Gastblog: Hoe op Schiphol de afgelopen decennia geluidshinder werd berekend en gemeten

Er is een constante strijd gaande tussen de luchthaven Schiphol en de omwonenden van de luchthaven. Schiphol, gesteund door de landelijke politiek, wil kunnen groeien. Echter de omwonenden van de luchthaven zijn de geluidshinder en uitstoot van CO2 meer dan zat.

Foto: @chairulfajar_ via Unsplash

Midden jaren ’90 is er door het toenmalige kabinet een dubbeldoelstelling voor het Schipholbeleid bepaald: Een groei van de luchtvaart binnen zekere grenzen en gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu. Tot op de dag van vandaag wordt dit beleid voortgezet.

Het zeer complexe proces van voorspellen en achteraf vaststellen van de mate van geluidshinder speelt een zeer belangrijke rol in dit beleid. Om het beleid goed te kunnen begrijpen is  basiskennis over geluidsmetingen en berekeningen nodig. Lees verder >