Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol

Stikstof, Update

I&W shopt stiekem bij Utrechtse boerenbedrijven voor stikstofruimte Schiphol

Koeien in de wei

foto: Aad van der Klaauw via Unsplash

4.7
(226)

Een opmerkelijke ontwikkeling in de lach-of-ik-schiet-show rond de stikstofvergunning van Schiphol: het ministerie van Infrastructuur (I&W) shopt stiekem onder Utrechtse boerenbedrijven om stikstofruimte op te kopen. Let wel: niet Schiphol, maar het ministerie zelf.

Deel op XDeel op Linkedin

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de SGP in Provinciale Staten van Utrecht. De opkoop gaat ten koste van de ruimte die boeren krijgen om hun bedrijf voort te zetten, temeer omdat zij nooit kunnen concurreren met de oneindig diepe zakken van het ministerie.

Het ministerie betaalt de stikstofruimte immers met belastinggeld, geld dat voor een deel door boeren zelf moet worden opgebracht. De boeren dreigen zo het volgende slachtoffer te worden van rupsje-nooit-genoeg Schiphol.

Het vliegveld bij Amsterdam is al zo’n twintig jaar in gebruik zonder een wettelijk verplichte natuurvergunning, waarin de uitstoot van stikstofoxiden moet zijn vastgelegd. In de media roepen zowel minister Mark Harbers (I&W) als minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) steeds dat Schiphol zélf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van deze vergunning.

Dit lijkt nu genuanceerder te liggen. Uit de antwoorden aan de SGP-fractie blijkt klip en klaar dat niet Schiphol zelf op zoek is naar stikstofruimte, maar dat de Rijksoverheid dat doet in de gedaante van het luchtvaartminnende ministerie van I&W.

Ook CvdK spreekt over ‘legaliseren’ Schiphol
Opmerkelijk hierbij is dat de Commissaris van de Koning Hans Oosters in zijn antwoord spreekt over het ‘legaliseren’ van Schiphol, zoals eerder ook werd besproken in openbaar gemaakte stukken van het ministerie zelf. Het bevestigt opnieuw de huidige illegale status van het vliegveld.

Het is niet het eerste signaal dat we oppikken over de vergaande bemoeienis van I&W met de stikstofvergunning van Schiphol. Eerder zagen we minister Harbers een extra potje van 60 miljoen euro aanvragen voor de oprichting van een juridisch dream team dat de stikstofvergunning voor Schiphol moet gaan ‘regelen’.

Kort daarop ontdekten we een vacaturetekst waarin het ministerie vraagt naar een jurist die kan worden ingehuurd om te bezien hoe Schiphol aan een vergunning kan worden geholpen. En we vonden een e-mail waarin I&W op hoge poten stikstofruimte opeist voor Schiphol bij de collega’s van LNV.

Het lijkt allemaal bar weinig te maken te hebben met de uitspraken van de ministers dat Schiphol zijn eigen hachje moet redden in het stikstofdossier.

Schiphol veruit grootste bron van stikstofoxiden
Dat is des te pikanter, omdat de luchtvaart de allergrootste bron is van stikstofuitstoot van ons land. Alleen al de Nederlandse vliegtuigen stoten ruim 54 miljoen kilogram NOx per jaar uit, zo berekende het CBS. Dat is bijna tien keer zoveel als Tata Steel, dat daarmee onterecht op nummer één prijkt in de beruchte top 100 van minister Van der Wal. Toch wordt de sector buiten de aanpak van piekbelasters gehouden door de overheid.

I&W probeert dan ook met man en macht de stikstofuitstoot van de vliegtuigen buiten beeld te houden. Daarvoor is de zogenaamde afkap op 900 meter vlieghoogte uitgevonden: alle uitstoot boven die grens wordt niet meegeteld in de berekeningen. Maar de TU Delft becijferde dat door deze truc maar liefst 90 procent van de stikstofoxiden uit straalmotoren buiten beschouwing wordt gelaten.

Met al dit gesjoemel hoopt de luchtvaartindustrie zelfs nog door te groeien richting het jaar 2050. De beruchte Luchtvaartnota 2020-2050 en de minstens zo belabberd in elkaar zittende Luchtruimherziening stevenen af op een totaal van 800.000 vluchten per jaar op Schiphol. Daarmee zou de Nederlandse luchtvaart zomaar kunnen doorstoten naar een jaarlijkse uitstoot van zo’n 100 miljoen kilogram NOx.

Tranen in de ogen
Het is niet uit te leggen en niet te verantwoorden dat de Nederlandse overheid zo zijn best doet voor Schiphol en tegelijkertijd kleine boerenbedrijven opzadelt met dwangsommen van tonnen per jaar. Terwijl veehouders met tranen in de ogen op televisie hun verhaal doen, staat Mark Harbers met een enorme zak geld klaar om de weinige stikstofruimte die er is, weg te kapen voor de neus van boerengezinnen en de bouwsector.

Deze opstelling heeft niets meer te maken met rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Grote groepen van de bevolking worden klem gezet en tegelijkertijd wordt Schiphol niet alleen uit de wind gehouden, maar zelfs actief geholpen door I&W om aan stikstofruimte te komen die er eenvoudigweg niet is.

Belastinggeld – mede opgebracht door boeren en bouwers – wordt ingezet om de rechtse hobby Schiphol open te kunnen houden. Stiekem, want volgens onze informatie is de Tweede Kamer nog niet ingelicht over de beoogde shopping spree van minister Harbers.

Kamer in het ongewisse
Omdat de Kamer nog in het ongewisse verkeert, is niet duidelijk waar de zak geld van Harbers vandaan komt. Komt uit de miljardenpot die LNV heeft voor het uitkopen van boeren? Of is daar de 315 miljoen euro (waarvan 100 miljoen euro van de boeren) uit de voorjaarsbegroting voor bedoeld die hij reserveerde voor de Schiphol-problematiek? Niemand die het weet, behalve de minister en een handvol luchtvaartliefhebbers op het ministerie.

Overduidelijk is dat het kabinet onder leiding van minister-president Mark Rutte hier de boeren volop aan het schiphollen is, daarbij gesteund door de directie van de ‘koninklijke’ Schiphol Groep zelf.

Toen de boeren in december vorig jaar het vliegveld op een bezoekje trakteerden, presenteerden zij ludiek een koopcontract aan financieel directeur Robert Carsouw. De aalgladde beroepsmanager wist het toen zo te verkopen dat Schiphol juist samen mét de boeren verwikkeld was in een strijd tegen de stikstofpolitiek. Carsouw meende toen nog dat de natuurwetgeving voor zijn werkgever minder problemen zou opleveren dan voor de boeren.

Op kosten van de boeren ten koste van de boeren
Zoals nu opnieuw blijkt, is er van zo’n gezamenlijke strijd geen sprake. Integendeel, Schiphol maakt juist aanspraak op zeer schaarse stikstofruimte die veel nuttiger kan worden ingezet in andere sectoren en weet met zijn nauwe banden met Den Haag het zo te regelen dat dit mede op kosten van de boeren ten koste gaat van de boeren.

Op hetzelfde trekkersprotest beweerde Carsouw dat Schiphol geen plannen had om boerenbedrijven op te kopen. Dat blijkt nu een prachtig staaltje verhullend taalgebruik te zijn: inderdaad verzet Schiphol geen stap om stikstofruimte van de veeteeltsector in te kopen, maar laat het dat doen door I&W. Een staaltje onvervalst schiphollen.

Terwijl minister Harbers toch heel duidelijk en keer op keer heeft gesteld dat Schiphol zelf verantwoordelijk is voor de natuurvergunning. Het heeft er alle schijn van dat Harbers dit pad stilletjes verlaten heeft.

Motie wordt genegeerd
De nu ontdekte kooplust van de minister gaat zelfs in tegen de wil van de Tweede Kamer. Die heeft bevestigd via de motie Grinwis/Boswijk dat er sprake moet zijn van een evenredige bijdrage aan de stikstofproblematiek uit alle sectoren, inclusief de luchtvaart.

Tegelijkertijd zeggen coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie te willen onderzoeken of boeren te beschermen zijn door de uitwisseling van NOx– en NHx-rechten te blokkeren.

Maar ook daar zit weer een juridisch geitenpaadje ingebakken: er zou een stikstofbank moeten komen voor ‘projecten van grote maatschappelijke waarde’. Iedereen kent het belang dat met name VVD en CDA hechten aan vliegveld Schiphol.

Ondertussen zitten de provincies met de gebakken peren. Zij zijn door het Rijk verantwoordelijk gemaakt voor de gebiedsgerichte aanpak. Datzelfde Rijk ondermijnt hun aanpak met cowboy-acties om met een grote zak geld stikstofruimte voor Schiphol op te kopen.

Minister Harbers is inmiddels niet meer bezig met reductie, integendeel, hij lijkt alleen maar bezig met het ‘regelen’ van extra stikstofrechten. En dat om een bedrijf te legaliseren dat al twintig jaar de verplichte vergunningen ontbeert.

Update 15 nov 2022 om 14:45 uur
Minister Christianne van der Wal stelt zojuist in de Tweede Kamer dat het Ministerie van I&W géén bedrijven opkoopt om stikstofruimte voor Schiphol te organiseren. Zij stelt dat de Provincie het antwoord van het college aan Provinciale Staten zal rectificeren.

Interessant bericht? Overweeg aub een donatie via iDeal.

Wat vindt u van dit artikel?

Klik op een ster om het stuk te waarderen

Gemiddeld 4.7 / 5. Aantal stemmen: 226

Nog geen stemmen. Geef als eerste uw mening!

FavoriteLoadingSla dit artikel op in uw favorieten
 1. Schiphollen in het kwadraat

  Zo blijven er niet veel boeren over in Utrecht: er zijn ook al 8 boeren uitgekocht voor het doordrammen van de wegverbreding door het bos Amelisweerd.
  En ‘uitgekocht’ is ook al schiphollen want deze boeren waren al gestopt.
  Allemaal om vervuilde grond, bouwafval en asbest onder het asfalt van de A 27 te kunnen dumpen.
  Nederland is 1 grote vuilnisbelt.
  Vooral veroorzaakt door de vliegindustrie.

  3
 2. Michel

  Blijven doorsturen aan allersoort media uiteindelijk worden mensen wakker!

  3
 3. Gert

  Extern salderen wordt dit genoemd. Er wordt nog over gesteggeld.

  Een stukje van de motie die onlangs is aangenomen:

  ….”verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3
  voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden, en tegelijk bij
  behoefte aan stikstofruimte voor de uitvoering van projecten van grote
  maatschappelijke waarde deze ruimte voortaan ordentelijk en transparant
  geregistreerd beschikbaar te stellen via een stikstofbank, en de Kamer
  hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te informeren”

  NH3 = ammoniak = veehouderijbedrijven

  NOx = verbranding van fossiele brandstoffen.

  Remkes zegt: ” NH3 salderen met NOx, niet doen”. Regering zal wel zeggen, “wel doen”, met het oog op de geitepaadjes.

  Link naar motie:

  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D45193

  6
 4. JAN Rooijakkers

  Voor mij is dit weer de zoveelste bevestiging van de belangenverstrengeling bij onze Nationale overheid. Belanghebbende en eigenaar Schiphol is een BEDRIJF dat zelf voor vergunningen, Mer rapportages en onderzoeksrapporten zou moeten zorgen. Evenals bij Lelystad Airport trekt het Ministerie van I&W weer de kar (en de portemonnee, van onze belastingcenten). Ze claimen vervolgens dat men de vergunningen, rapporten etc. “onafhankelijk” beoordeelt en dat de handhaving (ILT) eveneens zelfstandig opereert (en anticiperend handhaaft). “ALLE PETTEN VERZAMELEN”.

  16
 5. Ad

  Fijn dat er compleetdenkers zijn

  5
 6. Haes

  Rutte c.s. zijn de vijanden van hun eigen burgers. Links en rechts bezig met hun eigen duistere agenda, smerige politiek, vieze machtsspelletjes. De rechtsstaat tot een lachertje makend. Effectief kritische media en parlement zwaar onvoldoende.
  Waar loopt dit op uit….

  22
 7. Kijk naar de toekomst

  PUBLIEK BELANG VOLLEDIG VERDRONGEN EN IN DE KNEL

  KLM claimt dit weekend maar liefst 500.000 vliegbewegingen op Schiphol en zet – samen met Air France – zowel Frankrijk (Macron persoonlijk!), USA en Quatar in om de gewenste 800.000 vluchten minimaal voor de “Holland Metropool” te realiseren. De gangbare media lijken het prachtig te vinden en geven niet of nauwelijks repliek. Schipholwatch c.s. nemen daarom een bijzondere plaats in!

  Participatie loopt intussen alleen nog via de rechter en het is maar de vraag hoe lang het duurt voor ook deze pilaar om zal vallen vanwege de alom nagestreefde “Metropoolgekte”.

  Dit plaatst al diegenen die nog opkomen voor een weerbare democratie voor een grote uitdaging. En toch is het belangrijk om de handschoen op te nemen en gezamenlijk voor tegenwicht te zorgen.

  36
 8. Jaques

  Waarom pikt het NOS-journaal en RTL nieuws dit niet op?

  53
 9. Saskia

  Waarom komt dit niet op het nieuws! Schandalig echt het houd nooit op met dat Schiphol het is te hopen dat die rechtszaak van Johan vollebroek nou eens snel komt!

  55
 10. Dick

  . Stiekem, want volgens onze informatie is de Tweede Kamer nog niet ingelicht over de beoogde shopping spree van minister Harbers.

  Wauw…. Dit kan toch niet …. In hoeverre kan zoiets worden aangevochten bij een rechtbank
  ? , het lijkt mij dat Harbers hier ook persoonlijk op aangepakt kan worden aangezien hij bewust verkeerde informatie verstrekt ?

  47

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd, maar wel gebruikt om een bevestigingslink te sturen. Zonder geldig e-mail adres ontvangt u deze link uiteraard niet. Na bevestiging wordt uw reactie geplaatst.

Translate