Post-corona vliegen: een rechtse hobby

Of goedkope vliegreizen definitief tot het verleden behoren, is nog maar de vraag. Toch zijn er vele redenen te bedenken waarom luchtvaart definitief tot een rechtse hobby is verworden.

“Cheap air travel is over. Voila.” Dit waren deze week de woorden van Alexandre de Juniac, de voorzitter van de vlieglobby IATA. Of die voorspelling uitkomt, is nog maar de vraag. De Juniac baseerde zijn voorspelling op de aanname dat social distancing aan boord van vliegtuigen blijvend de norm wordt.

Dat is natuurlijk lang geen uitgemaakte zaak. Ryanair-topman O’Leary noemde het al een idioot plan en stelde voor dat overheden dan maar voor die lege stoelen gaan betalen. Maar we kunnen er vrij zeker van zijn dat ook andere luchtvaartmaatschappijen zo in de wedstrijd zitten. Lees verder >

Eisen aan verduurzaming luchtvaart: een wassen neus

Als we klimaatverandering willen afremmen, is structurele krimp van luchtvaart de enige maatregel die zoden aan de dijk zet.

Verduurzaming wassen neus

Veel milieuorganisaties en politici maken zich hard om staatssteun voor KLM te verbinden aan harde klimaateisen. Een uitstekend idee. Maar ook met de beste politieke bedoelingen is de speelruimte beperkt. Inzetten op structurele krimp lijkt de beste optie.

Ongenadig hard wordt de luchtvaartsector geraakt door de coronacrisis. Zoveel is de afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Overal ter wereld zijn luchtvaartmaatschappijen in grote nood en blijken ze niet te kunnen overleven voor langer dan een paar maanden zonder miljardensteun van overheden. Lees verder >

Column: KLM vitale infrastructuur? Echt niet!

De laatste weken hoor je steeds vaker dat luchtvaartmaatschappij KLM behoort tot de vitale infrastructuur. Het lijkt heel gewoon te worden en de journalistiek herhaalt die term, in dit verband, regelmatig. Maar is dat Franse bedrijf wel een infrastructuur?

Ik maak nu een vergelijking met het wegverkeer en de scheepvaart. We hebben vaarwegen en (snel-) wegen. Daarover varen de schepen en rijdt alles met wielen. Dat is de infrastructuur.

En toch noemen we touringcarbedrijven en veerdiensten geen infrastructuur. We noemen ze transporteurs, rederijen en openbaar vervoer bedrijven. En dat doen we omdat in principe het niet uitmaakt welk bedrijf de transporten verzorgt en dus de infrastructuur gebruikt. Lees verder >

Column: Stilte op de luchthaven!

Wij burgers die wonen rond vliegvelden weten niet wat ons overkomt. Opeens horen we vogels fluiten, kunnen we de ramen lekker openzetten om het huis te luchten, kunnen we de was gewoon buiten hangen, kunnen we ongestoord tegen elkaar praten en zelfs uitslapen. De lucht heeft een diepere en strakblauwe kleur en het ruikt ook heel anders, heel veel frisser! Die kerosinegeur is helemaal verdwenen.

Nog maar een paar maanden geleden gaf auteur Alfred Blokhuizen een interview aan Hart van Nederland over de vliegherrie. Inmiddels is het heerlijk rustig in de lucht (foto: screenprint Hart van Nederland).

Voor ons als omwonenden is het stilvallen van de luchtvaart een zegen. Nu weten we weer wat ons al die jaren is afgenomen. Nu merken we welke gevolgen de almaar groeiende vliegindustrie heeft op ons welzijn en onze gezondheid. Eigenlijk krijgen we nu in de gaten hoe het eigenlijk hoort te zijn. Want wat ons de afgelopen tientallen jaren is aangedaan, is niet normaal. En dat gebeurde ook nog heel vaak op oneerlijke en ondoorzichtige wijze. Lees verder >

Column: ‘Voer nú nulmeting uit van vervuiling en geluid’

Elk nadeel heeft zijn voordeel, dat weten we van de legendarische voetballer uit 020. De coronacrisis is een ramp voor het land. Veel mensen vrezen voor hun baan. Wij allen proberen, via de belastingpot, bedrijven te redden van de ondergang. Dat is terecht. Maar het biedt ook kansen. Ik pak er eentje uit.

Foto: @chairulfajar via Unsplash

Er is al vele jaren gesteggel over de vervuiling en het lawaai dat de luchtvaart veroorzaakt. De Schipholgroup zegt A, de milieukundigen zeggen B, de actievoerders zeggen C en de KLM zegt dan weer D. Waarbij de actievoerders vooral naar deskundigen luisteren en niet naar de bureaus die geen metingen doen voor de luchtvaartsector, maar berekeningen. Lees verder >

Les 22 uit de cursus schiphollen: Pak nieuwe mensen

Eigenlijk had deze truc natuurlijk al eerder naar voren moeten worden gebracht, want hij is zó slim en heeft zijn waarde al veelvuldig bewezen.

Foto: chuttersnap via Unsplash

Hoe kun je straffeloos een heel land in de vliegtuigherrie zetten? De opening van de zogenaamde ‘Polder­baan’ van Schiphol in 2003 heeft ons dat goed duidelijk gemaakt.

Je pakt gewoon een relatief onbelast gebied, waar bewoners geen weet hebben van wat het betekent om onder een vliegroute te wonen. Tegelijkertijd beloof je de nu belaste mensen verbetering, ook al weet je dat dit tijdelijk zal zijn. De groei maakt dit immers na enkele jaren ongedaan. Lees verder >

Gastblog: BAS gehackt, wat nu?

Het lijkt er erg op dat het meldingssysteem BAS is gehackt en dat er mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen.

Foto door NeONBRAND via Unsplash

Als dat zo is, is dan zijn uw gegeven in handen van lieden die er van alles mee kunnen doen. Er is een levendige handel op het “darkweb” van persoonsgegevens.

Dat kan iedereen, die ooit een melding van vliegtuigoverlast heeft gemeld, duur komen te staan. Ontspannen achterover hangen is dan niet verstandig.

Geen boete?
Het kan dan ook zomaar zijn dat BAS geen boete krijgt voor het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens. Heel vaak komen bedrijven en instellingen vrij met de schrik. Lees verder >

Sector toont slechts 3,5 procent van alle uitstoot

De uitstoot van de luchtvaart is vele malen groter dan wordt berekend met de huidige methodiek, betoogt gastauteur drs A. Tukkers in deze bijdrage. Van de totale CO2-uitstoot van ruim 26 miljard kilogram, wordt nog geen miljard kilogram meegeteld!

Foto door JESHOOTS.COM via Unsplash

Dit artikel is bedoeld om inzicht te geven in hoeverre de luchtvaart bijdraagt aan een toename van de broeikasgassen. Officieel wordt de invloed van het vliegen niet meegerekend, omdat hiervoor nog steeds geen eensluidende afspraken bestaan. Dat neemt niet weg dat de emissies er wel zijn.

Uitgaande van de dienstregeling van Schiphol met een onderverdeling naar bestemmingen op de lange en de middellange afstand zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat met de huidige praktijk slechts het topje van de ijsberg in beeld komt, omdat alleen de emissies rond het opstijgen en landen worden gerapporteerd. Lees verder >

Les 11 uit de cursus schiphollen: Bijeenkomsten

Onze gastauteur ir Bob van Marlen is met deze les 11 uit de cursus schiphollen uiterst actueel. Op 16 juli aanstaande organiseert het Ministerie van I&W immers een ‘inloopbijeenkomst’ over Schiphol in Vijfhuizen. Lees deze les alstublieft voordat u het evenementje bezoekt.

Bijeenkomsten als onderdeel van het schiphollen (onbekende fotograaf, neem aub contact met ons op)

Ik heb het genoegen mogen meemaken om eens een zogenaamde voorlichtingsbijeenkomst in Uitgeest te bezoeken. Discussie was uit den boze. Er werd door LVNL uitgelegd dat men om capaciteitsredenen geen glijvluchten kon uitvoeren. Dus blijft men gewoon overjanken op 2000 voet (609 meter) hoogte of zelfs nog lager. Lees verder >

Nepparticipatie

Al een hele tijd zijn allerlei bewonersgroepen en bewonersvertegenwoordigers in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit alles om te bekijken of luchtvaart al dan niet kan groeien. Men noemt het ‘participatie’.

Ik deed als voorzitter van de BTV Rotterdam tweemaal mee aan die participatiegesprekken. Steeds kwam ik thuis met een naar gevoel in mijn buik. Worden we hier door onze eigen overheid geschiphold? Zijn die ontzettend aardige ambtenaren nou bezig met ons op het verkeerde been te zetten? Na vandaag zou je dat denken.

Tijdens die gesprekken bleek al heel snel dat er verschillen waren waar te nemen tussen verschillende bewonersvertegenwoordigers en -organisaties. Zo zijn er vertegenwoordigers die vooral aan de eigen omgeving denken en organisaties die het grotere geheel zien. Vertegenwoordigers die het niet zo erg vinden dat hun overlast minder wordt of gelijk blijft en de extra ellende bij een ander terechtkomt. Lees verder >