zetten ons dagelijks in voor het verbeteren van de leefomgeving van bewoners rond vliegvelden. Onze ambitie is krimp van de luchtvaart, in onze ogen de enige manier om echt verschil te maken. Uw donatie helpt ons in de strijd.

Deel op XDeel op Linkedin

Het grootste deel van de binnenkomende donaties, zo’n 70 procent, besteden we aan het inhuren van externe advocaten om juridische procedures te voeren. Alle procedures zijn gericht op het afdwingen van een kleiner Schiphol.

Recent voerden we bodemprocedures, bezwaar- en beroepsprocedures, dienden we meerdere handhavingsverzoeken in en spelen we een belangrijke rol in de voorbereiding van een aantal grote rechtszaken over onder meer de vervuiling met ‘forever chemicals’ PFAS en de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Voor al deze procedures zijn advocaten nodig die SchipholWatch helpen de doelen te bereiken. Eén van de procedures leidde er uiteindelijk toe dat Schiphol nu een grote PFAS-verontreiniging moet opruimen. Alle andere trajecten lopen nog, waarmee ook de advocaatkosten doorlopen.

We zijn verder actief in het organiseren en coördineren van acties, gericht op het grote publiek én de politiek. We helpen organisaties met vergelijkbare doelstellingen om ook hun ambities te realiseren, bijvoorbeeld door kennis en ervaringen te delen of met een doelgerichte donatie.

Bewustwording over de praktijken van de vieze vliegindustrie zien we als een belangrijke manier om uiteindelijk tot verandering (lees: krimp) te komen.

Donaties aan derden maken 20 procent uit van de uitgaven. Het grootste bedrag ging in 2023 naar de stichting RBV die de Staat voor de rechter heeft gedaagd om een gezonde en schone leefomgeving af te dwingen voor omwonenden van Schiphol.

SchipholWatch betaalt geen vergoedingen aan vrijwilligers, maar maakt wel kosten voor bijvoorbeeld het in de lucht houden van websites (schipholwatch.nl, vliegherrie.nl, tweedagenextravakantie.nl, reports.explane.org), de app Explane en het gebruik van administratie- en andere software. Grofweg tien procent van de uitgaven gaat naar deze posten.

Eventuele tekorten op de uitgaven worden aangevuld door de leden van het bestuur. Zij betalen alle andere kosten – zoals vervoer, consumpties, parkeerkosten – uit eigen zak.

Sinds de oprichting van de stichting in augustus 2021 heeft SchipholWatch meer inkomsten dan uitgaven. Het overschot is volledig gereserveerd voor de (advocaat-) kosten van lopende juridische procedures. Dat is ook nodig, omdat er flinke kosten aankomen in de lopende trajecten.

De activiteiten van SW zijn recht evenredig met de binnenkomende donaties. Hoe meer geld beschikbaar is, des te meer procedures en overige activiteiten we kunnen starten. Behalve de lopende trajecten bestaan er binnen het team nog tal van ideeën om de luchtvaartsector via de rechtbank aan te pakken.

Voor de activiteiten van SW hebben we natuurlijk geld nodig. Kunt u een bedrag missen – hoe klein ook – doneer dan en help mee om samen de luchtvaart een kopje kleiner te maken.

We zien uw bijdrage graag tegemoet op bankrekening NL31TRIO0320331504 t.n.v. Stichting SchipholWatch. Of doneer direct via iDeal. Alvast hartelijk dank!


Alfred Blokhuizen
Voorzitter Stichting SchipholWatch

P.S. De stichting heeft (nog) niet de ANBI-status. Voor de nabije toekomst is dat wel de ambitie.

Translate