De onhoudbare uitzonderingspositie van de burgerluchtvaart

ANALYSE – Sinds enige tijd begeef ik mij als advocaat op het gebied van de luchtvaart. Gaandeweg val ik van de ene verbazing in de andere naarmate ik mij meer in de materie verdiep. Niet in de laatste plaats geholpen door enkele deskundige cliënten ben ik steeds meer te weten gekomen over de (juridische) achtergronden van de (inter-) nationale luchtvaart.

Afbeelding van Daria Nepriakhina via Pixabay

“All animals are equal, but some are more equal than others.”
George Orwell, Animal Farm

In het bijzonder valt de uitzonderingspositie van de luchtvaart op tal van terreinen op. Hierbij valt te denken aan lagere of ontbrekende geluids- en milieunormen (onder meer stikstof, (ultra-) fijnstof en CO2) en het ontbreken van belastingdruk. Lees verder >